DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jens Christian Nielsen

Ph.d., Lektor

Profile photo

Jens Christian Nielsen

Lektor

  • DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, København
Postaddresse:
Tuborgvej 164
D, 215
2400
København NV
Danmark

E-mail: jcn@edu.au.dk

Mobil: +4529426724

Telefon: +4587163851

CV - Jens Christian Nielsen (23.04.1971)

Uddannelse
2009-10: Intern uddannelse i forskningsledelse for forskningsprogramledere på Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet (AU). Forestået af
Konsulenthuset Implement.
2002: Ph.d. i Ungdomsforskning, Forskerskolen i Livslang Læring,
Roskilde Universitetscenter (RUC)
1997: Cand. Mag. i Pædagogik og Historie, RUC.

Ansættelser
2013- : Lektor i ungdomsforskning, Forskningsprogrammet i Diversity, Culture and Change, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU
2005-2012: Lektor i ungdomsforskning, Center for Ungdomsforskning (CEFU), DPU, AU.
2009-2012: Forskningsprogramleder af CEFU, DPU, AU.
2004-2005: Adjunkt og forskningskoordinator, CEFU, Learning Lab Denmark (LLD), Danmarks Pædagogiske Universitet.
2002-2004: Adjunkt, Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen (EVU), Institut for Uddannelsesforskning, RUC. Del af CEFU.
1998-2002: Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring, RUC.
1997-1998: Forskningskoordinator for Forskerskolen i Livslang Læring, RUC.
1997-1998: Undervisningsassistent på overbygningsuddannelsen i Pædagogik, RUC.
1996-1998: Partner i konsulentvirksomheden Socialanalyse.dk.

Faglige hverv (udvalgte)
2012- :Faglig ekspertmedlem af følgegruppen for forsknings- og evalueringsprojektet “Unge
med psykiske vanskeligheder – overgang fra barn til voksen”, der udføres af Rambøll Management Consulting for Socialstyrelsen.
2012: Medlem af SFI’s følgegruppe for Børneforløbsundersøgelsen 5. dataindsamling.
2012: Medlem af Bikubenfondens rådgivende udvalg for Kronprinseparrets Sociale Pris.
2012- : Medlem af følgegruppen for forskningsprojektet ”Bevægelige søskendeskaber”, DPU, AU.
2012- : Medlem af Det Sociale Netværks Børne- og Unge-Vidensværk.
2012- : Medlem af nordisk forskningsnetværk for nordisk forskning på ungdoms- og fritidsfeltet.
2011. : Forskningskoordinator for forskergruppen i ungdomssociologi ved CESAU - Center for Sociologiske Studier
2011- : Medlem af baggrundsgruppe for PsykiatriFondens Børne- og Ungeprojekt.
2011- : Medlem af Advisory Board for Ungdommens Røde Kors (URK).
2011- : Medlem af Mary Fondens ekspertpanel - indsatsområdet ensomhed
2011- : Medlem af redaktionen af Tidsskriftet VERA. Udgivet af BUPL og Socialpædagogerne
2010-2012: Medlem af redaktionskomitéen for Asterix. Magasin for aktuel uddannelsesforskning udgivet af Aarhus Universitet.
2009-2011: Medlem af forskningsledelsesudvalget og ledelsesudvalget på DPU.
2008- : Medlem af Censorkorps for de pædagogiske kandidatuddannelser og master i
voksenuddannelse og professionsudvikling samt sundhedsfremme ved Københavns
Universitet, Roskilde Universitetscenter og Aarhus Universitet

