Jens Rasmus Dalgaard Elkjær

Forsøgsmedarbejder

Jens Rasmus Dalgaard Elkjær
Se relationer på Aarhus Universitet

Uddannet frugtavler og driftsleder fra Søhus samt merkonom i driftsledelse fra Tietgenskolen.

Kurser: Arbejdsmiljøuddannelse, §9, MS-project, grundlæggende lederkursus.

Værktøjer: EDB-kurser, svejsekursus, sprøjtecertifikat.

Ansvarsområder: Indkøbe til plantageområdet, salg af frugt og vedplanter.

Arbejdsopgaver: Arbejdsledelse af plantage- og planteskoleopgaver på friland, gødskning, såning, såbedstilberedning, markvanding, ukrudtssprøjtning i plantagen, solbær- og surkirsebærhøstning, sprøjtning, klipning og pleje af indre læhegn.

ID: 6914