Psykologisk Institut

Jesper Aagaard

Lektor

Kære studerende

Det følgende er tænkt som en kort præsentation af mine tanker om vejledningsprocessen.

Emneområder

Min forskning omhandler teknopsykologiske emner så som digitale teknologier, digital dannelse, nærvær, fravær, (post-)fænomenologi, materialitet, kropslighed og vaner, men jeg interesserer mig bredt for kvalitativ metode og kan således både vejlede opgaver indenfor mit eget forskningsområde og opgaver, der anlægger et kvalitativt blik på helt andre fænomener. Det er således vigtigt, at du forholder dig til, hvad dit speciale skal omhandle. Det er trods alt dit svendestykke, mens min opgave ’blot’ består i at understøtte din proces.

Vejledningsforløbet

Min opgave er at vejlede den indholdsmæssige del af din skriveproces, så jeg regner med, at du selv orienterer dig i regler osv. for specialet. Praktisk set kommer vejledningsforløbet til at udspille sig (nogenlunde) således:

  • Vi aftaler først et mødetidspunkt. Jo før du foreslår en dato, jo større er sandsynligheden for, at jeg har tid. Ved cirka 3 ugers mellemrum når vi at bruge alle vejledningstimerne. Senest 2 hele arbejdsdage før vi mødes, sender du dit materiale til mig.
  • Ved det første møde består dit materiale af 1-2 sider, hvor du beskriver din(e) nuværende idé(er). Dette materiale må gerne være meget foreløbigt, og du må gerne reflektere over, hvorfor netop denne problemstilling er vigtig.
  • Ved de resterende møder består dit materiale af cirka 7 siders brødtekst – mindre kan dog også gøre det – samlet i ét stort Word dokument med sidetal. Jo mere præcis læsevejledning, desto bedre kan vi fokusere på de tematikker, der har relevans for din skriveproces.
  • Jeg vil så lave skriftlige kommentarer til det tilsendte, som jeg sender tilbage til dig før, vi mødes. På den måde har du allerede set mine kommentarer, når vi mødes, og det vil derfor være dig, der ’styrer’, hvad vi skal tale om.

Jeg har 15 arbejdstimer til rådighed og bruger omtrent 1 times forberedelse på cirka 7 siders brødtekst med efterfølgende 1 times vejledning. Vi vil derfor mødes cirka 7 gange i alt. Hvis du har korte spørgsmål, behøver det dog ikke være så formelt. Send mig en mail eller stik hovedet forbi mit kontor. 

NB! Hvis du overgår til 2. eller 3. forsøg, så husk at tage kontakt til mig indenfor 14 dage, så vi kan få godkendt din nye problemformulering.  

 

Vi ses!

 

 - Jesper