Aarhus Universitets segl

Jan Tønnesvang

Institutleder, Professor

Profile photo

Jan Tønnesvang

Institutleder, Professor

 • Psykologisk Institut
Adressetype: Postaddresse.
Bartholins Allé 11
1350, 523
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: jan@psy.au.dk

Mobil: +4560202633

Telefon: +4587165796

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae for Jan Tønnesvang

Basis

 • Født 1963 i Esbjerg, Far til tre børn
 • Medicinstudier ved AU, 1983-1984.
 • Pædagogmedhjælper, 1984-1986
 • Højskole, 1986-1987
 • Lærerseminarium, 1987-1988

 Akademisk løbebane

 • Cand.Psych. Aarhus Universitet, 1988-1995.
 • Gestaltterapeutisk Videreuddannelse, 1992-1995
 • Ph.D. ved AU, 1995-1998
 • Adjunkt ved Danmarks Pædagogiske Universitet, 1998-2001.
 • Adjunkt ved Psykologisk Institut, AU, 2001-2003
 • Lektor ved Psykologisk Institut, AU, 2003 – 2009
 • Professor mso ved Psykologisk Institut, AU, 2009 -2013
 • Professor ved Psykologisk Institut, AU, 2013 -

 Tillidsposter

 • Viceinstitutleder, PI, 2006 – 2009
 • Phd. udvalg, PI, 2006-2011
 • Forskningsvalidator, PI, 2006 – 2015
 • Forperson for Afdelingen for Social & Personlighedspsykologi, 2012 – 2014
 • Institut Forum, PI, 2012 – 2015
 • Viceinstituleder, PI, 2014 - 2015
 • Institutleder, PI, 2015 -

 Forskningsledelse

 • Leder af Forskningsenheden for Integrativ Psykologi, (2009 –)

Projekter.

 • STERNA, 2007-2010 (kollektiv forskningsledelse); Integrativ Gestalt Praksis, 2009 -; Kognitiv Livssamtale, 2011 -; Vitaliseringspsykologiske samtaleforløb med udsatte unge, Ungdomscentret Aarhus Kommune, 2012 -; Projekt fælles pædagogisk platform, Buskelundskolen, Silkeborg, 2012-; Projekt fælles pædagogisk platform, Risskov Skole, Aarhus Kommune, 2012 -; Vitaliseringsledelse i Grenåvej Vest, Aarhus Kommune, 2013 -; Vitaliseringspsykologi i Genoprettende Ret, 2013 -;

Phd.vejledning.

 • Hovedvejleder på 4 afsluttede: (2012), (2012), (2014), (2019)
 • Medvejleder på 2 afsluttede: (2012 ), (2016 )

 Udlandsophold

 • JFK-University (San Fransisco) og Integral Institute (Denver): Maj-Juni 2012

 Ekstern finansiering

 • 2.5 mio: Forskningsrådet for Kommunikation og Kultur (i samarbejde med Dorthe Thomsen), bevilling nr. 273-06-0395 til STERNA-projektet
 • 200.000: Filmprojekt ved vitaliseringsprocesser i grundskolen, Undervisningsministeriet, 2017

 Bedømmelseskomitéer

Phd bedømmelse:

 • Danmarks Pædagogiske Universitet, 2005 (medlem)
 • Danmarks Pædagogiske Universitet, 2007 (medlem)
 • Aarhus Universitet, 2008 (formand)
 • Københavns Universitet, 2009 (medlem)
 • Aarhus Universitet, 2014 (formand)

Stillingsbedømmelser

 • Lektorat, Aarhus Universitet, 2011 (formand)
 • Lektorat, Aalborg Universitet, 2013 (medlem)
 • Adjunktur, Aarhus Universitet, 2013 (formand)

 Netværksledelse og netværksdeltagelse

 • Leder af Netværk for Integrativ Vitaliseringspædagogik, Intervention og Dannelse (NIVID), 2004 –
 • Medstifter af Center for Integrativ Gestalt Praksis, 2009 –
 • Leder af Netværk for Integrativ Gestalt Praksis (NIGP), 2013 – 2016
 • Medstifter af IntegralDenmark.Org, 2014 -
 • Medlem af netværk: The International Association for the Cognitive Science of Religion (IACSR), 2007 – 2009
 • Medlem af interdisciplinært netværk: Integral Life.org (2007 -)
 • Medlem af interdisciplinært netværk: Research in Faith and Health, 2009 –
 • Medlem af interdisciplinært netværk: Metaintegral.org (2012 –)
 • Medlem Center for offentlig ledelse, 2018

 Tidsskriftsredaktør

 • Editor på det videnskabelige tidsskrift Psyke & Logos, 2004 –
 • Co-editor på det videnskabelige tidsskrift Journal of Anthropological Psychology, 2007 – 2012
 • Co-editor på det videnskabelige tidsskrift Coaching Psykologi, 2011 -

Organisering af konferencer

Hovedansvar:

 • IGP Konferencen: Selvregulering i en kompleks verden, 10. marts 2018
 • 6th International Conference in Gestalt: Steps Towards a Future of Psychotherapy: Complementarity and Integration, 25 maj 2013
 • 4th Danish Conference: The integrative potential in gestalt theory and therapy, 21 marts 2009
 • 3rd Danish Conference: Gestalt inspiration in non-therapeutic settings, 17 marts 2007
 • 2nd Danish Conference: Creativity in Gestalt, 16 april 2005

Medansvar:

 • Human Mind - Human Kind : International conference on the particular human psyche in evolutionary perspectives, 15 aug 2007 → 18 aug 2007
 • Psykologisk Instituts Indflytterkonference: Psykologi og tværvidenskab, 12 – 14 okt 2004

Organisering af Symposier og forskningsseminarer

Hovedansvar:

 • Research Seminar on Self-Determination Theory – med deltagelse Edward Deci fra Rorchester University, USA og Joar Vittersø fra Tromsø Universitet, Norge, afholdt på Psykologisk Institut, 28. marts 2012
 • Aarhus International Research Group in Gestalt: 2010 – årlige møder på Psykologisk Institut med deltagelse af forskere og praktikere fra Danmark, USA og Kirgistan
 • Symposium om Psykologisk Ilt i Forandringsarbejde, Psykologisk Institut, 20 marts 2010
 • Symposium om Psykologisk Ilt i Pædagogisk Arbejde: Teoribaseret Praksisudvikling på Grundlag af Integrativ Selvpsykologi, Psykologisk Institut, 8 marts 2008

Myndighedsbetjening

 • Rådgivning vedrørende Status og Udviklingssamtaler på 0-6 års området i Aarhus Kommune, 2008
 • Fagligt panel vedrørende Børn-Unge strategi for 95 % målsætning, Aarhus Kommune, 2009-2011
 • Uddannelsesgruppe for kvalificering af mentorer til arbejde med antiradikalisering. Social & Integrationsministeriet i samarbejde med Aarhus Kommune, 2011
 • Rådgivningssymposium vedrørende fastholdelse i uddannelse, Dannelseskaravanen for Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012
 • Rådgivningsgruppe omkring det kriminalpræventive arbejde i projekt Sikker By, Rambøll Management for Københavns Kommune, 2013
 • Rådgivning vedr KvaS-Vital som fællesfagligt grundlag i projekter relateret til undervisning, pædagogik, ledelse og organisation, samt arbejde med udsatte børn og unge, Aarhus Kommune, Skanderborg Kommune, Københavns Kommune

Bestyrelse og styregrupper

            EVIIF, styregruppe, 2017 -

            Netværk for IGP, Dansk Psykologforening, Styregruppe, 2018 -

            FGU Østjylland, Bestyrelse, 2020 - 

            Sportucation, Styregruppe, 2021 - 

            

 

Interdisciplinær uddannelse (af ledere) i offentlige og private organisationer

 • Applied Psychology Course I & II for HR-Leaders in A. P. Møller-Maersk, 2005-2006
 • Aktivt lederskab i NKT-Flexibles, 2009
 • Grundforløb i Integrativ Gestalt Praksis, 2007 - 2015
 • F-MOL: Fleksibel Master i Offentlig Ledelse. Interdisciplinært modul (incitamenter, motivation og normer) siden 2010; Ledelse af ledere siden 2019
 • Mentalisering, behov og kompetence i balanceret ledelse. Specialiseringsforløb i KvaS-Vital kompetence for ledere af udførercentre (Børnecentret, Familiecentret, Ungdomscentret) i Aarhus Kommune, 2016

Publikationer

Mening og motivation i organisation og ledelse

Tønnesvang, J., Andersen, L. B., Petersen, C. L. & Schou, S., 2023, København: Djøf Forlag. 232 s.

Mening, eksistens og psykologiske behov

Tønnesvang, J. & Schou, S., 2022, I: Psyke & Logos. 43, 1, s. 149-175

Medarbejdervitaliserende samtaler: Guide til fremme af engagement og kvalificeret selvbestemmelse i arbejdslivet samt udvikling af vitaliserende arbejdsmiljøer

Tønnesvang, J., Schou, S. & Hansen, M. M., 2020, Aarhus: Klim. 136 s.

Psykologiske behov, motivation og vitaliserende miljøer

Tønnesvang, J., 2019, Motivation: i klasseledelse, relationer og didaktik. Rasmussen, T. N. & Søndberg, A. (red.). Aarhus: Kvan, s. 127-148

Vitaliseringspsykologi og teori om motivation, identitet, læring og dannelse

Tønnesvang, J., 2018, Elevens læring og dannelse: Fem læringspsykologiske forståelser af motivation, identitet, læring og dannelse. Pjengaard, S. (red.). Frederikshavn: Dafolo, s. 169-195 27 s.

Læringsvitaliserende samtaler: Guide til fremme af skolelivsengagement og kvalificeret selvbestemmelse i grundskole og efterskole

Tønnesvang, J. & Schou, S., 2018, Aarhus: Klim. 54 s.