Erfaring med forskningsledelse
2009-2012: Forskningsprogramleder af CEFU, DPU.
2002-2012: Fra 2002 og frem til 2012 del af CEFUs ledelsesteam på hhv. RUC, LLD, DPU og AU.
2012: PIfor forskningsprojektet ”Unge pårørende og efterladtes trivsel”. Projekt i samarbejde med Børn, Unge og Sorg.
2012: PI for ”Rummet – vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge”. Projekt i samarbejde med Gentofte Hovedbibliotek.
2011: PI for forskningsprojektet om unge med fritidsjob. Udført i samarbejde med LO.
2008-2012: PI for forskningsprojektet ”Når det er svært at være ung i DK – om unges trivsel og mistrivsel”. Projekt støttet af Egmont Fonden.
2008: PI for forskningsprojektet ”Skandinavisk forskning i større børn og unge”.
Forskningsoversigt udarbejdet for BUPL.
2007: PI for forskningsprojektet ”Unge tryghed og trivsel”. Forskningsprojekt
udarbejdet for Frederiksberg Kommune.
2007: PI for forskningsprojektet ”Unge og stoffer på arbejdspladsen”. Undersøgelse for 3F.
2006-2008: PI for forskningsprojektet ”Unge og Gamling”. Projekt støttet af Det Frie Forskningsråd, Ludomanipuljen
2006: PI for forskningsprojektet ”Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv”. Projektet støtter af DGI’s forskningspulje.
2004-2005: PI for forskningsprojektet ”Det Normale Ungdomsliv – fællesskab, trivsel og fremtid”. Projekt støttet af Ungdomsringen.
2002-2004: PI for forskningsprojektet ”Ungdom og foreningsliv. Demokrati – Fællesskab – Læring”. Projekt støttet af Kulturministeriets Idrætsforskningspulje, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
1999-2000: PI for forskningsprojektet ”Unge, fagforeninger og fagligt engagement”. Projekt udarbejdet for LO, FIU og Esbjerg Højskole.

Forskningsfokus
Ungdom – Trivsel og mistrivsel – Inklusion og eksklusion – Transition og risikoadfærd – Arbejdsliv og ledelse – Kvalitativ og kvantitativ forskning

Internationale relationer
Samarbejde med forskningsmiljøer, særligt i Norden (bl.a. med i netværk med Malmö Högskola, Göteborg Universitet, University of Iceland, Høgskolen i Vestfold, Oslo Universitet, HUMAK - University of Applied Sciences og Københavns Universitet). Desuden forskningsbesøg i Australien på Melbourne University og Orygen Youth Health Research Center.

Undervisning og vejledning
2007- : Undervisning og vejledning af ph.d.-studerende, DPU.
2004- : Undervisning og vejledning på kandidat- og masteruddannelse på RUC og DPU.
1997-2004: Undervisning og vejledning på Overbygningstudiet i Pædagogik og på Den
Humanistiske Basisuddannelse, RUC.
1997- : Omfattende erfaring med forskningsformidling og ekstern afholdelse af undervisning, oplæg, workshops og seminarer.


Publikationer

Ungdom

Nielsen, J. C., 30 okt. 2019, Sociologiens problemer: En grundbog. Hans Reitzels Forlag, s. 141-161 21 s.

Debat: Vi har brug for sårbare unge

Hansen, H. R. & Nielsen, J. C., 13 aug. 2019, I : Politiken, debatsektionen. s. 5 1 s.

De synlige talenter

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 191-214 (Asterisk serien; Nr. 18).

Den nye vej mod eliten

Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 229-246 (Asterisk serien; Nr. 18).

Engagement i skole og eliteidræt

Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 87-108 (Asterisk serien; Nr. 18).

Forberedelse til dual career

Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 65-86 (Asterisk serien; Nr. 18).

Idrætselevers tilblivelse og transition

Nielsen, J. C., Skrubbeltrang, L. S. & Stilling Olesen, J., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 151-166 (Asterisk serien; Nr. 18).

Overgangen til ungdomsuddannelse

Nielsen, J. C., Skrubbeltrang, L. S. & Stilling Olesen, J., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 215-228 (Asterisk; Nr. 18).

Tilblivelsesmuligheder, variationer og brud

Nielsen, J. C., Skrubbeltrang, L. S. & Stilling Olesen, J., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 129-150 (Asterisk serien; Nr. 18).

