DPU

Aarhus Universitets segl

Jeppe Bundsgaard

Professor

Profile photo

Jeppe Bundsgaard

Professor

  • DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup
Postaddresse:
Tuborgvej 164
B, 310
2400
København NV
Danmark

E-mail: jebu@edu.au.dk

Mobil: +4531192607

Telefon: +4531192607

Stillinger og uddannelser

2020
Professor i danskfagets didaktik i grundskolen

2016-2017
Visiting Scholar ved UC Berkeley, Californien

2014-2020
Professor MSO i fagdidaktik og it med særligt henblik på dansk

2012
CBS-SIMI-kursus i Forskningsledelse

2008-2014
Lektor i kommunikative kompetencer ved DPU

2008
Visiting Scholar ved Stanford University, Californien

2005-2008
Adjunkt ved DPU.

2005
Ammanuensis ved DPU.

2005
Ph.d. med afhandlingen Bidrag til danskfagets it-didaktik

2001-2005
Ph.d.-stipendiat ved DPU

2001
Undervisningsassistent i dansk sprog ved AU

2001
Adjunktvikar ved Skaarup Seminarium

2000-2001
Adjunktvikar ved Odense Seminarium

1999-2000
Undervisningsassistent i Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet

1999
Kandidat i dansk, filosofi og datalogi fra Odense Universitet med speciale om Internettet som kommunikationsteknologi


Projektledelse og -deltagelse

Playful Learning

Sortkær, B., Bundsgaard, J., Have, M. & von Seelen, J.

01/11/202131/12/2023

International Computer and Information Literacy Study - Teacher panel 2020 (ICILS TP)

Christensen, J., Bundsgaard, J., Kjeldsen, C. C., Pettersson, M., Bindslev, S. G. & de la Villa Gonzalez, C.

01/09/202001/12/2021

Responses to Educational Disruption Survey (REDS)

Christensen, J., Bundsgaard, J., Kjeldsen, C. C., Pettersson, M., Bindslev, S. G. & de la Villa Gonzalez, C.

01/09/202031/12/2021

ICILS 2023 (International Computer and Information Literacy Study)

Bundsgaard, J., Caeli, E. N. & Bindslev, S. G.

01/01/201931/12/2025

ATEL: Teaching platform for developing and Automatically Tracking Early stage Literacy skills

Bundsgaard, J., Kabel, K., Berthelsen, U. D. & Bremholm, J.

01/09/201831/03/2023

GBL21: Spilbaseret læring i det 21. århundrede/GBL 21: Game-Based Learning in the 21st Century

Bundsgaard, J., Kjeldsen, C. C., Berthelsen, U. D., Andersen, I. G. & Bremholm, J.

01/12/201730/06/2022

PISA 2018: Programme for International Student Assessment 2018, Læsning

Bremholm, J. & Bundsgaard, J.

01/01/201731/12/2019

ICILS 2018: International Computer and Information Literacy Study 2018

Bundsgaard, J.

01/08/201531/12/2019

Hitte På

Bundsgaard, J.

02/04/201517/12/2016

Collaborative Research on Game-Based Learning - Across the Atlantic

Bundsgaard, J.

01/09/201431/12/2015

Statslig og kommunal rådgivning
2017→ 2020
Formand, Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning
2018→ 2020
Rådgivningsgruppen for evaluering af nationale test
2017→ 2019
OECD Education 2030
1 sep. 2013 → 30 jun. 2014
Arbejdsgruppen for forenkling af Fælles Mål, Undervisningsministeriet
1 jan. 2016 →
Forskernetværk for pædagogisk it, Styrelsen for IT og Læring