Livsvitaliserende samtaler med unge: Guide til fremme af unges livsengagement og kvalificerede selvbestemmelse

Tønnesvang, J. & Schou, S., 2018, Aarhus: Klim. 64 s.

Studievitaliserende samtaler: Guide til fremme af studielivsengagement og kvalificeret selvbestemmelse på videregående uddannelser

Tønnesvang, J. & Schou, S., 2018, Aarhus: Klim. 56 s.

Uddannelsesvitaliserende samtaler: Guide til fremme af engagement og kvalificeret selvbestemmelse i uddannelseslivet på ungdoms- og erhvervsuddannelser

Tønnesvang, J. & Schou, S., 2018, Aarhus: Klim. 64 s.

Kvalificeret selvbestemmelse - tilværelseskompetence i en helhed

Tønnesvang, J., 2018, I: Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen. 110, s. 32-50

Vad innebär det att vara en person? Ett integrativt perspektiv på personligheten

Tønnesvang, J., 2017, Modern personlighetspsykologi: - vi märkliga människor. Høgh-Olesen, H., Dalsgaard, T. & Skårderud, F. (red.). Lund, Sverige: Studentlitteratur, s. 35-80 44 s.

Hva vil det si å være en person? Et integrativt perspektiv på personlighet

Tønnesvang, J., 2016, Moderne personlighetspsykologi. Høgh-Olesen, H., Dalsgaard, T. & Skårderud, F. (red.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, s. 23-58 35 s.

Integrative Gestalt Practice: Transforming our ways of working with people, by Mikael Sonne and Jan Tønnesvang

Sonne, M. & Tønnesvang, J., 26 aug. 2015

Forord

Tønnesvang, J., 2015, Sammen om et fagsprog: Kvalificeret selvbestemmelse som pædagogisk platform. Aarhus: Klim, s. 7-8 2 s.

Dannelse og kompetence: kvalificeret selvbestemmelse som grundlag for undervisning, pædagogik og samarbejde

Tønnesvang, J., 2015, Læring, dannelse og udvikling: Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole. Klitmøller, J. & Sommer, D. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 151-183 33 s.

Et vitaliseringspsykologisk perspektiv på skole- og fritidspædagogik

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 2015, Skole- og fritidspædagogik. Sørensen, M. (red.). København: Akademisk Forlag, s. 23-54 32 s.

Grundlag for en pædagogisk dannelsestænkning: Kvadrantlogik, vitaliseringsmiljø og kvalificeret selvbestemmelse

Tønnesvang, J., 2015, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde: Praksisudvikling på grundlag af vitlaiseringspsykologi. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (red.). 2. udg. Aarhus: Klim, s. 27-88 62 s.

Introduktion til den danske udgave

Tønnesvang, J., 2015, Ken Wilber: Videnskab og religion - foreningen af fornuft og ånd. Aarhus: Klim, s. vii-xii 7 s.

Kognitiv Livssamtale: - eksemplificeret i forhold til unge

Tønnesvang, J. & Schøler, M., 2015, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde: praksisudvikling på grundlag af vitaliseringspsykologi. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (red.). 2. udg. Aarhus: Klim, s. 183-212 30 s.

Dialogmodel som grundlag for integration

Ovesen, M. S., Eriksen, H. P. & Tønnesvang, J., 2015, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde: Praksisudvikling på grundlag af vitaliseringspsykologi. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (red.). 2. udg. Aarhus: Klim, s. 105-127 23 s.

Indledning: Teoribaseret praksisudvikling - i respekt for både teori og praksis

Ovesen, M. S. & Tønnesvang, J., 2015, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde: Praksisudvikling på grundlag af vitaliseringspsykologi. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (red.). 2. udg. Aarhus: Klim, s. 9-23 15 s.

Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde: praksisudvikling på grundlag af vitaliseringspsykologi

Tønnesvang, J. (red.) & Ovesen, M. S. (red.), 22 okt. 2015, 2. udg. Aarhus: Klim. 333 s.

Kvadrantmodellen - en introduktion

Tønnesvang, J., Hedegaard, N. B. & Nygaard, S. E., 2015, 2. udg. Aarhus: Klim. 24 s.

Qualified self-determination - what it is and how it can be used in practice

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 2015, Klim. 18 s.

The Quadrant Model - what it is and how it can be used in practice

Tønnesvang, J., Hedegaard, N. B. & Nygaard, S. E., 2015, Aarhus: Klim. 24 s.

The Vitalising Model - what it is and how it can be used in practice

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 2015, Aarhus: Klim. 25 s.

Vitaliseringsmodellen - en introduktion

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 2015, 2. udg. Aarhus: Klim.

Integrative Gestalt Practice: Transforming our ways of working with people

Sonne, M. & Tønnesvang, J., 28 aug. 2015, London: Karnac Books. 217 s.

Hurra hvor det går

Tønnesvang, J., 2015, I: Psykolog Nyt. 69, 1, s. 24 1 s.

