Psykologisk Institut

Jens Mammen

Curriculum Vitae

 

Født: 26. februar 1942

Uddannelse og kvalifikationer

1960:

Matematisk-naturvidenskabelig student fra Øregaard Gymnasium, Hellerup

1961:

Første del af matematisk-naturvidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet, matematik-fysik linien (Matematik I, Fysik I og Kemi A)

1969:

Magisterkonferens i psykologi, Aarhus Universitet

1983:

Dr.phil. i psykologi ved Aarhus Universitet (på afhandlingen Den menneskelige sans. Et essay om psykologiens genstandsområde, 2. udgave 1989, 3. udgave 1996)

Ansættelser

1969-1989:

Amanuensis og siden 1970 lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

1989-2000:

Docent ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2000-2008:

Professor i kognitionspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

1970-2002:

Censor ved psykologi-studierne på København, Aalborg og Roskilde Universiter og Danmarks Pædagogiske Universitet

 2008-:Ekstern lektor, Aalborg Universitet
 2009-:Adjungeret professor, Aalborg Universitet 

Medlemskab af styrende organer, udvalg, ledelsesposter m.m.:

1971-1974:

Medlem af Det samfundsvidenskabelige hovedområdes Budgetudvalg, Aarhus Universitet

1972-1973:

Medlem af konsistorium, Aarhus Universitet. Medlem af konsistoriums stillingsstrukturudvalg. Formand for Det samfundsvidenskabelige hovedområdes stillingsstrukturudvalg

1977:

Formand for Det psykologiske Fagråd, Aarhus Universitet. Medlem af Det samfundsvidenskabelige Fakultetsråd og dettes budget- og forretningsudvalg

1980-1983:

Formand for Det psykologisk Fagråd, Aarhus Universitet. Prodekan for Det samfundsvidenskabelige Fakultet, i flere perioder fungerende dekan og medlem af konsistorium og konsistoriums budget- og forretningsudvalg

1983-1986:

Det samfundsvidenskabelige Fakultets repræsentant i Folkeuniversitetets styrelse

1996-1999:

Medlem af præsidiet for Det lærde Selskab, Aarhus Universitet

1999-2003:

Bevillingshaver og leder af projektet "Emotion, hukommelse og erkendelse" et rammeprojekt om "Kognition og bevidsthed" (eller ROCOCO: Research On COgnition and COnsciousness), hvortil Statens Humanistiske Forskningsråd havde bevilget ca. 1,4 mio. kr.

1999-2008Det samfundsvidenskabelige Fakultets repræsentant i Aarhus Universitets udvalg vedr. god videnskabelig praksis (også kaldet "praksisudvalget").

01.02.2001-31.07.2006:

Institutleder, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2001-2004:

Medlem af Det samfundsvidenskabelige Fakultetsråd, Aarhus Universitet

01.01.2004-31.07.2006Medlem af bestyrelsen for Dansk Forskerskole i Psykologi

2004-2008

Forskningsleder for forskningsenheden "Menneske Teknologi Interaktion" (MTI), Psykologisk Institut, AU.

01.02.2006-17.08.2007Medlem af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), Udvalget for Kultur- og Samfundsvidenskabelig Forskning (UKSF).
01.01.2008-30.09.2008 Formand for bestyrelsen for Dansk Forskerskole i Psykologi