Priser
2016. Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris

Publikationer

Christensen, J. H., Kjeldsen, C. C., Kristensen, R. M., Jensen, L. M., Rasmussen, E., de la Villa Gonzalez, C., Bundsgaard, J., & Bindslev, S. G. (2022, sep. 28). Vi har nået bagkanten af pandemien – men hvordan er det gået med elevernes faglighed? Folkeskolen.dk. https://www.folkeskolen.dk/dpu-forskning-it/debat-vi-har-naet-bagkanten-af-pandemien-men-hvordan-er-det-gaet-med-elevernes-faglighed/4677535
Kabel, K., Bremholm, J., & Bundsgaard, J. (2022). A framework for identifying early writing development. Writing & pedagogy, 13(1-3), 51-87. https://doi.org/10.1558/wap.21467
Bremholm, J., Bundsgaard, J., & Kabel, K. (2022). Proficiency scales for early writing development. Writing & pedagogy, 13(1-3), 121-154. https://doi.org/10.1558/wap.21490
Bundsgaard, J., Kabel, K., & Bremholm, J. (2022). Validating scales for the early development of writing proficiency. Writing & pedagogy, 13(1-3 (2021)), 89-120. https://doi.org/10.1558/wap.21491
Fougt, S., Bundsgaard, J., Hanghøj, T., & Misfelt, M. (2022). Håndbog i scenariedidaktik. Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier
Bundsgaard, J., Fougt, S., Hanghøj, T., & Misfelt, M. (2022). Scenariedidaktik: en introduktion. I Håndbog i scenariedidaktik (s. 16-42). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier
Hanghøj, T., Fougt, S., Bundsgaard, J., Bundsgaard, J., Lorentzen, R. F., Brahe-Orlandi, R., Molbæk, L., & Rørbech, H. (2022). Scenariedidaktik i dansk: et overblik. I Håndbog i scenariedidaktik (s. 63-80). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier
Fougt, S., Bundsgaard, J., Hanghøj, T., & Misfelt, M. (2022). Scenariedidaktik på tværs af roller, ting, tid og rum. I Håndbog i scenariedidaktik (s. 43-62). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier
Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2022, maj 27). Manglen på kvindelige it-folk starter i folkeskolen. Teknologiens Mediehus - Version2. https://www.version2.dk/holdning/manglen-paa-kvindelige-it-folk-starter-i-folkeskolen
Bundsgaard, J., Kabel, K., & Bremholm, J. (2022). Skriveudvikling i de tidlige skoleår. Læsepædagogen: medlemsblad for Landsforeningen af Læsepædagoger, 2022(3), 23-30.
Christensen, J. H., Bundsgaard, J., Kjeldsen, C. C., & Pettersson, M. (2022). It i skolen under coronapandemien: Sammenfatning af ICILS Teacher Panel-undersøgelsen 2020. Aarhus Universitetsforlag. https://unipress.dk/media/18876/it-i-skolen-under-corona_resultater.pdf
Bang, J. C., Bundsgaard, J., & Lindø, A. V. (2022). Climate change and new life conditions imply transformation of our cultural orders: A Dialectical Eco-linguistic contribution to an eco-civilized development. Ecolinguística: Revista brasileira de ecologia e linguagem (ECO-REBEL), 8(1), 4-18. https://periodicos.unb.br/index.php/erbel
Christensen, J. H., Bundsgaard, J., Kjeldsen, C. C., & Pettersson, M. (2022). Nyt studie om coronas indvirkning på skolen er tankevækkende og bemærkelsesværdigt. Skolemonitor. https://skolemonitor.dk/debat/art8619302/Nyt-studie-om-coronas-indvirkning-p%C3%A5-skolen-er-tankev%C3%A6kkende-og-bem%C3%A6rkelsesv%C3%A6rdigt
Christensen, J. H., Bundsgaard, J., Kjeldsen, C. C., & Pettersson, M. (2022). Skolen under corona-pandemien: Danske resultater fra REDS-undersøgelsen 2020-21 . Aarhus Universitetsforlag. https://unipress.dk/udgivelser/s/skolen-under-coronapandemien/
Christensen, J. H., Bundsgaard, J., & Pettersson, M. (2021). Centrale resultater fra lærerspørgeskemaet. I It i skolen under coronapandemien: Resultater af ICILS Teacher Panel 2020 (s. 45-60). https://unipress.dk/media/18517/115356_it-i-skolen_indhold_trim_.pdf
Christensen, J. H., Bundsgaard, J., Kjeldsen, C. C., & Pettersson, M. (2021). It i skolen under coronapandemien: Resultater fra ICILS Teacher Panel-undersøgelsen 2020/21. Aarhus Universitetsforlag. https://unipress.dk/udgivelser/i/it-i-skolen-under-coronapandemien/
Pettersson, M., Christensen, J. H., & Bundsgaard, J. (2021). Om ICILS-undersøgelsen. I It i skolen under coronapandemien: Resultater af ICILS Teacher Panel 2020 (s. 15-30). Aarhus Universitetsforlag. https://unipress.dk/media/18517/115356_it-i-skolen_indhold_trim_.pdf
Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2021). Professor og ph.d-studerende vil have teknologiforståelse på skemaet: Forhåbentlig tager politikerne opråb alvorligt denne gang. Altinget.dk. https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/professor-og-phd-studerende-vil-have-teknologiforstaaelse-paa-skemaet-forhaabentlig-tager-politikerne-opraab-alvorligt-denne-gang
Rohatgi, A., Bundsgaard, J., & Hatlevik, O. E. (2021). Digital Inclusion in Norwegian and Danish Schools: Analysing Variation in Teachers’ Collaboration, Attitudes, ICT Use and Students’ ICT Literacy. I T. S. Frønes, A. Pettersen, J. Radišić, & N. Buchholtz (red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education (s. 139-172). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-61648-9_6
Bundsgaard, J. (2021). Tag kontrollen tilbage. It, medier og læring, 45(1), 30-32.
Kabel, K., Bremholm, J., Bundsgaard, J., & Berthelsen, U. D. (2021). Elevers tidlige skriveudvikling: Identificerede trin. (s. 1-28). https://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/ATEL/Ebog_-_Elevers_tidlige_skriveudvikling_-_identificerede_trin.pdf
Bremholm, J., Kabel, K., Bundsgaard, J., & Berthelsen, U. D. (2021). Manual for analytisk kodning af elevtekster. (s. 1-48). https://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/ATEL/Ebog_-_Manual_for_analytisk_kodning_af_elevtekster.pdf
Kabel, K., Berthelsen, U. D., Bremholm, J., & Bundsgaard, J. (2021). Teoretisk arbejdspapir. Analysemodel til scoring af elevtekster: Udarbejdet marts 2019. (s. 1-30). https://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/ATEL/Ebog_-_Analysemodel_til_scoring_af_elevtekster.pdf
Bundsgaard, J. (Producent), & Rusmann, A. (Producent). (2021). Design Thinking Assessment Modules: Four performance assessment modules. Interaktiv produktion https://github.com/openPCI/DesignThinkingAssessment
Bundsgaard, J. (Producent). (2021). Observe.education: Observe teaching and learning practices. Softwareprogram https://github.com/jeppebundsgaard/observe
Bundsgaard, J. (Producent). (2021). OpenCoding: Human Coding of test responses. Softwareprogram https://github.com/openPCI/OpenCoding
Bundsgaard, J. (Producent). (2021). OpenPCIAnalysis: R scripts to analyze data from PCI's. Softwareprogram https://github.com/openPCI/OpenPCIAnalysis
Bundsgaard, J. (Producent). (2021). OpenPCIs: A collection of PCI (Portable Custom Interaction) modules for TAO. Softwareprogram https://github.com/openPCI/openPCIs
Bundsgaard, J. (Producent), & Kreiner, S. (Producent). (2021). RDigram: R functions for item analysis. Softwareprogram https://github.com/jeppebundsgaard/RDigram
Bundsgaard, J., Buch, B., & Fougt, S. S. (2020). Danish L1 according to the learning materials used—a quantitative study. L1-Educational Studies in Language and Literature, (Special Issue), 1-31. [2]. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2020.20.02.05
Bundsgaard, J., & Kreiner, S. (2020). De fire byggesten i test og evaluering. Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen, 40(116), 61-82. https://kvan.dk/product_info.php?cPath=3&products_id=131
Bundsgaard, J. (2020, feb. 24). Multimodal produktion – hvordan står det til? Nationalt Videncenter for Læsning. https://www.videnomlaesning.dk/viden-og-vaerktoejer/forskerklummen/2020/multimodal-produktion-hvordan-staar-det-til/
Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2020). Computational thinking in compulsory education: a survey study on initiatives and conceptions. Educational Technology Research and Development, 68(1), 551-573. https://doi.org/10.1007/s11423-019-09694-z
Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2020). Teknologikritik i skolen: et demokratisk perspektiv på teknologiforståelse. I C. Haas, & C. Matthiesen (red.), Fagdidaktik og demokrati (s. 307-330). Samfundslitteratur.
Bundsgaard, J. (2019). Den gode undervisningspraksis skal understøttes. I P. B. Christensen (red.), Lærerkommissionens forskerpublikation (s. 29-37). Danmarks lærerforening.
Bremholm, J., & Bundsgaard, J. (2019). Danske elevers brug af it i skolen. I V. T. Christensen (red.), PISA 2018: danske unge i en international sammenligning (s. 114-128). VIVE - Viden til velfærd.
Bremholm, J., & Bundsgaard, J. (2019). Danske elevers læsning i danskfaget, i skolen og i fritiden. I V. T. Christensen (red.), PISA 2018: danske unge i en international sammenligning (s. 72-113). VIVE - Viden til velfærd.
Bremholm, J., & Bundsgaard, J. (2019). Læsning i PISA 2018. I V. T. Christensen (red.), PISA 2018: danske unge i en international sammenligning (s. 18-71). VIVE - Viden til velfærd.
Bundsgaard, J., Bindslev, S. G., Caeli, E. N., Pettersson, M., & Rusmann, A. (2019). Danske elevers teknologiforståelse: resultater fra ICILS-undersøgelsen 2018. (1 udg.) Aarhus Universitetsforlag. https://unipress.dk/udgivelser/d/danske-elevers-teknologiforst%C3%A5else/
