DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jens Christian Nielsen

Ph.d., Lektor

Profile photo

Jens Christian Nielsen

Lektor

  • DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup
Postaddresse:
Tuborgvej 164
D, 215
2400
København NV
Danmark

E-mail: jcn@edu.au.dk

Mobil: +4529426724

Telefon: +4587163851

CV - Jens Christian Nielsen (23.04.1971)

Uddannelse
2009-10: Intern uddannelse i forskningsledelse for forskningsprogramledere på Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet (AU). Forestået af
Konsulenthuset Implement.
2002: Ph.d. i Ungdomsforskning, Forskerskolen i Livslang Læring,
Roskilde Universitetscenter (RUC)
1997: Cand. Mag. i Pædagogik og Historie, RUC.

Ansættelser
2013- : Lektor i ungdomsforskning, Forskningsprogrammet i Diversity, Culture and Change, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU
2005-2012: Lektor i ungdomsforskning, Center for Ungdomsforskning (CEFU), DPU, AU.
2009-2012: Forskningsprogramleder af CEFU, DPU, AU.
2004-2005: Adjunkt og forskningskoordinator, CEFU, Learning Lab Denmark (LLD), Danmarks Pædagogiske Universitet.
2002-2004: Adjunkt, Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen (EVU), Institut for Uddannelsesforskning, RUC. Del af CEFU.
1998-2002: Ph.d.-stipendiat, Forskerskolen i Livslang Læring, RUC.
1997-1998: Forskningskoordinator for Forskerskolen i Livslang Læring, RUC.
1997-1998: Undervisningsassistent på overbygningsuddannelsen i Pædagogik, RUC.
1996-1998: Partner i konsulentvirksomheden Socialanalyse.dk.

Faglige hverv (udvalgte)
2012- :Faglig ekspertmedlem af følgegruppen for forsknings- og evalueringsprojektet “Unge
med psykiske vanskeligheder – overgang fra barn til voksen”, der udføres af Rambøll Management Consulting for Socialstyrelsen.
2012: Medlem af SFI’s følgegruppe for Børneforløbsundersøgelsen 5. dataindsamling.
2012: Medlem af Bikubenfondens rådgivende udvalg for Kronprinseparrets Sociale Pris.
2012- : Medlem af følgegruppen for forskningsprojektet ”Bevægelige søskendeskaber”, DPU, AU.
2012- : Medlem af Det Sociale Netværks Børne- og Unge-Vidensværk.
2012- : Medlem af nordisk forskningsnetværk for nordisk forskning på ungdoms- og fritidsfeltet.
2011. : Forskningskoordinator for forskergruppen i ungdomssociologi ved CESAU - Center for Sociologiske Studier
2011- : Medlem af baggrundsgruppe for PsykiatriFondens Børne- og Ungeprojekt.
2011- : Medlem af Advisory Board for Ungdommens Røde Kors (URK).
2011- : Medlem af Mary Fondens ekspertpanel - indsatsområdet ensomhed
2011- : Medlem af redaktionen af Tidsskriftet VERA. Udgivet af BUPL og Socialpædagogerne
2010-2012: Medlem af redaktionskomitéen for Asterix. Magasin for aktuel uddannelsesforskning udgivet af Aarhus Universitet.
2009-2011: Medlem af forskningsledelsesudvalget og ledelsesudvalget på DPU.
2008- : Medlem af Censorkorps for de pædagogiske kandidatuddannelser og master i
voksenuddannelse og professionsudvikling samt sundhedsfremme ved Københavns
Universitet, Roskilde Universitetscenter og Aarhus Universitet