Hvad er uddannelse til for? Kvalificeret selvbestemmelse som grundlag og retning for pædagogik og undervisning

Tønnesvang, J., 2015, I: Psyke & Logos. 36, 2, s. 28-66 39 s.

Indledning: At være menneske i en kompleks verden

Tønnesvang, J. & Bærentsen, K. B., 2015, I: Psyke & logos. 36, 2, s. 5-11 7 s.

A 3.5 year diary study: Remembering and life story importance are predicted by different event characteristics

Thomsen, D. K., Jensen, T., Holm, T., Olesen, M. H., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., 2015, I: Consciousness and Cognition. 36, s. 180-195 16 s.

Kvalificeret selvbestemmelse i klinisk psykologisk arbejde: et `framework´ til den integrative eklektiker

OToole, M. S. & Tønnesvang, J., 2015, I: Psyke & Logos. 36, 2, s. 171-197 27 s.

Chairs as beholders of perspectives: Blurb for Scott Kellogg´s book Transformational Chairwork

Tønnesvang, J., 2014, 1 s. New York : Rowman & Littlefield Publishers.

Vore børn og unge skal både lære at være og at klare sig selv

Tønnesvang, J., 2014, Det udvidede ungdomsværelse - et indblik i 40 års klubliv i Langenæs Klubben set gennem medlemmernes øjne. Aarhus: Århus Kommune, s. 4 1 s.

Hvad vil det sige at være en person? et integrativt perspektiv på personlighed

Tønnesvang, J., 2014, Mærkelige menneske: Moderne personlighedspsykologi. Høgh-Olesen, H. & T. D. (red.). Risskove: Plurafutura Publishing, s. 31-71 40 s.

The emotional content of life stories: Positivity bias and relation to personality

Thomsen, D. K., Olesen, M. H., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., 2014, I: Cognition and Emotion. 28, 2, s. 260-277 18 s.

FIP. Forskningsenheden for Integrativ Psykologi. Grundlag og perspektiv

Tønnesvang, J., Nygaard, S. E., OToole, M. S., Nielsen, M. I. S. W., Ovesen, M. S., Hansen, M. M. & Voigt Juhl, H., 2013

Kvadrantmodellen - en introduktion

Tønnesvang, J., B. Hedegaard, N. & Nygaard, S. E., 2013

Integral livspraksis: når teori og praksis hænger sammen: Forord til den danske oversættelse af Integral Life Practice

Tønnesvang, J., 2013, Integral Livspraksis: en moderne vej til fysisk velvære, følelsesmæssig balance, intellektuelt klarsyn og spirituel indsigt. Aarhus: Klim, s. xiv-xx 6 s.

History of gestalt therapy in Denmark

Tønnesvang, J., Sonne, M. & Hammink, J., 2013, Gestalt Therapy around the world. O´Leary, E. (red.). Chichester, West Sussex: Wiley, s. 127-134 8 s.

Integrativ gestalt praksis: Kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker

Sonne, M. & Tønnesvang, J., 29 jan. 2013, København: Hans Reitzels Forlag. 239 s.

Identity, self, and motivation: Steps towards an integrative approach

Tønnesvang, J., 12 mar. 2013, I: Nordic Psychology. 64, 4, s. 228-241 14 s.

Inklusionens facetter - et integrativt perspektiv

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 1 okt. 2013, I: Kognition & Pædagogik. 23, 89, s. 6-17 12 s.

Psykologiens diversitet: Indledning

Tønnesvang, J., Møhl, B. & Berliner, P., 2013, I: Psyke & Logos. 34, 2, s. 307-311 5 s.

Vitaliseringspsykologisk tilgang til genoprettende ret i arbejdet med unge, der begår kriminalitet

Tønnesvang, J. & Alstrup, H., 2013, I: Psyke & Logos. 34, 2, s. 480-509 30 s.

Bæredygtig trivsel - et integrativt perspektv

Nygaard, S. E. & Tønnesvang, J., dec. 2013, I: Psyke & Logos. 34, 2, s. 312-334 23 s.

Kvalificeret selvbestemmelse: en introduktion og vejledning

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 1 jul. 2012

Vitaliseringsmodellen: en introduktion

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 1 nov. 2012

Emotional aspects of life story chapters, memories and future scenarios: Relation with personality and age

Thomsen, D. K., Olesen, M. H., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., 2012.

Remember/forget and life story relevance are predicted by different event characteristics: Results from a 3 year follow-up on a 5 month diary study

Thomsen, D. K., Jensen, T., Holm, T., Olesen, M. H., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., 2012.

Grundlag for en pædagogisk dannelsestænkning: Kvadrantlogik, vitaliseringsmiljø og kvalificeret selvbestemmelse

Tønnesvang, J., 4 jul. 2012, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (red.). Aarhus: Klim, s. 27-88 62 s.

Kognitiv Livssamtale: - eksemplificeret i forhold til unge

Tønnesvang, J. & Schøler, M., 4 jul. 2012, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (red.). Aarhus: Klim, s. 183-212 30 s.