Kabel, K., Bundsgaard, J., Bremholm, J., & Berthelsen, U. D. (2019). Børns skriveudvikling i skolens første år: En analysemodel til automatiseret scoring af elevtekster. Abstract fra NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt, Trondheim, Norge.
Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2019). Datalogisk tænkning og teknologiforståelse i folkeskolen tur-retur. Læring og Medier, 11(19). https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.110919
Bundsgaard, J., & Kreiner, S. (2019). Drop de nationale tests - de virker ikke. Politiken, 5-6. https://politiken.dk/debat/kroniken/art7107931/De-nationale-tests-i-folkeskolen-virker-overhovedet-ikke
Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2019, feb. 12). Does your ‘private’ data picture meet the beauty standards of society? Sciencenordic.com. https://sciencenordic.com/denmark-digital-education-forskerzonen/does-your-private-data-picture-meet-the-beauty-standards-of-society/1461580
Bundsgaard, J. (Producent). (2019). ATEL– Kodning af elevtekster.... Softwareprogram https://atel.au.dk/
Bundsgaard, J. (2019). DIF as a pedagogical tool: analysis of item characteristics in ICILS to understand what students are struggling with. Large-Scale Assessments in Education, 7(9), 1-14. https://doi.org/10.1186/s40536-019-0077-2
Bundsgaard, J. (2019). Dannelsens fire aspekter. I J. Hansen (red.), Dannelse i alle fag (s. 25-34). Dafolo.
Rusmann, A., & Bundsgaard, J. (2019). Developing a test to measure design thinking. I L. Elbaek, G. Majgaard, A. Valente, & S. Khalid (red.), Proceedings of the European Conference on Games-based Learning (s. 587-595). Dechema e.V.. https://doi.org/10.34190/GBL.19.071
Bundsgaard, J., & Kreiner, S. (2019). Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber. (Rev. 2 udg.) Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.
Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2018, nov. 29). Lever dit databillede op til samfundets skønhedsidealer? https://videnskab.dk/kultur-samfund/lever-dit-databillede-op-til-samfundets-skoenhedsidealer
Hanghøj, T., Misfeldt, M., Bundsgaard, J., & Fougt, S. S. (2018). Unpacking the domains and practices of game-oriented learning. I H. C. Arnseth, T. Hanghøj, T. Duus Henriksen, M. Misfeldt, R. Ramberg, & S. Selander (red.), Games and education: designs in and for learning (s. 29-46). Brill | Sense. Gaming Ecologies and Pedagogies Series Nr. 2 https://doi.org/10.1163/9789004388826_003
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2018). Blik på undervisning. I J. Bundsgaard, M. Georgsen, S. Graf, T. I. Hansen, & C. K. Skott (red.), Skoleudvikling med IT: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I (s. 106-142). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Bind 3
Bundsgaard, J. (2018). Det 21. århundredes kompetencer. I J. Bundsgaard, M. Georgsen, S. Graf, T. I. Hansen, & C. K. Skott (red.), Skoleudvikling med IT: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I (s. 143-165). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Bind 3
Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S. T., Hansen, T. I., & Skott, C. K. (2018). Forskning i tre demonstrationsskoleforsøg. I J. Bundsgaard, M. Georgsen, S. T. Graf, T. I. Hansen, & C. K. Skott (red.), Skoleudvikling med IT: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I (s. 7-16). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Bind 3
Hansen, T. I., Bundsgaard, J., & Kølsen Petersen, C. (2018). Holistisk forskningsdesign for demonstrationsskoleforsøg. I J. Bundsgaard, M. Georgsen, T. I. Hansen, C. K. Skott, & S. Ting Graf (red.), Skoleudvikling med IT: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I (s. 50-74). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Bind 3
Hansen, T. I., Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S. T., & Skott, C. K. (2018). Holistisk interventionsdesign for demonstrationsskoleforsøg. I J. Bundsgaard, M. Georgsen, S. T. Graf, T. I. Hansen, & C. K. Skott (red.), Skoleudvikling med IT: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I (s. 17-49). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Bind 3
Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S. T., Hansen, T. I., & Skott, C. K. (red.) (2018). Innovativ undervisning med it: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg II. Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Bind 4
Bundsgaard, J. (2018). Pædagogisk brug af test. Sakprosa , 10(2), 1-40. https://doi.org/10.5617/sakprosa.6007
Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S. T., Hansen, T. I., & Skott, C. K. (red.) (2018). Skoleudvikling med IT: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I. Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Bind 3
Bundsgaard, J. (2018). Test og måling i fagene. I T. Spanget Christensen, N. Elf, P. Hobel, A. Qvortrup, & S. Troelsen (red.), Didaktik i udvikling (s. 312-329). Klim.
Bundsgaard, J. (2018). Using technology to scaffold progressive teaching. I Z. Babaci-Wilhite (red.), Promoting language and STEAM as human rights in education: science, technology, engineering, arts and mathematics (s. 109-124). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2880-0_7
Bremholm, J., Bundsgaard, J., Fougt, S. S., & Skyggebjerg, A. K. (2017). Danskfaget set gennem dets læremidler. I J. Bremholm, J. Bundsgaard, S. Skov Fougt, & A. Karlskov Skyggebjerg (red.), Læremidlernes danskfag (s. 7-27). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske Studier
Bremholm, J., Bundsgaard, J., Fougt, S. S., & Skyggebjerg, A. K. (2017). Hvordan ser danskfaget så ud? I J. Bremholm, J. Bundsgaard, S. Skov Fougt, & A. Karlskov Skyggebjerg (red.), Læremidlernes danskfag (s. 273-282). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske Studier
Bremholm, J. (red.), Bundsgaard, J. (red.), Fougt, S. S. (red.), Skyggebjerg, A. K. (red.), Matthiesen, C., Kristjansdottir, B., Carlsen, D., Berthelsen, U. D., Rørbech, H., Buch, B., Kabel, K., Bremholm, J., Bundsgaard, J., Skyggebjerg, A. K., & Fougt, S. S. (2017). Læremidlernes danskfag. Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier
Bindslev, S. G., Rusmann, A., & Bundsgaard, J. (2017). Kronik: Lad os sætte mål for måling. Folkeskolen, 2017(16), 32-33.
Ratner, H. G., & Bundsgaard, J. (2017). Big data i folkeskolerne er både nyttige og farlige. Dagbladet Information, Debat, 17 .
Skyggebjerg, A. K., Bundsgaard, J., & Lindenskov, L. (2017). Mindeord. Politiken.
Bundsgaard, J., Buch, B., & Fougt, S. S. (2017). De anvendte læremidlers danskfag belyst kvantitativt. I J. Bremholm, J. Bundsgaard, S. Skov Fougt, & A. Karlskov Skyggebjerg (red.), Læremidlernes danskfag (s. 28-54). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Bind 1
Bundsgaard, J. (2017). Digital dannelse. Aarhus Universitetsforlag. Pædagogisk Rækkevidde
Bundsgaard, J. (2017). Fagdidaktik og it: hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen? En personlig beretning – som derfor handler mest om danskfaget. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (2), 6-31. http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/01_Fagdidaktik-og-it_web.pdf
Bundsgaard, J., & Fougt, S. S. (2017). Faglighed og scenariedidaktik. I T. Hanghøj, M. Misfeldt, J. Bundsgaard, V. Hetmar, & S. Skov Fougt (red.), Hvad er scenariedidaktik ? (s. 97-117). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske Studier Nr. 2
Hanghøj, T., Misfeldt, M., Bundsgaard, J., & Fougt, S. (2017). Hvad er scenariedidaktik? Aarhus Universitets Forlag. Didaktiske studier
Bundsgaard, J., Buch, B., & Fougt, S. S. (2017). Metoden bag den kvantitative undersøgelse af danskfagets læremidler. I J. Bremholm, J. Bundsgaard, S. Skov Fougt, & A. Karlskov Skyggebjerg (red.), Læremidlernes danskfag (s. 55-76). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske Studier Bind 1
Bundsgaard, J., & Gerick, J. (2017). Patterns of students' computer use and relations to their computer and information literacy: results of a latent class analysis and implications for teaching and learning. Large-Scale Assessments in Education, 5(16), 1-15. [16]. https://doi.org/10.1186/s40536-017-0052-8
Bundsgaard, J. (2016). Er dansk (stadig) et dannelsesfag? om baggrunde og fremtider med Forenklede Fælles Mål. I E. Krogh, & S-E. Holgersen (red.), Sammenlignende fagdidaktik IV (s. 89-112). Aarhus Universitet, DPU. Cursiv Nr. 19 http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Cursiv/CURSIV_19_www.pdf
Bundsgaard, J. (2016, okt. 14). Uddannelsespolitik i USA. http://www.folkeskolen.dk/594952/uddannelsespolitik-i-usa
Bundsgaard, J. (2016). ICILS 2018 and the future of e-assessment: should we individualize learning? IEA Newsletter, 2016(44), 2-3. [2].
Bundsgaard, J., & Puck, M. R. (2016). Nationale test: danske lærere og skolelederes brug, holdninger og viden. DPU, Aarhus Universitet.
Bundsgaard, J. (2016). Verbalsubstantiver. Plenum, 2016(4), 58. http://www.skolelederforeningen.org/media/41639/plenum_4_16_web.pdf
Bundsgaard, J. (2016, mar. 7). Så upræcise er nationale test. http://www.folkeskolen.dk/583103/saa-upraecise-er-nationale-test