Erfaring med forskningsledelse
2009-2012: Forskningsprogramleder af CEFU, DPU.
2002-2012: Fra 2002 og frem til 2012 del af CEFUs ledelsesteam på hhv. RUC, LLD, DPU og AU.
2012: PIfor forskningsprojektet ”Unge pårørende og efterladtes trivsel”. Projekt i samarbejde med Børn, Unge og Sorg.
2012: PI for ”Rummet – vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge”. Projekt i samarbejde med Gentofte Hovedbibliotek.
2011: PI for forskningsprojektet om unge med fritidsjob. Udført i samarbejde med LO.
2008-2012: PI for forskningsprojektet ”Når det er svært at være ung i DK – om unges trivsel og mistrivsel”. Projekt støttet af Egmont Fonden.
2008: PI for forskningsprojektet ”Skandinavisk forskning i større børn og unge”.
Forskningsoversigt udarbejdet for BUPL.
2007: PI for forskningsprojektet ”Unge tryghed og trivsel”. Forskningsprojekt
udarbejdet for Frederiksberg Kommune.
2007: PI for forskningsprojektet ”Unge og stoffer på arbejdspladsen”. Undersøgelse for 3F.
2006-2008: PI for forskningsprojektet ”Unge og Gamling”. Projekt støttet af Det Frie Forskningsråd, Ludomanipuljen
2006: PI for forskningsprojektet ”Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv”. Projektet støtter af DGI’s forskningspulje.
2004-2005: PI for forskningsprojektet ”Det Normale Ungdomsliv – fællesskab, trivsel og fremtid”. Projekt støttet af Ungdomsringen.
2002-2004: PI for forskningsprojektet ”Ungdom og foreningsliv. Demokrati – Fællesskab – Læring”. Projekt støttet af Kulturministeriets Idrætsforskningspulje, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
1999-2000: PI for forskningsprojektet ”Unge, fagforeninger og fagligt engagement”. Projekt udarbejdet for LO, FIU og Esbjerg Højskole.

Forskningsfokus
Ungdom – Trivsel og mistrivsel – Inklusion og eksklusion – Transition og risikoadfærd – Arbejdsliv og ledelse – Kvalitativ og kvantitativ forskning

Internationale relationer
Samarbejde med forskningsmiljøer, særligt i Norden (bl.a. med i netværk med Malmö Högskola, Göteborg Universitet, University of Iceland, Høgskolen i Vestfold, Oslo Universitet, HUMAK - University of Applied Sciences og Københavns Universitet). Desuden forskningsbesøg i Australien på Melbourne University og Orygen Youth Health Research Center.

Undervisning og vejledning
2007- : Undervisning og vejledning af ph.d.-studerende, DPU.
2004- : Undervisning og vejledning på kandidat- og masteruddannelse på RUC og DPU.
1997-2004: Undervisning og vejledning på Overbygningstudiet i Pædagogik og på Den
Humanistiske Basisuddannelse, RUC.
1997- : Omfattende erfaring med forskningsformidling og ekstern afholdelse af undervisning, oplæg, workshops og seminarer.


Publikationer

The Coach as Gatekeeper, distributor of Resources and Partner for Sports Talents

Nielsen, J. C., Stilling Olesen, J. & Skrubbeltrang, L. S., 25 sep. 2021, (E-pub ahead of print) I: Sports Coaching Review. 23 s.

Skoletrivsel som velvære, virke og vellidthed: En praksisinformeret teoretisk begrebsudvikling (konceptualisering)

Nielsen, J. C. & Hansen, H. R., mar. 2021, I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 58, 1, s. 44-53 10 s., 5.

FORORD. Skole, uddannelse og daginstitution som arena for trivsel

Hansen, H. R. & Nielsen, J. C., feb. 2021, I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 1, s. 3-6 4 s., 1.

Retfærdighed, relationer og tilhør: Forskningsperspektiver på elevtrivsel i gymnasiet

Nielsen, J. C., feb. 2021, I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 58, 1, s. 84-96 13 s.

Forskere: Vi har haft så travlt med at proppe unge ind i "internationale standarder", at vi har glemt Skandinaviens virkelige styrke

Hansen, H. R., Nielsen, J. C. & Lund, G. E., 4 dec. 2020, I: Berlingske Tidende.