Transitioner i sport

Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 167-190 (Asterisk serien; Nr. 18).

Uddannelses- og kulturpolitiske tiltag

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 57-64 (Asterisk serien; Nr. 18).

Idrætsklasser under udvikling

Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 17-38 22 s. (Asterisk serien; Nr. 18).

Kunsten at håndtere sårbare ungdomsliv: En håndbog med erfaringer og metoder fra ungeindsatsen MyWay i Randers

Nielsen, J. C. & Hansen, H. R., 2019, Randers: MyWay. 88 s.

På vej mod eliten ad et dobbelt udviklingsspor

Nielsen, J. C., Skrubbeltrang, L. S. & Stilling Olesen, J., 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 109-128 (Asterisk; Nr. 18).

Talentudvikling og elitesport i skolen

Nielsen, J. C. (red.) & Olesen, J. S. (red.), 2019, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 256 s. (Asterisk serien; Nr. 18).

Talentudvikling under forandring

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Olesen, J. S. & Nielsen, J. C. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 9-16 (Asterisk; Nr. 18).

Trivsel hos unge efterladte og pårørende: og effekten af at tale om det!

Nielsen, J. C. & Winther-Lindqvist, D. A., 2019, I : Psyke & Logos. 40, 1, s. 183-206 9.

Træneren som gatekeeper, ressourcedistributør og partner for idrætstalenter: Magt og etik i talentudviklingens relationer

Nielsen, J. C., Skrubbeltrang, L. S. & Stilling Olesen, J., 2019, I : Forum for Idræt, historie og samfund. 34, 1, s. 26-47 22 s.

Er en karriere indenfor elitesport kun for drenge? om kønnede positioner i uddannelse og elitesport

Nielsen, J. C. & Olesen, J. S., dec. 2018, I : Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 55, 6, s. 59-76 16 s., 6.

Reproduction and Opportunity: A Study of Dual Career, Aspirations and Elite Sports in Danish SportsClasses

Skrubbeltrang, L. S., Karen, D., Olesen, J. & Nielsen, J. C., 26 jul. 2018, I : International Review for the Sociology of Sport.

Voksensamfundets pres forstærker skylden blandt unge

Nielsen, J. C. & Hansen, H. R., 20 jun. 2018, I : Politiken Skoleliv.

Talent development – dealing with potentiality

Olesen, J., Nielsen, J. C. & Søndergaard, D. M., maj 2018, (Afsendt) I : Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. s. 1-21 21 s.

”Hvad vil du være?” Skolenarrativers betydning for transition

Nielsen, J. C. & Hansen, H. R., maj 2018, I : Dansk Paedagogisk Tidsskrift. 2, 18, s. 60-70 11 s.

Et indledende skøn over køn

Nielsen, J. C. & Hansen, H. R., 2018, I : Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 55, 6, s. 5-12 6 s., 1.

Unge i dag skal altid være på vej

Nielsen, J. C., 2018, Engagement behøver plads: inspiration til mindre foreninger, der vil engagere unge. Frovin, S. & Andreassen, M. G. (red.). Odense: Center for frivilligt socialt arbejde, s. 18-23 6 s.

Kærester og karakterer: at skulle præstere på alle arenaer

Nielsen, J. C., 6 dec. 2017, I : VejlederForum Magasinet. 4, 3 s., 4.

MyWay – Our Way: evalueringsrapport af MyWay – et projekt for sårbare unge i Randers Kommune

Nielsen, J. C. & Hansen, H. R., dec. 2017, København: DPU, Aarhus Universitet. 52 s.

Idrætselevers tilblivelse og transitioner: idrætsklasser som ny standard for tidlig talentudvikling i Danmark

Nielsen, J. C., Olesen, J. & Skrubbeltrang, L. S., 23 apr. 2017, København: DPU, Aarhus Universitet. 147 s.

Derailed self-constructions: marginalization and self-construction in young boys’ accounts of well-being

Sørensen, N. U. & Nielsen, J. C., 2017, Marginalized masculinities: contexts, continuities and change. Haywood, C. & Johansson, T. (red.). London: Routledge, s. 117-138 24 s. (Routledge research in gender and society; Nr. 57).

Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole: inspirationsmateriale til videreudvikling af idrætsklassen som en helhedsorienteret model for tidlig talentudvikling

Nielsen, J. C. & Olesen, J., 2017, København: DPU, Aarhus Universitet. 44 s.

Reproduction or opportunity: Talent development in Danish Sports Classes

Skrubbeltrang, L. S., Karen, D., Nielsen, J. C. & Olesen, J., 6 sep. 2016. 14 s.

Building commitment in a sports class

Olesen, J. & Nielsen, J. C., 16 jun. 2016. 6 s.

Fortrolighed med professionelle voksne i de unges liv

Hansen, H. R., Winther-Lindqvist, D. A. & Nielsen, J. C., 2016, I : Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 53, 2, s. 74-84 11 s., 8.

Fællesskabet er nøglen til at forstå unges selvforvaltning af risici i ungdomslivet

Nielsen, J. C., 2016, I : Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 53, 2, s. 43-50 8 s., 5.

How to stay becoming: living up to the code of conduct in a sports class

Skrubbeltrang, L. S., Nielsen, J. C. & Olesen, J., 2016, I : Ethnography and Education. 11, 3, s. 371-387 17 s.

Tilblivelse af talenter og ikke-talenter: om unges arbejde med at blive til som idrætstalenter

Nielsen, J. C., Olesen, J. & Skrubbeltrang, L. S., 2016, I : Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 53, 2, s. 90-104 15 s., 9.

Vild og mild?

Hansen, H. R., Lagermann, L. C. & Nielsen, J. C., 2016, I : Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 53, 2, s. 3-4 2 s., 1.

Idrætselevers talentudvikling i et dannelsesperspektiv

Olesen, J. & Nielsen, J. C., 18 nov. 2015. 9 s.

Rousseau som modsvar til forceret talentudvikling

Holm, C. & Nielsen, J. C., 15 okt. 2015, I : idrottsforum.org. s. 1-7 7 s., 151015.

Idrætstalenters læringsaftale med den danske folkeskole: om folkeskolens samarbejde med eliteidrætten om talentudvikling

Nielsen, J. C., Skrubbeltrang, L. S. & Stilling Olesen, J., 1 sep. 2015, I : Dansk Paedagogisk Tidsskrift. 63, 3, s. 20-29 10 s.

Redaktionel indledning: Dygtighedspædagogik: om elitens talenter og talenternes elite i uddannelsessystemet

Olesen, J. S., Nielsen, J. C., Christensen, S. M. & Hansen, C. S., 1 sep. 2015, I : Dansk Paedagogisk Tidsskrift. 63, 3, s. 2-7 6 s.

Vind tid ved først at vide, hvordan du bedst spilder den!

Holm, C. & Nielsen, J. C., 1 sep. 2015, I : Vera: tidsskrift for pædagoger. 72, s. 22-27 6 s.

What do schools get out of cooperation with elite sports? sports talents' learning agreement with Danish primary and secondary schools

Nielsen, J. C., Olesen, J. S. & Skrubbeltrang, L. S., 1 sep. 2015, Oxford: New College, Oxford University, s. 1-11, 11 s.

Idrætsklasser: En ny læringsaftale

Nielsen, J. C. & Olesen, J., 6 jan. 2015. 10 s.

At blive optaget som idrætselev: udvælgelse og korrektion

Nielsen, J. C., Stilling Olesen, J. & Skrubbeltrang, L. S., 2015, Idrætstalenter i den danske folkeskole: forpligtiget på udvikling. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, s. 17-34 18 s.

At forblive i udvikling: forskellige orienteringer i idrætselevernes udviklingsarbejde

Skrubbeltrang, L. S., Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., 2015, Idrætstalenter i den danske folkeskole: forpligtiget på udvikling. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, s. 49-66 18 s.

