Aarhus Universitets segl

Jens Malmkvist

Seniorforsker

Profile photoJens Malmkvist
Seniorforsker
Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - Sektionen for Adfærd, Stress og Dyrevelfærd
Blichers Allé 20
8830 Tjele
8863/K23, 3021
8830 Tjele
Danmark
E-mail: jens.malmkvist@anivet.au.dk
Mobil: +4561706674
Telefon: +4587157956
Web: http://pure.au.dk/portal/da/jens.malmkvist@anivet.au.dk

Profil

• FORSKNING
Dyrs adfærd, stress og velfærd.
Jeg er særligt interesseret i:
- Dyrs mentale tilstand og respons på stressorer/miljø/berigelser
- Fødselsproblemer, samt interaktioner mellem mor og afkom som påvirker (1) tidlig ungevitalitet/overlevelse, samt (2) senere adfærd hos afkom
- Forbedring af velfærd hos dyr i menneskets varetægt
- Unormal adfærd, som for eksempel stereotypier og pelsgnav
Jeg har især (men ikke udelukkende) arbejdet med mink, svin og heste.

• UNDERVISNING
Jeg underviser på universitetet og på flere internationale ph.d.-kurser. Siden 2001 vejleder for ph.d.-, master- og bachelorstuderende inden for biologi, veterinær og life science. Jeg arrangerer ph.d.-kurset (5 ECTS), Interpretation of animal stress responses, afholdt siden 2009. 

• FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING
Dette omfatter myndighedsberedskab vedr. spørgsmål/opgaver fra det politiske system i Danmark og EU forbindelse med hold af husdyr.

H-index

H-index (Maj 2023)
Web of Science: 23
Google Scholar: 28
Scopus: 23

Uddannelse

2001:PhD. in Ethology (Animal Behaviour), Institute of Zoology, Copenhagen University, Denmark
1995: MSc. (cand. scient) in biology, Odense University


Ansættelser

2006- : Senior scientist, Dept. Animal Science, Aarhus University, Denmark
2001-2005: Scientist, Dept. Animal Health and Welfare, Danish Institute of Agricultural Sciences (DIAS)
1998-2001: Graduate research fellow during PhD study, Copenhagen University/DIAS
1995-1998: Academic employee, Dept. Animal Health and Welfare, DIAS
S