Dialogmodel som grundlag for integration

Ovesen, M. S., Eriksen, H. P. & Tønnesvang, J., 4 jul. 2012, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (red.). Aarhus: Klim, s. 105-127 23 s.

Indledning: Teoribaseret praksisudvikling - i respekt for både teori og praksis

Ovesen, M. S. & Tønnesvang, J., 4 jul. 2012, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (red.). Aarhus: Klim, s. 9-23 15 s.

Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde: praksisudvikling på grundlag af integrativ selvpsykologi

Tønnesvang, J. (red.) & Ovesen, M. S. (red.), 4 jul. 2012, Aarhus: Klim. 333 s.

Guide til Vitaliseringspsykologisk Samtaleforløb

Tønnesvang, J., 1 dec. 2012, Aarhus: Enheden for Integrativ Livspsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 44 s.

What characterizes life story memories? A diary study of freshmen's first term

Thomsen, D. K., Olesen, M. H., Schnieber, A., Jensen, T. & Tønnesvang, J., 2012, I: Consciousness and Cognition. 21, 1, s. 366-382 17 s.

Lærerens møde med eleven

Tønnesvang, J., 27 maj 2011, Specialpædagogik - en grundbog. Christiansen, J., Mårtensson, B. D. & Pedersen, T. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 218-236 19 s.

Vitaliserende læringsmiljøer

Tønnesvang, J., 2011, Lærerens psykologibog: Læringsledelse, didaktik og samarbejde. Hermansen, M. (red.). København: Akademisk Forlag, s. 85-108 24 s.

Voksenudvikling

Mehlsen, M. Y. & Tønnesvang, J., 2011, Klassisk og moderne psykologisk teori. Karpatschof, B. & Katzenelson, B. (red.). 2. udgave udg. København: Hans Reitzels Forlag, s. 589-613 25 s.

Attraktive læringsmiljøer for unge: Månedens mening

Tønnesvang, J., 23 feb. 2011, I: Ungdomsskolens nyhedsbrev. s. 1 1 s.

Do people ruminate because they haven't digested their goals? The relations of rumination and reflection to goal internalization and ambivalence

Thomsen, D. K., Tønnesvang, J., Schnieber, A. & Olesen, M. H., 2011, I: Motivation and Emotion. 35, 2, s. 105-117 13 s.

Kognitiv livsvejledning - én metode i vejlederens møde med frafaldstruede unge

Schøler Lind, M. & Tønnesvang, J., 2011, I: VejlederForum. 4 s.

Kvalificeret selvbestemmelse som didaktisk grundlag for ungearbejde og kompetenceudvikling hos FU-medarbejdere

Tønnesvang, J. & Sand, A-L., 2010, 11 s..

Vitaliseringsmiljø og vitaliseringskompetence

Tønnesvang, J., 2010, 8 s..

What characterizes life story memories? A five month diary study of first term students

Thomsen, D. K., Olesen, M. H., Schnieber, A., Jensen, T. & Tønnesvang, J., 2010.

Gestalt Therapy and Cognitive Therapy - Contrasts or Complementarities?

Tønnesvang, J., Sommer, U., Hammink, J. & Sonne, M., 2010, I: Psychotherapy. 47, 4, s. 586-602 17 s.

Distinguishing general causality orientations from personality traits

Olesen, M. H., Thomsen, D. K., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., 2010, I: Personality and Individual Differences. 48, 5, s. 538-543 20 s.

Erratum to "Distinguishing general causality orientations from personality traits": [Personality and Individual Differences 48 (2010) 538-543]

Olesen, M. H., Thomsen, D. K., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., jul. 2010, I: Personality and Individual Differences. 49, 1, s. 72-73 2 s.

The Five-Factor Model and Self-Determination Theory: General Causality Orentations Are Conceptually Distinct from Personality Traits

Olesen, M. H., Thomsen, D. K., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., 2009.

Et selvpsykologisk blik for motivation, identitet og læring

Tønnesvang, J., 2009, Pædagogisk psykologi: Motivation, identitet og læring. Pjengaard, S. (red.). Frederikshavn: Dafolo, s. 111-138 28 s.

Hvem er det lige, der er optaget af, hvad Jens har for? - selvpsykologisk perspektiv på intervention

Tønnesvang, J. & Skaarup Jensen, P., 2009, Psykologiske perspektiver på intervention - i pædagogiske kontekster. Bro, K., Løw, O. & Svanholt, J. (red.). København: Dansk Psykologisk Forlag, s. 141-175 35 s.

Dialogbaseret integration: projekt i teoribaseret praksisudvikling med sigte på at fremme integrationsprocesser i skole og dagtilbud

Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S., 2009, Psykologisk Institut. 29 s.

Human Characteristics: Evolutionary perspectives on human mind and kind

Høgh-Olesen, H. (red.), Tønnesvang, J. (red.) & Bertelsen, P. (red.), 2009, UK: Cambridge Scholars Press. 435 s.