Bundsgaard, J. (2016). Nationale tests i skolen er ubrugelige. Politiken. http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE3022757/nationale-tests-i-skolen-er-ubrugelige/
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2016). Blik på undervisning: rapport om observationsstudier af undervisning gennemført i demonstrationsskoleforsøgene. Læremiddel.dk.
Hansen, T. I., & Bundsgaard, J. (2016). Effektmåling af demonstrationsskoleforsøg: afrapportering af kvantitative undersøgelser på tværs af de tre demonstrationsskoleprojekter i AUUC-konsortiet. Læremiddel.dk.
Pettersson, M., Hansen, T. I., & Bundsgaard, J. (2016). Elevpraksis: Data fra elevsurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. Teknisk rapport. Læremiddel.dk. http://docplayer.dk/8721082-Elevpraksis-teknisk-rapport-data-fra-laerersurvey-i-auuc-konsortiets-demonstrationsskoleprojekter-elevpraksis-l-1.html
Bundsgaard, J. (red.), Hansen, T. I. (red.), Brahe-Orlandi, R., Bundsgaard, R., Cuban, L., Fougt, S. S., Hansen, H. F., & Lorentzen, R. F. (2016). It-didaktik i teori og praksis: elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv. Dafolo. Undervisning og læring
Lorenz, R., Endberg, M., & Bundsgaard, J. (2016). Länderportrait Dänemark: Medienbildung im Schulsystem und in der Lehrerausbildung sowie die Darstellung schulischer Good-Practice-Beispiele. I W. Bos, R. Lorenz, M. Endberg, B. Eickelmann, R. Kammerl, & S. Welling (red.), Schule digital – der Länderindikator 2016: Kompetenzen von Lehrpersonen der Sekundarstufe I im Umgang mit digitalen Medien im Bundesländervergleich (s. 264–289). Waxmann Verlag.
Bundsgaard, J. (2016). Rapport om kompetencetest i Hitte På-projektet. Nationalt Videncenter for Læsning.
Fougt, S. S., & Bundsgaard, J. (2015). Interaktive assistenter i praksis. Læremiddeldidaktik, 2015(7), 61-85. http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2015/03/Tidsskrift_071.pdf
Sølberg, J., Bundsgaard, J., & Højgaard, T. (2015). Kompetencemål i praksis: hvad har vi lært af KOMPIS? MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik, 2015(2), 46-59. https://tidsskrift.dk/index.php/mona/issue/view/3180
Pettersson, M., Hansen, T. I., Kølsen, C., & Bundsgaard, J. (2015). Læreres praksis: data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. Teknisk rapport. (1. udg.) Læremiddel.dk.
Bundsgaard, J., Pettersson, M., & Puck, M. R. (2014). Digitale kompetencer: it i danske skoler i et internationalt perspektiv. Aarhus Universitetsforlag.
Bundsgaard, J. (2014). Hvad er sprog og kommunikation? I N. Mølgaard, & B. B. Carlsen (red.), Lærerprofiler i dansk: nye mål og kompetencer (Bind 3, s. 19-68). Samfundslitteratur. http://samfundslitteratur.dk/bog/l%C3%A6rerprofiler-i-dansk-nye-m%C3%A5l-og-kompetencer-3
Bundsgaard, J. (2014). Introducing the Collaborative Learning Modeling Language (ColeML). I Proceedings of the 13th Conference on E-learning, ECEL 2014: Aalborg University, Copenhagen, Denmark, 30-31 October 2014 (s. 81-88). Academic Conferences and Publishing International Limited. Proceedings of the European conference on e-learning Bind 13 http://academic-conferences.org/ecel/ecel2014/ecel14-home.htm
Kølsen, C., Hansen, T. I., & Bundsgaard, J. (2014). Metoderapport i relation til baseline for demonstrationsskoleforsøg. Læremiddel.dk.
Fougt, S. S., Novovic, T., & Bundsgaard, J. (2014). Subvision: kompetenceudvikling i praksisfællesskaber. I B. Bro, V. Boelt, & M. Jørgensen (red.), Vejledning: teori og praksis (Bind Aarhus, s. 211-229). Kvan. Teori og praksis (Århus) Bind 5 http://www.kvan.dk/index.php?id=106&categories_id%5B0%5D=2&products_id=87&tx_multishop_pi1%5Bpage_section%5D=products_detail
Puck, M. R., & Bundsgaard, J. (2014). Undersøgelse af repræsentativiteten af ICILS 2013. Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.
Hansen, T. I., & Bundsgaard, J. (2013). Design for baseline & evalueringer samt teoretisk framework & forandringsteori for demonstrationsskoleforsøg. http://auuc.demonstrationsskoler.dk/
Bundsgaard, J. (2013). Er mere it målet? Skolebiblioteksaarbog, 2012, 42-44.
Slot, M. F., Bundsgaard, J., Gissel, S. T., Illum Hansen, T., & Lorentzen, R. F. (2013). Fra app'ernes planet til klasserummet: apps i fagundervisningen. http://laeremiddel.dk/fra-app%C2%B4ernes-planet-til-klasserummet/
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2013). It i didaktikken. I T. Winther-Jensen, & S. Holm-Larsen (red.), Didaktik: lærerfaglighed, skole og læring (s. 161-170). U Press.
Bundsgaard, J. (2013). Kommunikationskritik i skolen: et historisk perspektiv med fremtidsperspektiver. I H. Rørbech (red.), Didaktiske destinationer: 12 bidrag til danskfagets didaktik (s. 45-60). Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Cursiv Nr. 12 http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/
Bundsgaard, J., Frahm, H., Christiansen, E. T., Molbæk, M-L., Damkjer, H. F., Brahe-Orlandi, R., Vittrup, B., Billesbølle, S. P., Oksbjerg, M., & Noer, J. (2013). Kommunikationskritisk kompetence. Gyldendal. http://www.gyldendal-uddannelse.dk/grundskolen/fagboeger-til-laereren/isbn13-9788702155266/kommunikationskritisk-kompetence_
Hansen, T. I., & Bundsgaard, J. (2013). Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler: forskningsbaseret bidrag til anbefalinger, pejlermærker og kriterier i forbindelse med udmøntning af midler til indkøb af digitale læremidler . Ministeriet for Børn og Undervisning. http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/I-fokus/Oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen/Evaluering-af-effekten-af-digitale-laeremidler
Bundsgaard, J. (2013). Redaktionen: it-støttet undervisningsdifferentiering. I T. Binderup, M. Jørgensen, & T. N. Rasmussen (red.), Undervisningsdifferentiering og teknologi (s. 22-38). Kvan. http://www.kvan.dk/index.php?id=106&categories_id[0]=2&products_id=80&tx_multishop_pi1[page_section]=products_detail
Bundsgaard, J. (2012). Mål. Hold fokus på lærernes it-kompetencer: analyse. Politiken, debatsektionen, 8.
Bundsgaard, J., Misfeldt, M., & Hetmar, V. (2012). Udvikling af literacy i scenariebaserede undervisningsforløb. Viden om Laesning, 2012(12), 29-36. http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrifter/nr-12-literacy/
Bundsgaard, J. (2012). Hvis iPad’er i folkeskolen er svaret, hvad var spørgsmålet så? Stafetten, (36). http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Stafetten/Stafetten-36-Jeppe-Bundsgaard
Labuz, N., Bundsgaard, J., Kjertmann, K., & Jensen, A. S. (2012). Rapport fra projektet ”At skrive sig til læsning”. Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
Bundsgaard, J., & Kjertmann, K. (2012). Fra lydparadigme til indkultureringsparadigme. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 60(2), 23-29. http://www.laesepaed.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=445&Itemid=41
Bundsgaard, J., Lindø, A. V., & Bang, J. C. (2012). Communicative competences and language learning in an ecological perspective: The triple contexts of participation and language learning from childhood to adulthood. Critical Literacy, 6(1), 46-57. http://criticalliteracy.freehostia.com/index.php?journal=criticalliteracy&page=issue&op=current
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2012). Danish educational vocabularies. http://www.eduvoc.dk
Bundsgaard, J. (2012). Digital dannelse. Dansk, 2012(4), 17.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2012). Evaluering af digitale læremidler. Århus Universitet og Læremiddel.dk. http://www.eduvoc.dk/main/rating/Digitalelaeremidler_enkeltsider_26.08.2012.pdf
Bundsgaard, J. (2012). Facing faceless faces: exploring the necessity of new competencies for e-mail and web communication. I S. Østerud, B. Gentikow, & E. G. Skogseth (red.), Literacy practices in late modernity: mastering technological and cultural convergences (1. udg., s. 55-73). Hampton Press.
Bundsgaard, J. (2012). Fremtidens læremidler: plads til alle. Messeavisen - Århus 2012, 2012, 3. http://issuu.com/webarting/docs/messeavis_2012__aarhus
Bundsgaard, J., & Oksbjerg, M. (2012). Hvad skal vi med skønlitteraturen? I D. Østergren-Olsen, & L. Herholdt (red.), Litteraturlyst og læring (1. udg., s. 23-32). Dansk Psykologisk Forlag. http://www.dpf.dk/produkt/b%C3%B8ger/7976/litteraturlyst-og-l%C3%A6ring
Bundsgaard, J. (2012). It er godt - basta! Reflex. Magasin og kursusplan for undervisere i grundskolen, 2012(2), 8-9. http://www.viauc.dk/cfu/reflex/Documents/Reflex%20m%20kurser%202-2012.pdf
Bundsgaard, J. (2012). It erstatter ikke faglige kompetencer. Skolebørn, 79(5), 20. http://www.skole-foraeldre.dk/Videnbank/Skoleborn.aspx
Bundsgaard, J. (2011). The missing link - prototypiske situationer som didaktisk kategori: en homage til Svein Østerud. Nordic Journal of Digital Literacy, 6(Special_issue), 295-308. http://www.idunn.no/ts/dk/2011/special_issue
Bundsgaard, J. (2011). Brug it til kommunikation - ikke krydsord. P.S. Praktisk sprog, 24(5), 4-6. http://www.pspraktisksprog.dk/
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Evaluation of learning materials: a holistic framework. Journal of Learning Design, 4(4), 31-44. http://www.jld.edu.au