Cooperation between schools and elite sports: How are schools affected from engaging in athletic talent development?

Nielsen, J. C., Skrubbeltrang, L., Stilling Olesen, J. & Karen, D., 11 nov. 2020, (E-pub ahead of print) I: International Studies in Sociology of Education. 32 s.

Elevtrivsel i gymnasieskolen

Nielsen, J. C., 14 sep. 2020, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 39 s. (Pædagogisk Indblik; Nr. 6).

Podcasten 'Pædagogisk indblik' nr. 6: Elevtrivsel i gymnasieskolen

Nielsen, K. H. & Nielsen, J. C., 14 sep. 2020

En rigtig ung er på vej

Nielsen, J. C., mar. 2020, I: Magasinet Asterisk. 93, s. 34-35 2 s.

Reproduction and Opportunity: A Study of Dual Career, Aspirations and Elite Sports in Danish SportsClasses

Skrubbeltrang, L. S., Karen, D., Nielsen, J. C. & Olesen, J., feb. 2020, I: International Review for the Sociology of Sport. 55, 1, s. 38-59 22 s.

Disassembling and Reassembling a Sports Talent

Stilling Olesen, J., Nielsen, J. C. & Søndergaard, D. M., 2020, I: Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. 12, 2, s. 311-331 21 s., 5.

Forståelser af mobning har rykket sig: Lærere og skolepædagogers perspektiver på skolemobning og skoleensomhed

Rabøl Hansen, H. & Nielsen, J. C., 2020, I: Kognition & Paedagogik. 30. årgang, 118, nr. 4, 12 s., 3.

Forståelser af mobning og ensomhed i grundskolen: En undersøgelse af i befolkningen og blandt lærere og skolepædagoger

Hansen, H. R. & Nielsen, J. C., 2020, Kbh.: rabøl research. 64 s.

Institutionalizing Elite Sports in Danish Public Schools: Processes of Contractualization and Accountability

Karen, D., Skrubbeltrang, L., Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., 2020. 10 s.

Ungdom

Nielsen, J. C., 30 okt. 2019, Sociologiens problemer: En grundbog. Blok, A. & Laustsen, C. B. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 141-161 21 s.

Debat: Vi har brug for sårbare unge

Hansen, H. R. & Nielsen, J. C., 13 aug. 2019, I: Politiken, debatsektionen. s. 5 1 s.

De synlige talenter

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 191-214 (Asterisk serien; Nr. 18).

Den nye vej mod eliten

Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 229-246 (Asterisk serien; Nr. 18).

Engagement i skole og eliteidræt

Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 87-108 (Asterisk serien; Nr. 18).

Forberedelse til dual career

Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 65-86 (Asterisk serien; Nr. 18).

Idrætselevers tilblivelse og transition

Nielsen, J. C., Skrubbeltrang, L. S. & Stilling Olesen, J., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 151-166 (Asterisk serien; Nr. 18).

Overgangen til ungdomsuddannelse

Nielsen, J. C., Skrubbeltrang, L. S. & Stilling Olesen, J., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 215-228 (Asterisk; Nr. 18).

Tilblivelsesmuligheder, variationer og brud

Nielsen, J. C., Skrubbeltrang, L. S. & Stilling Olesen, J., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 129-150 (Asterisk serien; Nr. 18).

Transitioner i sport

Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 167-190 (Asterisk serien; Nr. 18).

Uddannelses- og kulturpolitiske tiltag

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., aug. 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 57-64 (Asterisk serien; Nr. 18).

Forskning i talentudvikling i elitesport og i uddannelse

Gregersen, M. T., Nielsen, J. C., Stilling Olesen, J. & Skrubbeltrang, L. S., 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Olesen, J. S. & Nielsen, J. C. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 39-55 19 s. (Asterisk, Bind 18).

Idrætsklasser under udvikling

Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Nielsen, J. C. & Olesen, J. S. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 17-38 22 s. (Asterisk serien; Nr. 18).