Skolen som vitaliseringsmiljø - for dannelse, identitet og fællesskab

Tønnesvang, J., 2009, 1 udg. Århus: Klim. 198 s.

Arbejde under forandring: organisering, relationer og arbejdsliv : temanummer

Tønnesvang, J. (red.), Nickelsen, N. C. M. (red.) & Jønsson, T. (red.), 2009, I: Psyke og Logos. 30, 2, s. 385-390 6 s.

Arbejde under forandring - organisering, relationer og arbejdsliv

Tønnesvang, J., Nickelsen, N. C. & Jønsson, T., 2009, I: Psyke og Logos. 30, 2, s. 385-390 6 s.

Increased rumination is associated with poor internalisation of personal strivings

Thomsen, D. K., Tønnesvang, J., Schnieber, A. & Olesen, M. H., 2008, I: International Journal of Psychology. 3/4

General Causality Orientation is Associated with Positive and Negative Domain-specific Expectations about the Future

Schnieber, A., Thomsen, D. K., Tønnesvang, J. & Olesen, M. H., 2008, I: International Journal of Psychology. 43, 3/4

 Self-determination theory fails to explain additional variance in well-being

Olesen, M. H., Schnieber, A., Tønnesvang, J. & Thomsen, D. K., 2008, I: International Journal of Psychology. 43, 3/4

Integrativ tænkning og sammenhæng i psykologien samt mellem forskning, praksis og uddannelse? Stafetten

Tønnesvang, J., 2008, I: Psyklen. s. 6-10 5 s.

Skolen som et vitaliseringsmiljø: - hvordan kan skolen give næring til måden, vi er sammen på?

Tønnesvang, J., 2008, I: Liv i skolen : tidsskriftet om lærernes hverdag og det gode arbejde i skolen. 10, 2, s. 28-35 8 s.

Gestaltterapi og kognitiv terapi - en mulighed for gensidig befrugtning?

Sommer, U. & Tønnesvang, J., 2008, I: Psyke og Logos. 29, 1, s. 284-309 26 s.

Modelling the domains of human personality - Towards a theoretical integration

Tønnesvang, J., Schnieber, A., Thomsen, D. K. & Olesen, M. H., 2007. 1 s.

Self-focused thinking and internalized self-regulation: Do people ruminate because they haven't digested their goal hierarchies?

Thomsen, D. K., Tønnesvang, J., Olesen, M. H. & Schnieber, A., 2007, Human Mind - Human Kind: Programme and book of abstracts. The Department of Psychology, University of Aarhus, s. 72-73 1 s.

Religionspsykologi: Psyke & Logos, 28 (2)

Tønnesvang, J. (red.), 1 aug. 2007, Mangler titel. København

Integrativ religionspsykologi

Tønnesvang, J. & Skipper, K. B., 2007, I: Psyke og Logos. 28, 2, s. 706-741 36 s.

Religionspsykologi som tema

la Cour, P. & Tønnesvang, J., 2007, I: Psyke og Logos. 28, 2, s. 645-648 4 s.

Den nødvendige dannelse

Tønnesvang, J., 2006, Terrængående visioner for folkeskolen. Kjeldsen, P. & Schmidt, E. (red.). 1. udg. Forlaget LM - Adapta Forlag, s. 153-163 11 s.

Individets tilstedeværelse i relationer - i et selvpædagogisk perspektiv

Tønnesvang, J., 2006, Fantastiske forbindelser: - relationer i undervisning og læringssamvær. Kristensen, R. (red.). 1. udg. Frederikshavn: Dafolo, s. 25-34 10 s.

Indledning til religiøitet og selvpsykologi

Tønnesvang, J. & Bertelsen, P., 2006, Religiøsitet og selvpsykologi: et bud på og diskussion af en teori om religiøsitetens personlige former. Tønnesvang, J. & Bertelsen, P. (red.). Klim, s. 7-14 8 s.

Motivation, talent og stil: "Hvorfor", "med hvad" og "hvordan" man kan!

Tønnesvang, J., 2006, Læringens og tænkningens stil: En antologi om stilteorier. Andersen, P. (red.). 1. udg. Værløse: Billesø, s. 200-217 18 s.

Selvet og den psykologiske ilt i undervisningens relationer

Tønnesvang, J., 2006, Relationer i skolen: Perspektiver på liv og læring. Ritchie, T. (red.). 1 udg. Værløse: Billesø, s. 179-197 19 s.

Religiøsitet og selvpsykologi: Et bud på og diskussion af en teori om religiøsitetens personlige former

Tønnesvang, J. (red.) & Bertelsen, P. (red.), 2006, 1. udg. Århus: Klim. 255 s.

Psykologisk ilt i lederskabsrelationer

Tønnesvang, J. & Nielsen, T. B., 2006, I: Psyke og Logos. 27, 2, s. 767-805 39 s.