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Holistic evaluations of learning materials. I J. R. Rodríguez, M. Horsley, & S. V. Knudsen (red.), Local, national and transnational identities in textbooks and educational media: 10th International Conference on Research on Textbooks and Educational Media September 2009 Santiago de Compostela - Spain (s. 502-520). IARTEM. http://www.iartem.no/documents/X_Conference_Textbooks_IARTEM_155x235_HD.pdf
Bundsgaard, J., Misfeldt, M., & Hetmar, V. (2011). Hvad skal der ske i skolen? et bud på en prototypisk situationsorienteret curriculum-logik. Cursiv, (8), 123-142. http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2011-8/
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Innovationscirklen: en model for brugerdreven innovation. Cursiv, (8), 35-58. http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2011-8/
Bundsgaard, J., & Madsen, J. (2011). KOMPIS: faglighed der virker i virkeligheden. Liv i skolen : tidsskriftet om lærernes hverdag og det gode arbejde i skolen, 2011(2), 34-38. http://www2.viauc.dk/videreuddannelse/skoler/Sider/ArkivforLiviskolen2011.aspx
Bundsgaard, J. (2011). Skrivelyst i autentiske situationer. I S. Madsbjerg, & K. Friis (red.), Skrivelyst og læring (1 udg., s. 65-78). Dansk Psykologisk Forlag.
Bundsgaard, J. (2011). Udfordringer for forskning i it i undervisningen: kommentar til artiklen “Udfordringer og muligheder i netbaseret undervisning” i MONA 2011‑1. MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik, 2011(2), 75-78.
Bundsgaard, J. (2010). Fremtidens Skole. Fyens Stiftstidende. http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/didaktikogfagdidaktik/FremtidensSkoleiOdense.php
Bundsgaard, J. (2010). Danskfagets it-didaktik. I Mosaikker til danskstudiet: En grundbog (2 udg., s. 271-288). Systime Academic.
Bundsgaard, J. (2010). En ny læseformel. Læsepædagogen: medlemsblad for Landsforeningen af Læsepædagoger, 58(5), 4-9.
Bundsgaard, J. (2010). Fagdidaktik med interaktive whiteboards. Designværkstedet. http://design.emu.dk/artikler/1041-whiteboards.html
Bundsgaard, J. (2010). Faglighed og digitale læremidler i undervisningen. Dansk pædagogisk tidsskrift, 4(10), 15-23. http://www.dpt.dk/tidligere-udgivelser/arkiv2010/nr-4-2010
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2010). Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ... I S. Madsbjerg, & H. R. Lund (red.), Læselyst og læring (s. 141-154). Dansk Psykologisk Forlag.
Højgaard, T., Bundsgaard, J., Sølberg, J., & Elmose, S. (2010). Kompetencemål i praksis: foranalysen bag projektet KOMPIS. MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik, (3), 7-29.
Bundsgaard, J. (2010). Linjeskolen skal skrottes: Ideen forekommer god, men der er en række problemer ved linjedelte skoler. Fyens Stiftstidende, 17-17. http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/didaktikogfagdidaktik/Denlinjedelteskole.php
Bundsgaard, J. (2010). Mediedidaktik. KVAN, 30(86), 7-20.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2010). Processer i undervisningen: om brugerdreven innovation af digitale procesværktøjer. Læremiddeldidaktik, (4), 18-27.
Bundsgaard, J. (2010). Processer i undervisningen: Rapport fra delprojekt i projektet Brugerdreven Innovation af Digitale Læremidler. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. http://www.digitalelaeremidler.dk/media(9829,1030)/Rapport%3A_Processer_i_undervisningen._Bundsgaard.pdf
Bundsgaard, J. (2010). Supporting the processes of teaching and learning: how digital learning platforms support progressive teaching. European Conference on e-Learning, (9), 81-89.
Bundsgaard, J. (2009). Krydsmodel for undervisningstilrettelæggelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 4(7), 10-17. http://www.dun-net.dk/tidsskrifter/dut7.aspx
Bundsgaard, J. (2009). A practice scaffolding interactive platform. I C. O'Malley, D. Suthers, P. Reimann, & A. Dimitracopoulou (red.), Computer supported collaborative learning practices: CSCL2009 Conference Proceedings (s. 522-526). International Society of the Learning Sciences (ISLS).
Bundsgaard, J. (2009). Dannelse for fremtiden. I Fællesskrift 2009: dannelse og dansk i en brydningstid (Bind 2009, s. 24-29). Dansklærerforeningen. http://issuu.com/dansklf/docs/faellesskrift2009/8
Bundsgaard, J. (2009). En forandret skole i en forandret verden. I C. P. Larsen (red.), Medier og medieundervisning (2 udg., s. 200-223). Gyldendal. Seminarieserien
Bundsgaard, J. (2009). Interaktive assistenter: hvorfor og hvordan? Designværkstedet. http://design.emu.dk/artikler/0906-interaktiveass.html
Bundsgaard, J., Christiansen, E. T., Flamant, S. H., Hanghøj, T., Lorentzen, R. F., Monrad, K., Rørbech, H., & Poulsen, B. (2009). Kompetencer i dansk. Gyldendal. Seminarieserien
Bundsgaard, J. (2009). Skærmlæsning. I A. Mangen (red.), Lesing på skjerm (s. 35-41). Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2008). Hjemmesider er dynamit for skrivelysten. It og læring, 7(1), 14-15.
Bundsgaard, J. (2008). Kommunikationskritisk kompetence: den sproglige side af dansk er (kunne være) meget mere end grammatik! I P. Nielsen, A. Pors, H. Stouby, & B. F. Studstrup (red.), Kampen om de offentlige sandheder (s. 38-45). Dansklærerforeningen. Fællesskrift Nr. 2008
Bundsgaard, J. (red.) (2008). Positioner i danskfagets didaktik. Cursiv, 2, 1-125. http://www.dpu.dk/cursiv
Bundsgaard, J. (2008). PracSIP: at bygge praksisfællesskaber i skolen. Designværkstedet. http://design.emu.dk/artikler/0825-pracsip.html
Bundsgaard, J. (2008). Søgning er læsning. Viden om Laesning, (3), 5-10.
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2007). At læse og skrive med it. It og læring, (4), 14-15. http://www.mikrov.dk/sw12153.asp
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2007). Danskfagets it-didaktik. Gyldendal. Seminarieserien
Bundsgaard, J. (2007). Learning by collaborating on the Internet. I N. Kryger, & B. Ravn (red.), Learning beyond cognition (1 udg., s. 167-185). Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
Bundsgaard, J. (2006). Danskfagets it-didaktik. I Mosaikker til danskstudiet: en grundbog (1. udg.). Systime Academic. http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/artikler/Danskfagetsit_didaktikiMosaikkeridansksidsteudgave.php
Bundsgaard, J. (2006). Searching the Internet is reading: Investigation of an Unnoticed Aspect of Information Literacy. http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/artikler/ECER2006.Searchingisreading.php
Bundsgaard, J. (2005). Bidrag til danskfagets it-didaktik: Med særlig henblik på kommunikative kompetencer og på metodiske forandringer af undervisningen. (1. udgave udg.) Forlaget Ark. http://www.did2.bundsgaard.net
Bundsgaard, J., Maj Asplund, C. (red.), Anne, L. (red.), & Malmgren, G. (red.) (2005). Imagined communication situations. I Multimodality: Text, Culture and Use: Proceedings from the 2nd International Conference on Multimodality May 14-16, 2004, Kristiansand, Norway (1. udgave udg., s. 199-211). Høyskoleforlaget. http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/Multimodality.Imaginedcommunicationsituation.pdf
Bundsgaard, J. (2004). Aspekter af danskfagets it-didaktik. I Perspektiver på dansk (1. udg.). Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/DanskfagetsIT_didaktik.php
Bundsgaard, J., & Kjertmann, K. (2004). Den dynamiske lærebog: Forskningsrapport ifbm. ITMF-projekt 474. Jeppe Bundsgaard. http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/RapportITMF474.php
Bundsgaard, J. (2003). 6. klassernes parlament: Aspekter af danskfagets it-didaktik. Gymnasiepædagogik, (45).
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2003). 6. klassernes parlament. I Skårup Seminarium 1803-2003 Skårum Seminarium.
Bundsgaard, J. (2003). Forestillinger om kommunikationssituationer. 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/Real_og_forestillet_kom-model_-_til_MUDS-rapport1.php
Bundsgaard, J. (2003). TV-nyheder og danskfaget i skolen.
Bundsgaard, J. (2002). Internettet og de danskfaglige udfordringer. http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/internetdidaktik1.php
Bundsgaard, J. (2002). Slørede subjekter: En dialektisk metode til afklaring af tekstuelle & kontekstuelle subjekt-objekt-forhold. Synsvinkler, 11. årgang(27), 60-82. http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/sprog/deixissloering.php4
Bundsgaard, J., Steffensen, S., Fill, A. (red.), Penz, H. (red.), & Trampe, W. (red.) (2002). The Dialectics of Ecological Morphology. I Colourful Green Ideas: Papers from the Conference 30 Years of Language and Ecology (Graz, 2000) and the Symposium Sprache und Okologie (Passau, 2001) (1. udg., s. 435-448). Peter Lang. http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/sprog/dialecticalecomorph.php
Bundsgaard, J. (2000). Myten om Internettet. Folkeskolen, 117(7), 26-27.
Wrang, J., Hertz Jensen, T., & Bundsgaard, J. (1998). Dage med Gemzøe eller livet om Madsen: Svend Åge Madsen set gennem Anker Gemzøes disputats Metamorfoser i mellemtiden. Synsvinkler, 7(19), 79-93.