Kunsten at håndtere sårbare ungdomsliv: En håndbog med erfaringer og metoder fra ungeindsatsen MyWay i Randers

Nielsen, J. C. & Hansen, H. R., 2019, Randers: MyWay. 88 s.

På vej mod eliten ad et dobbelt udviklingsspor

Nielsen, J. C., Skrubbeltrang, L. S. & Stilling Olesen, J., 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 109-128 (Asterisk; Nr. 18).

Talentudvikling og elitesport i skolen

Nielsen, J. C. (red.) & Olesen, J. S. (red.), 2019, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 256 s. (Asterisk serien; Nr. 18).

Talentudvikling under forandring

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2019, Talentudvikling og elitesport i skolen. Olesen, J. S. & Nielsen, J. C. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 9-16 (Asterisk; Nr. 18).

Trivsel hos unge efterladte og pårørende: og effekten af at tale om det!

Nielsen, J. C. & Winther-Lindqvist, D. A., 2019, I: Psyke & Logos. 40, 1, s. 183-206 9.

Træneren som gatekeeper, ressourcedistributør og partner for idrætstalenter: Magt og etik i talentudviklingens relationer

Nielsen, J. C., Skrubbeltrang, L. S. & Stilling Olesen, J., 2019, I: Forum for Idræt, historie og samfund. 34, 1, s. 26-47 22 s.

Er en karriere indenfor elitesport kun for drenge? om kønnede positioner i uddannelse og elitesport

Nielsen, J. C. & Olesen, J. S., dec. 2018, I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 55, 6, s. 59-76 16 s., 6.

Voksensamfundets pres forstærker skylden blandt unge

Nielsen, J. C. & Hansen, H. R., 20 jun. 2018, I: Politiken Skoleliv.

”Hvad vil du være?” Skolenarrativers betydning for transition

Nielsen, J. C. & Hansen, H. R., maj 2018, I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2, 18, s. 60-70 11 s.

Et indledende skøn over køn

Nielsen, J. C. & Hansen, H. R., 2018, I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 55, 6, s. 5-12 6 s., 1.

Unge i dag skal altid være på vej

Nielsen, J. C., 2018, Engagement behøver plads: inspiration til mindre foreninger, der vil engagere unge. Frovin, S. & Andreassen, M. G. (red.). Odense: Center for frivilligt socialt arbejde, s. 18-23 6 s.

Kærester og karakterer: at skulle præstere på alle arenaer

Nielsen, J. C., 6 dec. 2017, I: VejlederForum Magasinet. 4, 3 s., 4.

MyWay – Our Way: evalueringsrapport af MyWay – et projekt for sårbare unge i Randers Kommune

Nielsen, J. C. & Hansen, H. R., dec. 2017, København: DPU, Aarhus Universitet. 52 s.

Idrætselevers tilblivelse og transitioner: idrætsklasser som ny standard for tidlig talentudvikling i Danmark

Nielsen, J. C., Olesen, J. & Skrubbeltrang, L. S., 23 apr. 2017, København: DPU, Aarhus Universitet. 147 s.

Derailed self-constructions: Marginalization and self-construction in young boys’ accounts of well-being

Sørensen, N. U. & Nielsen, J. C., 1 jan. 2017, Marginalized Masculinities: Contexts, Continuities and Change. Taylor and Francis Inc., s. 117-138 22 s.

Derailed self-constructions: marginalization and self-construction in young boys’ accounts of well-being

Sørensen, N. U. & Nielsen, J. C., 2017, Marginalized masculinities: contexts, continuities and change. Haywood, C. & Johansson, T. (red.). London: Routledge, s. 117-138 24 s. (Routledge research in gender and society; Nr. 57).

Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole: inspirationsmateriale til videreudvikling af idrætsklassen som en helhedsorienteret model for tidlig talentudvikling

Nielsen, J. C. & Olesen, J., 2017, København: DPU, Aarhus Universitet. 44 s.