Relationer der duer - Praktisk pædagogik på selvpsykologisk grund

Tønnesvang, J. & Jensen, P. S., 2006, I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 43, 2, s. 193-210 17 s.

The structure of self-realisation

Tønnesvang, J., 2006, I: Journal of Theoretical and Philosophical Psychology. 26, 1-2, s. 51-77 27 s.

Levels of personality - an outline of theoretical connections: Manuscript for Applied Psychology Course for HR-managers in A.P. Moeller Maersk

Tønnesvang, J., 2005, Fås ved henvendelse til jan@psy.au.dk: Psykologisk Institut, s. 1-15, 15 s.

Selvrealisering som bipolart fænomen

Tønnesvang, J., 2005, Selvrealisering: kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur. Brinkmann, S. & Eriksen, C. (red.). Århus: Klim, s. 251-279 29 s.

Udviklinger i voksenlivet

Tønnesvang, J. (red.), 15 jun. 2005, Psyke & Logos, årg. 26 nr. 2, 2005. København: Dansk Psykologisk Forlag

Elementer i religiøsitetens psykologik: Sentimenter, selvobjektfunktionalitet, tilknytningsdimensioner

Tønnesvang, J., 2005, I: Bulletin fra Antropologisk Psykologi. 16, s. 6-57 51 s.

Personlighedens niveauer: En forskningsstrategisk grundmodel for studier af voksenudvikling i et personlighedspsykologisk perspektiv

Tønnesvang, J., 2005, I: Psyke og Logos. s. 347-376 29 s.

Psykologisk teori anvendt på religiøsitet - ikke omvendt: replik til kommentarerne

Tønnesvang, J., 2005, I: Bulletin fra Antropologisk Psykologi. 16, s. 159-197 38 s.

Udviklinger i voksenlivet

Tønnesvang, J., 2005, I: Psyke og Logos. s. 305-313 9 s.

A self-psychological view on philosophical counselling in relation to levels of "Bildung" and self-organisation

Tønnesvang, J., 2004, Philosophical practice - a question of bildung? Compendium for paper presentations. The 7th International Conference on Philosophical Practice. Hansen, F. T. (red.). The Danish University of Education, s. 265

Der er intet så praktisk som en god teori

Tønnesvang, J., 2004, I: Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen. 24, 70, s. 46-60 15 s.

Et selvpsykologisk grundlag for skole-hjem kommunikation

Tønnesvang, J., 2004, I: Pædagogisk Orientering. 3, s. 61-71 11 s.

Et subjekt-relationelt grundlag for supervision

Tønnesvang, J. & Kristensen, R., 2004, I: Nordic Psychology. 56, 2, s. 128-154 27 s.

Integrativ tænkning og psykologisk forskningsmetodik

Tønnesvang, J., 2004, I: Psyke og Logos. 25, 2, s. 839-847 9 s.

Personbårne betydningsdimensioner

Tønnesvang, J., 2003, Virksomhed, betydning og mening. Aboulafia, A., Hybschmann, H. H., Hansen, T. & Bang, J. (red.). Roskilde Universitetsforlag, s. 211-226 16 s.

Skal fanatiske forbindelser forbydes ved lov?

Tønnesvang, J., 2003, I: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 12, s. 123-125 3 s.

Religiøsitetens selvobjektfunktionalitet & tilknytningsdimensioner

Tønnesvang, J., 2003, I: Psyke og Logos. 24, 2, s. 778-805 28 s.

Skitse til et subjekt-relationelt grundlag for pædagogisk tænkning

Tønnesvang, J., 2003, I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 40, 3, s. 285-298 14 s.

Dannelse og tilværelseskompetence

Tønnesvang, J., 2002, Dannelse. Johansen, M. B. (red.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 63-86 24 s.

Introduktion til Heinz Kohuts kulturel-historiske univers

Tønnesvang, J., 2002, Selvpsykologiske perspektiver - historiske og kulturelle artikler og interview med Heinz Kohut. Tønnesvang, J. (red.). Århus: Klim, s. 7-29 23 s.

Selfobject and selfsubject relationships

Tønnesvang, J., 2002, Postmodern self psychology. Goldberg, A. (red.). Hillsdale, NJ: Analytic Press, s. 149-166 18 s. (Progress in self psychology, Bind 18).

Selvet og de almenpædagogiske professionskompetencer

Tønnesvang, J., 2002, Vinkler på selvet: En antologi om selvbegrebets anvendelse i psykologien. Bertelsen, P., Hermansen, M. & Tønnesvang, J. (red.). Århus: Klim, s. 213-244 32 s.

Selvpsykologiske perspektiver - historiske og kulturelle artikler og interview med Heniz Kohut

Tønnesvang, J. (red.), 2002, Århus: Klim. 227 s.

Vinkler på selvet: En antologi om selvbegrebets anvendelse i psykologien

Bertelsen, P. (red.), Hermansen, M. (red.) & Tønnesvang, J. (red.), 2002, Århus: Klim. 366 s.

Selvet i pædagogikken: Selvpsykologiens bidrag til en moderne dannelsespædagogik

Tønnesvang, J., 2002, Århus: Klim. 198 s.