Rådgivning

Lærerkommissionens forskerseminar om den danske folkeskole

Jeppe Bundsgaard (Konsulent)

18 dec. 201813 mar. 2019

OECD Education 2030: Member of Working Groups for Curriculum Construct Mapping & Construct Analysis

Jeppe Bundsgaard (Konsulent)

1 jan. 201730 jun. 2018

Høring om nationale test i folkeskolen

Jeppe Bundsgaard (Rådgiver)

14 sep. 2016

Præsentation af Demonstrationsskoleforsøgene for Styregruppen for It i Folkeskolen

Jeppe Bundsgaard (Rådgiver)

26 feb. 2016

Hearing i riksdagen: "Dansk digital skolutveckling - i ett svenskt perspektiv"

Jeppe Bundsgaard (Rådgiver)

20 maj 2015

Flipped Classrooms: Køgelærere udvikler digitale didaktiske designs

Jeppe Bundsgaard (Konsulent)

1 jan. 201330 jun. 2014

It-læsning i fagene

Jeppe Bundsgaard (Konsulent)

5 aug. 201230 jan. 2014

KMD Education

Jeppe Bundsgaard (Konsulent)

15 aug. 201130 jun. 2012

Netværksgruppe for netbaseret undervisning i dansk og matematik: Læreruddannere fra VIA Nørre Nissum og Århus

Jeppe Bundsgaard (Rådgiver)

15 aug. 201130 dec. 2011

En kompetencebaseret læreruddannelse

Jeppe Bundsgaard (Konsulent)

4 mar. 201130 jun. 2012

Aktiviteter

Elevers tidlige skriveudvikling

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder) & Kristine Kabel (Foredragsholder)

26 nov. 2021

Keynote: Communicative competences and language learning in an ecological perspective: The triple contexts of participation and language learning from childhood to adulthood

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

11 jun. 2021

Hvad er teknologiforståelse? Hvilken rolle har CFU heri?

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

27 aug. 2019

Digital learning materials – advantage or nuisance?

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

22 aug. 2019

”I don’t want you to be hopeful. I want you to panic”

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

12 aug. 201915 aug. 2019

Differential item functioning as a pedagogical tool

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

24 jun. 201928 jun. 2019

ICILS 2018 5th NRC Meeting

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

17 jun. 201921 jun. 2019

European Rasch Research and Teaching Group Meeting

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

20 maj 201924 maj 2019

Symposium 13. Designing content analysis of learning materials and classroom communication

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

13 maj 201915 maj 2019

Præsentation af rapport om De Nationale Tests Måleegenskaber

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

2 apr. 2019

Hvorfor bliver snakken om basale kompetencer banal

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

26 mar. 2019

Nasjonale adaptive prøver i Danmark

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

27 feb. 2019

Undervisningsministeriets Faggrupper for folkeskolens obligatoriske fag: faggruppen for dansk (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

22 feb. 201922 feb. 2021

Lærerkommissionens forskerseminar om den danske folkeskole

Jeppe Bundsgaard (Konsulent)

18 dec. 201813 mar. 2019

Bedømmelsesudvalg (Begivenhed)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 dec. 201810 maj 2019

Undervisningsministeriets Ekspertfølgegruppe for forsøgsprogram for teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 okt. 201831 dec. 2021

Computational Thinking in Primary and Secondary Education: A Quantitative Survey Study on Initiatives and Conceptions

Elisa Nadire Caeli (Oplægsholder) & Jeppe Bundsgaard (Oplægsholder)

5 sep. 2018

Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe for evaluering af de nationale test (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

4 jun. 201831 dec. 2019

Lempelse af fælles mål i grundskolen

Anna Karlskov Skyggebjerg (Deltager), Uffe Thomas Jankvist (Deltager) & Jeppe Bundsgaard (Deltager)

9 apr. 201810 apr. 2018

OECD PISA: ICT expert group (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 jan. 201830 nov. 2018

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Formand)

1 nov. 20171 nov. 2021

Keynote: Europe. Which Competences do Teacher Educators Need?