Reproduction or opportunity: Talent development in Danish Sports Classes

Skrubbeltrang, L. S., Karen, D., Nielsen, J. C. & Olesen, J., 6 sep. 2016. 14 s.

Building commitment in a sports class

Olesen, J. & Nielsen, J. C., 16 jun. 2016. 6 s.

Fortrolighed med professionelle voksne i de unges liv

Hansen, H. R., Winther-Lindqvist, D. A. & Nielsen, J. C., 2016, I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 53, 2, s. 74-84 11 s., 8.

Fællesskabet er nøglen til at forstå unges selvforvaltning af risici i ungdomslivet

Nielsen, J. C., 2016, I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 53, 2, s. 43-50 8 s., 5.

How to stay becoming: living up to the code of conduct in a sports class

Skrubbeltrang, L. S., Nielsen, J. C. & Olesen, J., 2016, I: Ethnography and Education. 11, 3, s. 371-387 17 s.

Tilblivelse af talenter og ikke-talenter: om unges arbejde med at blive til som idrætstalenter

Nielsen, J. C., Olesen, J. & Skrubbeltrang, L. S., 2016, I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 53, 2, s. 90-104 15 s., 9.

Vild og mild?

Hansen, H. R., Lagermann, L. C. & Nielsen, J. C., 2016, I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 53, 2, s. 3-4 2 s., 1.

Idrætselevers talentudvikling i et dannelsesperspektiv

Olesen, J. & Nielsen, J. C., 18 nov. 2015. 9 s.

Rousseau som modsvar til forceret talentudvikling

Holm, C. & Nielsen, J. C., 15 okt. 2015, I: idrottsforum.org. s. 1-7 7 s., 151015.

Idrætstalenters læringsaftale med den danske folkeskole: om folkeskolens samarbejde med eliteidrætten om talentudvikling

Nielsen, J. C., Skrubbeltrang, L. S. & Stilling Olesen, J., 1 sep. 2015, I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 63, 3, s. 20-29 10 s.

Redaktionel indledning: Dygtighedspædagogik: om elitens talenter og talenternes elite i uddannelsessystemet

Olesen, J. S., Nielsen, J. C., Christensen, S. M. & Hansen, C. S., 1 sep. 2015, I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 63, 3, s. 2-7 6 s.

Vind tid ved først at vide, hvordan du bedst spilder den!

Holm, C. & Nielsen, J. C., 1 sep. 2015, I: Vera: tidsskrift for pædagoger. 72, s. 22-27 6 s.

What do schools get out of cooperation with elite sports? sports talents' learning agreement with Danish primary and secondary schools

Nielsen, J. C., Olesen, J. S. & Skrubbeltrang, L. S., 1 sep. 2015, Oxford: New College, Oxford University, s. 1-11, 11 s.

Idrætsklasser: En ny læringsaftale

Nielsen, J. C. & Olesen, J., 6 jan. 2015. 10 s.

At blive optaget som idrætselev: udvælgelse og korrektion

Nielsen, J. C., Stilling Olesen, J. & Skrubbeltrang, L. S., 2015, Idrætstalenter i den danske folkeskole: forpligtiget på udvikling. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, s. 17-34 18 s.

At forblive i udvikling: forskellige orienteringer i idrætselevernes udviklingsarbejde

Skrubbeltrang, L. S., Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., 2015, Idrætstalenter i den danske folkeskole: forpligtiget på udvikling. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, s. 49-66 18 s.

At forpligtige idrætselever på udvikling: en balancegang mellem målrettehed og forsvarlighed

Stilling Olesen, J., Nielsen, J. C. & Skrubbeltrang, L. S., 2015, Idrætstalenter i den danske folkeskole: forpligtiget på udvikling. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, s. 67-76 10 s.

Forpligtiget på udvikling: Indledning

Nielsen, J. C., Stilling Olesen, J. & Skrubbeltrang, L. S., 2015, Idrætstalenter i den danske folkeskole: forpligtiget på udvikling. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, s. 5-16 12 s.