At forpligtige idrætselever på udvikling: en balancegang mellem målrettehed og forsvarlighed

Stilling Olesen, J., Nielsen, J. C. & Skrubbeltrang, L. S., 2015, Idrætstalenter i den danske folkeskole: forpligtiget på udvikling. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, s. 67-76 10 s.

Forpligtiget på udvikling: Indledning

Nielsen, J. C., Stilling Olesen, J. & Skrubbeltrang, L. S., 2015, Idrætstalenter i den danske folkeskole: forpligtiget på udvikling. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, s. 5-16 12 s.

Fortrolige voksne i de unges liv

Hansen, H. R., Winther-Lindqvist, D. A. & Nielsen, J. C., 2015, København: KULT - Konsortiet for forskning i Ungdomsliv, Læreprocesser og Transition, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 32 s.

Idrætsklassen som talentudviklingsmiljø

Stilling Olesen, J., Nielsen, J. C. & Skrubbeltrang, L. S., 2015, Idrætstalenter i den danske folkeskole: forpligtiget på udvikling. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, s. 35-48 14 s.

Idrætstalenter i den danske folkeskole: forpligtiget på udvikling

Stilling Olesen, J., Skrubbeltrang, L. S. & Nielsen, J. C., 2015, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 79 s.

Talentudvikling i idrætsklasser: nye former for hybriddannelse og kontraktliggørelse mellem eliteidræt, skole og unge talenter

Nielsen, J. C., Stilling Olesen, J. & Skrubbeltrang, L. S., 2015, Talentudvikling i sport: reflekterende organisationer, gode teams og stærke atleter. Rossing, N., Ryom, K. & Henriksen, K. (red.). 1. udg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 76-91 16 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., jan. 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 142 s.

"Jeg er ikke typen, der har nære venner": resultater fra forskningsprojektet 'Når det er svært at være ung i DK'

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Carlander, M., 2014, Ensom men ikke alene: en antologi om unge og ensomhed. Lerstrup Pedersen, K. (red.). København: Ventilen, s. 184-196 13 s.

Et helt normalt perfekt selv: konstruktioner af selvet i unges beretninger om mistrivsel

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2014, I : Dansk Sociologi. 25, 1 , s. 33-54, 100-101 24 s.

How to stay becoming: living up to the code of conduct in a sport class

Skrubbeltrang, L., Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet, s. 1-25, 25 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Aalborg Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Aarhus Kommune (Rundhøjskole)

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Aarhus Kommune (Vejlby Skole)

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Ballerup Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Esbjerg Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Gentofte Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Haderslev Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Herning Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Hillerød Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Holstebro Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Horsens Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Kolding Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Københavns Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Randers Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Roskilde Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Svendborg Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Pædagogisk fremme af sundhed

Nielsen, J. C. & Lind, U., 2014, I : VERA - Tidsskrift for pædagoger. 69, s. 2-4 3 s.

Fritidspædagogikkens udfordringer og fremtid

Nielsen, J. C. & Hygum, E., sep. 2013, I : VERA - Tidsskrift for pædagoger. September 2013, No. 64, s. 2-3 2 s.

85 procent er en historisk succes: Interview med Ove Kaj Pedersen

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2013, Unges motivation og læring: 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet. København: Hans Reitzels Forlag, s. 218-229 12 s.

Appendiks til: Tilbud til psykisk sårbare unge i Nordjylland: Faktadata om hvert af de interviewede tilbuds art, målgruppe og visitering - op delt på de 11 kommuner i Region Nordjylland

Madsen, A. L., Wellejus, L. & Nielsen, J. C., 2013, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 42 s.

Tilbud til psykisk sårbare unge i Nordjyllland

Nielsen, J. C., Wellejus, L. & Madsen, A. L., 2013, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 92 s.

Sex er kommet for at blive

Nielsen, J. C. & Lind, U., sep. 2012, I : VERA - Tidsskrift for pædagoger. 60, s. 3 1 s.