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

9 sep. 2017

Digitale fodspor

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

8 sep. 2017

Undervisningsministeriets faglige følgegruppe til dansk- og matematik program: Kvalitet i dansk- og matematikundervisning - KiDM (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

4 jun. 201730 jun. 2019

Innovative teaching and learning in a Danish perspective

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

3 apr. 2017

Overview of the international research on Innovative Education with Practices and Lessons Learned In Denmark

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

30 mar. 2017

Computers and Learning in Danish Schools

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

14 mar. 2017

Dafolo (Forlag)

Jeppe Bundsgaard (Fagfællebedømmer)

10 mar. 2017 → …

OECD Education 2030: Member of Working Groups for Curriculum Construct Mapping & Construct Analysis

Jeppe Bundsgaard (Konsulent)

1 jan. 201730 jun. 2018

Universitetet i Agder (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

5 dec. 201630 apr. 2017

Language learning - what should we teach?

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

31 okt. 2016

7th IEA International Research Conference (Begivenhed)

Jeppe Bundsgaard (Fagfællebedømmer)

1 okt. 201631 dec. 2016

University College Sjælland, UCSJ (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 okt. 201631 okt. 2016

Høring om nationale test i folkeskolen

Jeppe Bundsgaard (Rådgiver)

14 sep. 2016

UC Berkeley

Jeppe Bundsgaard (Gæsteforsker)

15 jul. 201630 jun. 2017

EdTechXEurope 2016

Jeppe Bundsgaard (Taler)

16 jun. 2016

Nationale test og målorienteret undervisning: Oplæg holdt for Halsnæs Lærerkreds

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

21 maj 2016

Aarhus Universitetsforlag (Forlag)

Jeppe Bundsgaard (Redaktør)

1 maj 2016 → …

Literacy med digitale medier: Oplæg holdt ved Norskkonferansen 2016

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

21 apr. 2016

Conference: 2016 LEGO Idea Conference

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

11 apr. 201613 apr. 2016

Demonstrationsskoleforsøgene: Oplæg ved Danmarks læringsfestiva

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

16 mar. 2016

Dannelse og målstyring: Oplæg på Rebildkonferencen for østjyske skoleledere

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

10 mar. 2016

Gå-hjemmøde for Ministeriet for Børn og Undervisnings Læringskonsulenter: Præsentation af Demonstrationsskoleprojekterne

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

3 mar. 2016

Centrale teorier og begreber omkring evidens og dannelse: Aabenraa Kommunes masterclass for skoleledere

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

2 mar. 2016

Læringsløft 2020 (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 mar. 201630 jun. 2016

Præsentation af Demonstrationsskoleforsøgene for Styregruppen for It i Folkeskolen

Jeppe Bundsgaard (Rådgiver)

26 feb. 2016

ICILS NRC Meeting

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

15 feb. 201619 feb. 2016

De nye læringsplatforme. Hvad kan de komme til at betyde?: Oplæg for DLFs tillidsmænd

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

11 feb. 2016

It og medier: De fire elevpositioner i Fælles Mål

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

4 feb. 2016

Temadag i Tønder om Forenklede Fælles Måls tværgående område It og medier

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

4 feb. 2016

Skoleelevers digitale kompetencer: Bibliotekskonference i Brande

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

28 jan. 2016

Hvilke digitale og didaktiske tilgange virker?: Oplæg for lærerne på ErhvervsAkademi Sjælland

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

27 jan. 2016

Rundbordsmøde med Akademiet for de Tekniske Videnskabers digitale vismænd om digitale læremidler

Jeppe Bundsgaard (Paneldeltager)

26 jan. 2016

Forskernetværk for pædagogisk it (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 jan. 201631 dec. 2016

Læreuddannelsens Litteraturlister: Læreruddannelsens videngrundlag. Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN)

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

1 jan. 20161 apr. 2016

Paneldebatleder: Afslutningskonference for Demonstrationsskoleprojektet Digital understøttede læringsmål 2015

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

9 dec. 2015

Symposium for sammenlignende fagdidaktik

Jeppe Bundsgaard (Taler)

12 nov. 201513 nov. 2015

Bedømmelsesudvalg for Ann-Thérèse Arstorps ph.d.-afhandling (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

8 jun. 2015

10th IAIMTE conference

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

3 jun. 20155 jun. 2015

Future Learning 2020 Summit

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

29 maj 201530 maj 2015

Hearing i riksdagen: "Dansk digital skolutveckling - i ett svenskt perspektiv"

Jeppe Bundsgaard (Rådgiver)

20 maj 2015

Informationskompetence i undervisningen - sådan!

Jeppe Bundsgaard (Arrangør)

11 maj 201512 maj 2015

NOKUT, Norge (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 maj 201531 okt. 2015

Status for it i skolen: Konference om afsluttende prøver afholdt af Matematiklærerforeningen

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

20 apr. 2015

Oplæg på 'Dansklærerens dag' 2015: CFU UCC

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

14 apr. 2015

ICILS NRC Meeting

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

16 mar. 201520 mar. 2015

NERA 2015

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

4 mar. 20156 mar. 2015

Kursus i faglig læsning af digitale tekster og på nettet

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

28 jan. 201529 jan. 2015

Fagdidaktik og it: Hvor skal vi hen?

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

23 jan. 2015

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) - Hvor står vi? Hvordan kommer vi videre?

Jeppe Bundsgaard (Arrangør)

20 nov. 2014

Danskfaget og de Forenklede Fælles Mål: Keynote ved Københavns Sommeruniversitet

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

4 aug. 2014

Skolereformen og undervisningen i udskolingen: Keynote ved Københavns Sommeruniversitet

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

4 aug. 2014

ICILS National Research Coordinators Meeting

Jeppe Bundsgaard (Arrangør)

23 jun. 201429 jun. 2014

Oplæg om PISA Problemløsning: For Uddannelseskontoret i Finansministeriet

Jeppe Bundsgaard (Oplægsholder)

21 maj 2014

Didaktik og digitale læremidler i undervisningen: Udfordringsdifferentiering med it-understøttelse

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

8 apr. 2014

Bedømmelsesudvalg for Jesper Bremholms ph.d.-afhandling (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

20 jan. 2014

Rådgivningsgruppen for it i uddannelse (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

20142015

Undervisningsministeriet (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 sep. 201330 dec. 2017

Undervisningsministeriet (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 sep. 201330 jun. 2014

Kompetenceorienteret undervisning i den ny læreruddannelse: Kompetenceudviklingsforløb for undervisere ved læreruddannelsen i UCL

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

1 aug. 201330 jan. 2014

5th IEA International Research Conference

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

24 jun. 201328 jun. 2013

Nye bud på danskfagenes didaktik

Jeppe Bundsgaard (Taler)

17 jun. 2013

9th IAIMTE International Conference

Jeppe Bundsgaard (Taler)

11 jun. 201313 jun. 2013

It i daginstitution skole og gymnasium

Jeppe Bundsgaard (Arrangør)

14 maj 2013

Inno+

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

22 mar. 2013

Formidlingsdag om udviklingspuljen

Jeppe Bundsgaard (Taler)

14 mar. 2013

forskerforum (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

14 mar. 2013 → …

Skal vi skærme børnene?

