Juridisk Institut

Jens Garde

Lektor emeritus

Curriculum Vitae

 

Født

6. maj 1942

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1966Cand. jur., Københavns Universitet

 

Akademiske stillinger

2012Lektor emeritus, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1993-2011Afdelingsleder ved Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus Universitet
1986-1992Institutbestyrer ved Institut for Offentlig ret, Aarhus Universitet
1972-2012Lektor, Institut for Offentlig ret, Aarhus Universitet
1968Amanuensis, Institut for Offentlig ret, Aarhus Universitet

     

Diverse

1978-1991Formand for Revaliderings- og pensionsnævnet for Århus Amt

Publikationer

Erstatning for omvej: nogle generelle bemærkninger

Jensen, M. H. & Garde, J., 2020, Festskrift til Karsten Revsbech. Hansen Jensen, M., Bødker Madsen, H. & Højgaard Mørup, S. (red.). København: Djøf Forlag, s. 569-580

Forvaltningsret - sagsbehandling

Revsbech, K., Nørgaard, C. A., Garde, J. & Mørup, S. H., 2019, 8. udg. Djøf Forlag. 415 s.

Kommunalret

Revsbech, K. & Garde, J., 2017, Kbh.: Djøf Forlag. 166 s.

Psykiatriret

Madsen, H. B. & Garde, J., 2017, 2. udg. København: Djøf Forlag. 271 s.

Forvaltningsret: Almindelige emner

Revsbech, K., Garde, J., Jensen, J. A., Jensen, O. B. F., Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2016, 6 udg. Kbh.: Djøf Forlag. 657 s.

Nogle bemærkninger om praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og danske domstole – igen

Garde, J. & Jensen, M. H., 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Jensen, M. H., Mørup, S. H. & Dahl, B. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 867-878 12 s.

Forvaltningsret - sagsbehandling

Revsbech, K., Nørgaard, C. A. & Garde, J., 2014, 7 udg. Kbh.: Djøf Forlag. 401 s.

Nogle benærkninger om frihedsberøvelse af selvmordstruede

Garde, J. & Jensen, M. H., 2013, Max Sørensen 100 år. Danielsen, J. H. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 425-434 10 s.

Psykiatriret

Madsen, H. B. & Garde, J., 2013, Kbh.: Djøf Forlag. 240 s.

Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse

Garde, J. & Madsen, H. B., 2013, Psykiatriret. Madsen, H. B. & Garde, J. (red.). København: Djøf Forlag, s. 73-100 27 s.

Tilsynet med kommunerne

Garde, J., 2011, Kommunalret. 3 udg. København: Djøf Forlag, s. 71-142 72 s.