Fortrolige voksne i de unges liv

Hansen, H. R., Winther-Lindqvist, D. A. & Nielsen, J. C., 2015, København: KULT - Konsortiet for forskning i Ungdomsliv, Læreprocesser og Transition, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 32 s.

Idrætsklassen som talentudviklingsmiljø

Stilling Olesen, J., Nielsen, J. C. & Skrubbeltrang, L. S., 2015, Idrætstalenter i den danske folkeskole: forpligtiget på udvikling. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, s. 35-48 14 s.

Idrætstalenter i den danske folkeskole: forpligtiget på udvikling

Stilling Olesen, J., Skrubbeltrang, L. S. & Nielsen, J. C., 2015, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 79 s.

Talentudvikling i idrætsklasser: nye former for hybriddannelse og kontraktliggørelse mellem eliteidræt, skole og unge talenter

Nielsen, J. C., Stilling Olesen, J. & Skrubbeltrang, L. S., 2015, Talentudvikling i sport: reflekterende organisationer, gode teams og stærke atleter. Rossing, N., Ryom, K. & Henriksen, K. (red.). 1. udg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 76-91 16 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., jan. 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 142 s.

"Jeg er ikke typen, der har nære venner": resultater fra forskningsprojektet 'Når det er svært at være ung i DK'

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Carlander, M., 2014, Ensom men ikke alene: en antologi om unge og ensomhed. Lerstrup Pedersen, K. (red.). København: Ventilen, s. 184-196 13 s.

Et helt normalt perfekt selv: konstruktioner af selvet i unges beretninger om mistrivsel

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2014, I: Dansk Sociologi. 25, 1 , s. 33-54, 100-101 24 s.

How to stay becoming: living up to the code of conduct in a sport class

Skrubbeltrang, L., Stilling Olesen, J. & Nielsen, J. C., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet, s. 1-25, 25 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Aalborg Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Aarhus Kommune (Rundhøjskole)

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Aarhus Kommune (Vejlby Skole)

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Ballerup Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Esbjerg Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Gentofte Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Haderslev Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Herning Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Hillerød Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Holstebro Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Horsens Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Kolding Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Københavns Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Randers Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Roskilde Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser – et blik på Svendborg Kommune

Nielsen, J. C. & Stilling Olesen, J., 2014, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. 17 s.

Pædagogisk fremme af sundhed

Nielsen, J. C. & Lind, U., 2014, I: VERA - Tidsskrift for pædagoger. 69, s. 2-4 3 s.

Fritidspædagogikkens udfordringer og fremtid

Nielsen, J. C. & Hygum, E., sep. 2013, I: VERA - Tidsskrift for pædagoger. September 2013, No. 64, s. 2-3 2 s.

85 procent er en historisk succes: Interview med Ove Kaj Pedersen

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2013, Unges motivation og læring: 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet. København: Hans Reitzels Forlag, s. 218-229 12 s.

Appendiks til: Tilbud til psykisk sårbare unge i Nordjylland: Faktadata om hvert af de interviewede tilbuds art, målgruppe og visitering - op delt på de 11 kommuner i Region Nordjylland

Madsen, A. L., Wellejus, L. & Nielsen, J. C., 2013, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 42 s.

Tilbud til psykisk sårbare unge i Nordjyllland

Nielsen, J. C., Wellejus, L. & Madsen, A. L., 2013, København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 92 s.

Sex er kommet for at blive

Nielsen, J. C. & Lind, U., sep. 2012, I: VERA - Tidsskrift for pædagoger. 60, s. 3 1 s.

Unge skammer sig over egen mistrivsel

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., jun. 2012, I: Vera : tidsskrift for pædagoger. 59, s. 18-24 6 s.

Rummet – vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge: Om erfaringerne med at etablere en ungeindsats på Gentofte Hovedbibliotek

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2012, København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet. 26 s.