Jeppe Bundsgaard (Taler)

4 feb. 2013

KOMPIS-konference

Jeppe Bundsgaard (Taler)

29 jan. 2013

Flipped Classrooms: Køgelærere udvikler digitale didaktiske designs

Jeppe Bundsgaard (Konsulent)

1 jan. 201330 jun. 2014

It i dansk

Jeppe Bundsgaard (Taler)

7 dec. 2012

ICILS NRC Meeting

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

26 nov. 201230 nov. 2012

Muligheder og begrænsninger i digitalisering i folkeskolen

Jeppe Bundsgaard (Taler)

1 nov. 2012

European Workshop for Educators of Teachers on Entrepreneurship Education (CPD)

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

27 sep. 201228 sep. 2012

ICILS NRC Meeting

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

10 sep. 201213 sep. 2012

It-læsning i fagene

Jeppe Bundsgaard (Konsulent)

5 aug. 201230 jan. 2014

Følgegruppe til "Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag" (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 aug. 201230 dec. 2014

Den digitale folkeskole

Jeppe Bundsgaard (Taler)

21 jun. 2012

Læreruddannelsen og forskningen: Hvilken viden og hvilken forskning anvendes i danskundervisningen på læreruddannelserne – hvordan og hvorfor?

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

14 jun. 2012

Research Management Course

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

23 maj 20129 nov. 2012

Masaryk University

Jeppe Bundsgaard (Gæsteforsker)

8 maj 201213 maj 2012

Didansk

Jeppe Bundsgaard (Taler)

30 mar. 2012

Seminar om iPrøve

Jeppe Bundsgaard (Taler)

27 mar. 2012

Studiemiljøkonference på Arts

Jeppe Bundsgaard (Taler)

13 dec. 2011

Udvalgsarbejde om IUPs eksterne kommunikation og videnudveksling

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

24 nov. 201130 dec. 2011

It i prøver: Medarbejdere fra Evaluerings- og prøvekontoret og fra Eksamenskontoret

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

4 okt. 2011

Ind og ud af danskfaget

Jeppe Bundsgaard (Arrangør)

30 sep. 2011

KMD Education

Jeppe Bundsgaard (Konsulent)

15 aug. 201130 jun. 2012

Netværksgruppe for netbaseret undervisning i dansk og matematik: Læreruddannere fra VIA Nørre Nissum og Århus

Jeppe Bundsgaard (Rådgiver)

15 aug. 201130 dec. 2011

ICILS NRC Meeting

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

27 jun. 201130 jun. 2011

Nye perspektiver på det mundtlige i danskfagene

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

20 jun. 2011

Sikker Trafik

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

10 jun. 2011

KOMPIS-fællesmøde

Jeppe Bundsgaard (Taler)

25 maj 2011

Seminar om erfaringer med e-learning.

Jeppe Bundsgaard (Arrangør)

9 maj 2011

Udspil om danskfaget

Jeppe Bundsgaard (Taler)

2 maj 2011

Brugerdreven innovation af digitale læremidler

Jeppe Bundsgaard (Taler)

17 mar. 2011

En kompetencebaseret læreruddannelse

Jeppe Bundsgaard (Konsulent)

4 mar. 201130 jun. 2012

Opponent ved licentiatforsvar: Anna-Lena Godhe

Jeppe Bundsgaard (Eksaminator)

18 feb. 2011

Ekspertworkshop

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

18 jan. 2011

Fyraftensmøde: Hvorfor nu tale om curriculum?

Jeppe Bundsgaard (Oplægsholder)

10 jan. 2011

It 2.0 - didaktiske og pædagogiske udfordringer

Jeppe Bundsgaard (Taler)

5 jan. 2011

Sammenlignende fagdidaktik - symposium

Jeppe Bundsgaard (Oplægsholder)

25 nov. 2010

ECEL 2010. 9th European Conference on e-Learning

Jeppe Bundsgaard (Oplægsholder)

5 nov. 2010

ICILS National Research Coordinators Meeting

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

21 jun. 201024 jun. 2010

Udviklingsseminar i projektet Brugerdreven Innovation af Digitale Læremidler

Jeppe Bundsgaard (Oplægsholder)

18 maj 2010

Future City: Nye medier i undervisningen – hvordan virker det?

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

3 maj 2010

Konference om faglighed. Center for Grundskoleforskning. DPU

Jeppe Bundsgaard (Oplægsholder)

13 apr. 2010

Læring og it i fagene

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

8 apr. 2010

Symposium on Dialectical Linguistics and Communication. Institute of Language and Communication. University of Southern Denmark

Jeppe Bundsgaard (Oplægsholder)

26 mar. 2010

Dansk løfter

Jeppe Bundsgaard (Oplægsholder)

22 mar. 2010

Dansk løfter

Jeppe Bundsgaard (Arrangør)

22 mar. 2010

Nordisk Netværk for modersmålsdidaktisk forskning : Tekst og kontekst. En fagdidaktisk udfordring

Jeppe Bundsgaard (Oplægsholder)

17 mar. 2010

Dansk på tværs. Dansklærerforeningens jubilæumskonference

Jeppe Bundsgaard (Oplægsholder)

25 feb. 2010

En kompetenceorienteret curriculumlogik

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

15 maj 2009

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

24 mar. 200927 maj 2009

Mediawatch (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

24 mar. 200910 okt. 2010

At evaluere læremidler

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

7 mar. 2009

Literacy-dannelse i et økologisk perspektiv

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

6 mar. 2009

Kompetencer i dansk

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

25 feb. 2009

It-frontrunner arbejdsgruppe (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 jan. 2006 → …

17. Nordiske Medieforskerkonference

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

11 aug. 200514 aug. 2005

Learning Byond Cognition

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

30 jun. 20052 jul. 2005

Literacy.net (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 jan. 200531 dec. 2005

Universitetspædagogisk udvalg (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 jan. 200531 dec. 2006

Dansk Nu

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

9 dec. 200410 dec. 2004

ITMF-forskerkonference

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

16 nov. 200417 nov. 2004

Seminar om Fagdidaktik

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

8 jun. 2004

The 2nd International Conference on Multimodality; Text, Culture and Use

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

14 maj 200416 maj 2004

Internettet i børnehøjde - nye læringsveje og/eller den tabte barndom?

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

16 mar. 2004

Dansk i fremtidens læreruddannelse på universiteter og seminaerier

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

23 okt. 2003

Seminar om definitioner af begreberne medier og informationsteknologi

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

22 okt. 2003

Computer Support for Collaborative Learning 2003. Designing for Change in Networked Learning Environments

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

14 jun. 200318 jun. 2003

Danskfagets IT-didaktik

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

22 maj 2003

Danskfagets IT-didaktik

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

7 apr. 2003

Danskfagets IT-didaktik

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

15 jan. 2003

Internet Research 3.0: Net / Work / Theory

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

13 okt. 200216 okt. 2002

9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

10 okt. 200211 okt. 2002

Sammenslutningen af Medieforskere i Danmarks Årsmøde 2002

Jeppe Bundsgaard (Deltager)

1 okt. 20022 okt. 2002

Kommunikationsredskaber: Pind, maskine og computer. Om redskabers forandrende kraft

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

22 apr. 2002

Dansk i Midten

Jeppe Bundsgaard (Foredragsholder)

9 jan. 2002

Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter, Århus Universitet, Syddansk Universitet, IT-Højskolen, Handelshøjskolen i København, Ålborg Universitet (Ekstern organisation)

Jeppe Bundsgaard (Medlem)

1 jan. 20021 jan. 2005