Jens Frederik Dahlerup

Klinisk lektor, specialeansvarlig overlæge, dr.med.

CURRICULUM VITAE (kort)

Jens Frederik DahlerupLægevidenskabelig embedseksamen i januar 1978 fra Aarhus Universitet. I 1989 speciallæge i medicinsk gastroenterologi og i 1990 speciallæge i intern medicin.

Den 14.11.90: autorisation som speciallæge i intern medicin.

Overlæge, Randers Sygehus, medicinsk afdeling i 1991-94.

Fra 1994 til nu specialeansvarlig overlæge, i gastroenterologi på medicinsk afdeling V, Århus Sygehus/Århus Universitetshospital.

Disputats: den 30.10.89: konfereret den medicinske doktorgrad af det lægevidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet for disputatsen:"Clinical evaluation of cathodic trypsin-like immunoreactivity in pancreatic diseases in adults", forsvaret den 20.10.89.

Klinisk lektor ved Sundhedsvidenskabelige fakultet fra 1991 til 1994 og fra 1997 til nu.

Bestyrelsesmedlem af Dansk Selskab for Intern Medicin 1994-98. Formand for Dansk Gastroenterologisk Selskab 2003 – 5.

Vejleder på 7 PhD afhandlinger. P.t. vejleder for 2 ph.d.-studerende.

Totalt antal publicerede artikler i tidsskrifter med referee-ordning: 158.