Aarhus Universitets segl

Jeppe Olsen

Professor

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Jeppe Olsen

Nuværende stilling og tilknytning

 • Professor, Kemisk Institut, Aarhus Universitet.

Personlige data

 • Født i Horsens, d. 16. juli, 1956.
 • Dansk statsborger

Uddannelse og akademiske grader

 • Cand.scient med hovedfag i kemi og bifag i fysik, Aarhus Universitet, oktober 1981.
 • Lic. scient i kemi, Aarhus Universitet, august 1986.
 • Docent i teoretisk kemi, Lunds universitet, juni 1990.
 • Dr. Scient, Aarhus Universitet, december 1991.

Akademisk karriere efter post-doc studier

 • Forskarassistent, Lunds Universitet, juli 1988 - november 1992.
 • Særskild Forskar ved det Svenske Naturvidenskabelige Forskningsråd(FRN), december 1992- marts 1998.
 • Lektor, Kemisk Institut, Aarhus Universitet, april 1998 - juli 2006.
 • Institutleder, Kemisk Institut, Aarhus Universitet, august 2006 - march 2010

Andre akademiske tilknytninger og hverv

 • Formand for Sektionen for Teoretisk kemi, under Dansk Kemisk Selskab, 1999-2003.
 • Medlem af bestyrelsen ved Kemisk Institut, Aarhus Universitet,  2000-2006.
 • Medlem af bestyrelsen for Center for Scientific Computing ved Aarhus Universitet(CSCAA), 2002 - nu.
 • Medlem af bestyrelsen for Dansk Center for Scientific Computing(DCSC), august 2006 - dec 2011
 • Medlem af panel PE4 (fysisk kemi) ansvarlig for bedømmelse og tildeling af Advanced Research Grants, The European Research Council, 2008-2012.
 • Medlem af panel for kemi ved det finske naturvidenskabelige forskningsråd, Finlands akademi, 2009, 2011

Medlem af internationale akademier

 • Indvalgt i the International Academy of Molecular Science, 2002.

Redaktionskomiteer for internationale tidsskrifter

 • International Journal of Quantum Chemistry, 2000-2006.
 • Theoretical Chemical Accounts, 2004-2008.

Publikationer

 • Offentliggjort mere end 180 artikler og reviews i internationale peer-reviewed tidsskrifter samt en lærebog i elektronisk struktur teori.

Citationer

 • Mere end 8000 citationer.
 • Største antal citationer til en enkelt artikel: 852.
 • Mere end 500 citationer i 2011.
 • H-index på 45.

Organisering og forelæsninger ved konferencer, universiteter og sommerskoler

 • Forelæst ved mere end 70 internationale konferencer og universiteter.
 • Forelæst ved mere end 25 internationale sommer- og vinter-skoler.
 • Medarrangør af mere 15 internationale sommer-skoler og internationale konferencer.

Forskningsområder

 • Udvikling og anvendelse af kvantekemiske metoder til beregning af egenskaber af store molekyler.
 • Udvikling og anvendelse af kvantekemiske metoder til nøjagtige beregninger af egenskaber af mindre molekyler.
 • Udvikling og anvendelse af relativistiske metoder til beregninger på molekyler med tunge atomer.
 • Udvikling og anvendelse af metoder til forståelse af spektra og dynamik af kvanteprikker(quantum dots).