Unge pårørende og efterladtes trivsel: En analyse af trivsel og mistrivsel blandt unge, som har oplevet alvorligt sygdom eller dødsfald i nærmeste familie

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Hansen, N-H. M., 2012, Emdrup: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet. 46 s.

Når det er svært at være ung i DK: viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 22 dec. 2011, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet. 48 s.

Det er ikke længere samfundet skyld

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 8 nov. 2011, I: Information. 4 s.

Unge i detailhandlen: forventninger og forestillinger om den gode og attraktive uddannelse

Nielsen, J. C., Katznelson, N. & Konnerup, L. D., 1 jun. 2011, København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet. 50 s.

Når det er svært at være ung i DK: unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U., Grubb, A. & Warring Madsen, I., 2011, Emdrup: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet. 126 s.

Når det er svært at være ung i Danmark - unges trivsel og mistrivsel i tal: Resumé

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 23 dec. 2010, 14 s. København : Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 22 dec. 2010, København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet. 294 s.

Unge og risikoadfærd: selvforvaltning af muligheder og risici i ungdomslivet

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 21 dec. 2010

Cutting: Når unge sni!er og skærer i egen krop

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: Unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, s. 103-118 16 s.

De unge i gråzonen

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U., Katznelson, N. & Lindstrøm, M. D., 2010, Den svære ungdom: 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel. Nielsen, J. C., Sørensen, N. U., Katznelson, N. & Lindstrøm, M. D. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 9-17 9 s.

Den svære ungdom: 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel

Nielsen, J. C. (red.), Sørensen, N. U. (red.), Katznelson, N. (red.) & Lindstrøm, M. D. (red.), 2010, København: Hans Reitzels Forlag. 181 s.

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: Unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, s. 19-30 12 s.

Indledning

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2010, Når det er svært at være ung i DK: Unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, s. 9-18 10 s.

Konklusion

Sørensen, N. U. & Nielsen, J. C., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 241-276 36 s.

Krop og ydre

Sørensen, N. U., Nielsen, J. C. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 119-144 25 s.

Mistrivselsmønstre

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2010, Den svære ungdom: 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel. Nielsen, J. C., Sørensen, N. U., Katznelson, N. & Lindstrøm, M. D. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 165-181 17 s.

Trivsel og mistrivsel blandt unge i forskellige livssituationer, med forskellige livserfaringer og med forskellige udgangspunkter i livet

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 211-241 30 s.

Unge og ensomhed

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 63-86 23 s.

Unge og kriminalitet

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: Unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 195-210 16 s.

Unge og mobning

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & N. U. S. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 49-62 13 s.

Unge og rusmidler

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 171-194 24 s.

Unges helbred

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 31-48 18 s.

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv

Sørensen, N. U., Nielsen, J. C. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 87-102 15 s.

Unges seksualitet

Sørensen, N. U., Nielsen, J. C. & Ozmec, M. N., 2010, Når det er svært at være ung i DK: unges trivsel og mistrivsel i tal. Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U. (red.). København: Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet, s. 145-170 26 s.

Ungdomsliv: mellem individualisering og standardisering

Katznelson, N., Illeris, K., Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Simonsen, B., 2009, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 324 s.

Foreningslivet: unges tilvalg og fravalg

Nielsen, J. C., 2008, Unge stemmer: nyt engagement i politik og samfund. Levinsen, K. & Muusmann, N. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 21-34 14 s.

Hvor er de unge i 2015?

Nielsen, J. C., 2008, I: Idraetsliv. 5, s. 28-29 2 s.

Når de unge ved bedst

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2008, I: Ungdomsforskning. 7, 3, s. 7-9 3 s.

Skandinavisk forskning i større børn og unge: En forskningsoversigt

Nielsen, J. C., Hansen, S. & Bach Ludvigsen, N., 2008, Kbh: Center for Ungdomsforskning. 20 s.

Unge og gambling: 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Wittendorff, N., 2008, København: Center for Ungdomsforskning. 94 s.