Unge skammer sig over egen mistrivsel

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., jun. 2012, I : Vera : tidsskrift for pædagoger. 59, s. 18-24 6 s.

Rummet – vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge: Om erfaringerne med at etablere en ungeindsats på Gentofte Hovedbibliotek

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2012, København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet. 26 s.

Unge pårørende og efterladtes trivsel: En analyse af trivsel og mistrivsel blandt unge, som har oplevet alvorligt sygdom eller dødsfald i nærmeste familie

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Hansen, N-H. M., 2012, Emdrup: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet. 46 s.

Når det er svært at være ung i DK: viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 22 dec. 2011, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet. 48 s.

Det er ikke længere samfundet skyld

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 8 nov. 2011, I : Information. 4 s.

Unge i detailhandlen: forventninger og forestillinger om den gode og attraktive uddannelse

Nielsen, J. C., Katznelson, N. & Konnerup, L. D., 1 jun. 2011, København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet. 50 s.

Når det er svært at være ung i DK: unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U., Grubb, A. & Warring Madsen, I., 2011, Emdrup: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet. 126 s.

Når det er svært at være ung i Danmark - unges trivsel og mistrivsel i tal: Resumé

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 23 dec. 2010, 14 s. København : Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 22 dec. 2010, København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet. 294 s.

Unge og risikoadfærd: selvforvaltning af muligheder og risici i ungdomslivet

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 21 dec. 2010

Cutting: Når unge sni!er og skærer i egen krop

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: Unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, s. 103-118 16 s.

De unge i gråzonen

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U., Katznelson, N. & Lindstrøm, M. D., 2010, Den svære ungdom: 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel. Nielsen, J. C., Sørensen, N. U., Katznelson, N. & Lindstrøm, M. D. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 9-17 9 s.

Den svære ungdom: 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel

Nielsen, J. C. (red.), Sørensen, N. U. (red.), Katznelson, N. (red.) & Lindstrøm, M. D. (red.), 2010, København: Hans Reitzels Forlag. 181 s.

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: Unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, s. 19-30 12 s.

Indledning

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2010, Når det er svært at være ung i DK: Unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, s. 9-18 10 s.

Konklusion

Sørensen, N. U. & Nielsen, J. C., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 241-276 36 s.

Krop og ydre

Sørensen, N. U., Nielsen, J. C. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 119-144 25 s.

Mistrivselsmønstre

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2010, Den svære ungdom: 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel. Nielsen, J. C., Sørensen, N. U., Katznelson, N. & Lindstrøm, M. D. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 165-181 17 s.

Trivsel og mistrivsel blandt unge i forskellige livssituationer, med forskellige livserfaringer og med forskellige udgangspunkter i livet

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 211-241 30 s.

Unge og ensomhed

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 63-86 23 s.

Unge og kriminalitet

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: Unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 195-210 16 s.

Unge og mobning

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & N. U. S. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 49-62 13 s.

Unge og rusmidler

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 171-194 24 s.

Unges helbred

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 31-48 18 s.

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv

Sørensen, N. U., Nielsen, J. C. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 87-102 15 s.

Unges seksualitet

Sørensen, N. U., Nielsen, J. C. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 145-170 26 s.

Ungdomsliv: mellem individualisering og standardisering

Katznelson, N., Illeris, K., Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Simonsen, B., 2009, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 324 s.

Foreningslivet: unges tilvalg og fravalg

Nielsen, J. C., 2008, Unge stemmer: nyt engagement i politik og samfund. Levinsen, K. & Muusmann, N. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 21-34 14 s.

Hvor er de unge i 2015?

Nielsen, J. C., 2008, I : Idraetsliv. 5, s. 28-29 2 s.

Når de unge ved bedst

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2008, I : Ungdomsforskning. 7, 3, s. 7-9 3 s.

Skandinavisk forskning i større børn og unge: En forskningsoversigt

Nielsen, J. C., Hansen, S. & Bach Ludvigsen, N., 2008, Kbh: Center for Ungdomsforskning. 20 s.