Unge og risikoadfærd: muligheder og risici i ungdomslivet

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2008, I: Vera: tidsskrift for pædagoger. 44, s. 46-53 8 s.

Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune

Nielsen, J. C. & Bach Ludvigsen, N., 2008, Kbh: Center for Ungdomsforskning. 92 s.

Én generation: mange navne

Nielsen, J. C. & Sørensen, N. U., 2008, I: Ungdomsforskning. 7, 3, s. 5-6 2 s.

Hard Fun - personlig kompetenceudvikling: Evaluering af et kompetenceudviklingsprojekt i mediebranchen

Illeris, K., Nielsen, J. C. & Jeppesen, D. S., 2007, København: Learning Lab Denmark / Danmarks Pædagogiske Universitet. 30 s.

Unge og pengespil

Nielsen, J. C., Sørensen, N. U. & Wittendorff, N., 2007, I: Social Politik. 5, s. 12-16

Unge og stoffer på arbejdspladsen: En undersøgelse for 3F af unges narkotikabrug i arbejdslivet

Nielsen, J. C. & Olsen, P., 2007, 1 udg. København: Center for Ungdomsforskning, Learning Lab Denmark, DPU. 25 s.

De mobile unge: - fremtidens medarbejdere

Nielsen, J. C., 2006, I: Ergoterapeuten. 67. årgang, 1

Livet i nuet

Sørensen, N. U. & Nielsen, J. C., 2006, I: Ungdomsforskning. 5, 4, s. 35-47 12 s.

Mobile unge som fremtidens medarbejdere

Nielsen, J. C., 2006, I: Ungdomsforskning. 5, 2

Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv

Nielsen, J. C. & Kofod, A., 2006, 1 udg. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 58 s.

Unges pengespil - ventil og blindgyde: Interview med forskningsleder Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet

Nielsen, J. C., 2006, Unge på spil: - om problemspil og ludomani blandt unge. Vejle: Kroghs Forlag, 170 s.

Anne Kofod & Jens Christian Nielsen: Det normale ungdomsliv - Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid

Nielsen, J. C., 2005, København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Anne Kofod & Jens Christian Nielsen: Generation Fucked Up er en myte

Nielsen, J. C., 2005, I: quarterly.

Generation fucked up er en myte

Kofod, A. & Nielsen, J. C., 2005, I: quarterly. 13, s. 14-17 4 s.

Jens Christian Nielsen 2005: ?Unge frivillige ? begejstres og udvikles, ikke bindes?. Henrik Frostholm (red.) De kompetente frivillige. En antologi og dannelse og kompetenceudvikling i det frivillige sociale arbejde.

Nielsen, J. C., 2005, De kompetente frivillige: En antologi og dannelse og kompetenceudvikling i det frivillige sociale arbejde. Center for frivilligt socialt arbejde

Jens Christian Nielsen 2005: Fanget bag kasseapparatet. Online Article // 2005 // Issue # 1Quarterly.

Nielsen, J. C., 2005, I: quarterly. 05, 3/4

Jens Christian Nielsen 2005: Generation fremtidsplan ? mobile unge som udfordring for det organiserede fritidsliv.

Nielsen, J. C., 2005, I: Fokus på folkeoplysning. april 2005, årgang 4., 2

Jens Christian Nielsen: Frihed: Arbejdsetik. Er de unge for forkælede til at ville arbejde? Analyse i Politiken 20. januar 2005, 2. sektion, side 7

Nielsen, J. C., 2005

De kommer ikke af sig selv - få unge med i foreningslivet

Nielsen, J. C. (red.) & Friis Nielsen, Velling Lindhold og Balling Radmer, K. J. O. K. (red.), 2004

Jens Christian Nielsen m.fl. 2004: Ungdom og foreningsliv - demokrati, fællesskab og læreprocesser

Nielsen, J. C., 2004, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 213 s.

Mobile unge som fremtidens medarbejdere.

Nielsen, J. C., 2004, I: Ungdomsforskning. 3-4