Unge og gambling: 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Wittendorff, N., 2008, København: Center for Ungdomsforskning. 94 s.

Unge og risikoadfærd: muligheder og risici i ungdomslivet

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2008, I : Vera: tidsskrift for pædagoger. 44, s. 46-53 8 s.

Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune

Nielsen, J. C. & Bach Ludvigsen, N., 2008, Kbh: Center for Ungdomsforskning. 92 s.

Én generation: mange navne

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2008, I : Ungdomsforskning. 7, 3, s. 5-6 2 s.

Hard Fun - personlig kompetenceudvikling: Evaluering af et kompetenceudviklingsprojekt i mediebranchen

Illeris, K., Nielsen, J. C. & Jeppesen, D. S., 2007, København: Learning Lab Denmark / Danmarks Pædagogiske Universitet. 30 s.

Unge og pengespil

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Wittendorff, N., 2007, I : Social Politik. 5, s. 12-16

Unge og stoffer på arbejdspladsen: En undersøgelse for 3F af unges narkotikabrug i arbejdslivet

Nielsen, J. C. & Olsen, P., 2007, 1 udg. København: Center for Ungdomsforskning, Learning Lab Denmark, DPU. 25 s.

De mobile unge: - fremtidens medarbejdere

Nielsen, J. C., 2006, I : Ergoterapeuten. 67. årgang, 1

Livet i nuet

Sørensen, N. U. & Nielsen, J. C., 2006, I : Ungdomsforskning. 5, 4, s. 35-47 12 s.

Mobile unge som fremtidens medarbejdere

Nielsen, J. C., 2006, I : Ungdomsforskning. 5, 2

Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv

Nielsen, J. C. & Kofod, A., 2006, 1 udg. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 58 s.

Unges pengespil - ventil og blindgyde: Interview med forskningsleder Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet

Nielsen, J. C., 2006, Unge på spil: - om problemspil og ludomani blandt unge. Vejle: Kroghs Forlag, 170 s.

Anne Kofod & Jens Christian Nielsen: Det normale ungdomsliv - Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid

Nielsen, J. C., 2005, København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Anne Kofod & Jens Christian Nielsen: Generation Fucked Up er en myte

Nielsen, J. C., 2005, I : quarterly.

Generation fucked up er en myte

Kofod, A. & Nielsen, J. C., 2005, I : quarterly. 13, s. 14-17 4 s.

Jens Christian Nielsen 2005: ?Unge frivillige ? begejstres og udvikles, ikke bindes?. Henrik Frostholm (red.) De kompetente frivillige. En antologi og dannelse og kompetenceudvikling i det frivillige sociale arbejde.

Nielsen, J. C., 2005, De kompetente frivillige: En antologi og dannelse og kompetenceudvikling i det frivillige sociale arbejde. Center for frivilligt socialt arbejde

Jens Christian Nielsen 2005: Fanget bag kasseapparatet. Online Article // 2005 // Issue # 1Quarterly.

Nielsen, J. C., 2005, I : quarterly. 05, 3/4

Jens Christian Nielsen 2005: Generation fremtidsplan ? mobile unge som udfordring for det organiserede fritidsliv.

Nielsen, J. C., 2005, I : Fokus på folkeoplysning. april 2005, årgang 4., 2

Jens Christian Nielsen: Frihed: Arbejdsetik. Er de unge for forkælede til at ville arbejde? Analyse i Politiken 20. januar 2005, 2. sektion, side 7

Nielsen, J. C., 2005

De kommer ikke af sig selv - få unge med i foreningslivet

Nielsen, J. C. (red.) & Friis Nielsen, Velling Lindhold og Balling Radmer, K. J. O. K. (red.), 2004

Jens Christian Nielsen m.fl. 2004: Ungdom og foreningsliv - demokrati, fællesskab og læreprocesser

Nielsen, J. C., 2004, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 213 s.

Mobile unge som fremtidens medarbejdere.

Nielsen, J. C., 2004, I : Ungdomsforskning. 3-4