Selvdannelse og "psykologisk ilt" i undervisningen

Tønnesvang, J., 2002, I: Skolen i Morgen - Tidsskrift for skoleledere. 5, 4, s. 9-16 8 s.

Identitet, selvdannelse og "psykologisk ilt"

Tønnes Hansen, J., 2002, I: Ungdomsforskning. 1, s. 25-29 5 s.

Selvet som rettethed: en teori om noget af dét, der driver og former menneskeliv

Tønnes Hansen, J., 2001, Århus: Klim. 331 s.

Gestaltterapi som relationel, psykodynamisk og strukturel teori & terapiform - i selektiv dialog med selvpsykologien

Tønnes Hansen, J., 2001, I: Matrix. 18, 3, s. 161-191 30 s.

Fordord til den danske udgave

Tønnes Hansen, J., 2000, Fra narcissisme til selvpsykologi: - en indføring i Heinz Kohuts forfatterskab. Karterud, F. S. (red.). Århus: Klim, s. 7-8 2 s.

Man løser vel ikke problemer ved at eliminere dem, II? Pædagogisk-psykologiske konsekvenser af Luhmanns konstruktivisme belyst ved et selvpsykologisk alternativ

Tønnesvang, J., 2000, I: http://person.au.dk/da/jan@psy.au.dk/sup. s. 1-12 12 s.

Man løser vel ikke problemer ved at eliminiere dem, I? Svar på Kruse og Rasmussens "korrektioner" til min iagttagelse af Luhman

Tønnesvang, J., 2000, I: http://person.au.dk/da/jan@psy.au.dk/sup. s. 1-18 18 s.

Fragmenter af et liv: psykologisk profil af Heinz Kohut (1913-1981)

Tønnes Hansen, J., 2000, I: Psykologisk Set. 16, 36, s. 34-39 6 s.

Konstruktion og realitet, tankevirksomhed og selvdannelse?

Tønnes Hansen, J., 2000, I: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 8, s. 51-56 6 s.

Identitet & integritet: aspekter ved unges identitetsdannelse i en kulturelt frisat samfundsepoke

Tønnes Hansen, J., 1999, Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Knudsen, A. & Jensen, C. N. (red.). Værløse: Billesøe og Baltzer, s. 91-110 20 s.

Selvpsykologi som grundlag for forståelsen af pædagogiske samspilsrelationers psykodynamiske dimensioner

Tønnes Hansen, J., 1999, Virksomhed, viden, læring. Axel, E., Baltzer, K., Hansen, C. R. & Mammen, J. (red.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 87-127 41 s.

Sociologisk udfordring til psykologien

Tønnes Hansen, J. & Hermansen, M., 1999, Sociologisk udfordring til psykologien. Tønnes Hansen, J. & Hermansen, M. (red.). Århus: Klim, s. 9-23 15 s.

Stilladseringers selvobjektdimension: med blik for udvikling af fænomenologisk tilværelseskompetence

Tønnes Hansen, J., 1999, Stilladsering - en pædagogisk metafor. Tønnes Hansen, J. & Nielsen, K. (red.). 1. udg. Klim, s. 97-126 30 s.

Stilladser og læring: et forsøg på afklaring

Tønnes Hansen, J. & Nielsen, K., 1999, Stilladsering: en pædagogisk metafor. Tønnes Hansen, J. & Nielsen, K. (red.). Århus: Klim, s. 9-41 33 s.

Sociologisk udfordring til psykologien

Tønnes Hansen, J. (red.) & Hermansen, M. (red.), 1999, Århus: Klim. 143 s.

Stilladsering - en pædagogisk metafor

Tønnes Hansen, J. (red.) & Nielsen, K. (red.), 1999, Århus: Klim. 214 s.

Mentale tilstande og mentale kræfter

Tønnes Hansen, J., 1999, I: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 5, s. 60-67 8 s.

Personlighedstræk og personlighedsorganisering: om forholdet mellem "the Big Five" og selvets rettetheder

Tønnes Hansen, J., 1999, I: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 6, s. 83-111 29 s.

Psykologisk "iagttagelse" af Luhmann

Tønnes Hansen, J., 1999, I: Nordic Psychology. 51, 2, s. 98-127 30 s.

Udviklingspsykologi og udviklingspsykologer: en replik om forsvar, angreb og bestræbelser på at blive klogere: Kommentar

Tønnes Hansen, J., 1999, I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 36, 1, s. 3-9 7 s.

Dannelse, uddannelse, person og faglighed: om kvalificeret selvbestemmelse som dannelsesidé

Tønnes Hansen, J., 1998, I: Psyke og Logos. 19, 2, s. 387-415

Erkendelsesprocessers tilknytningsforhold og tidsforankring

Tønnes Hansen, J., 1998, I: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 4, s. 1-7 7 s.

Værens-møde og vitalitetsfølelse: om den æstetiske erfarings psykologiske særkende

Tønnes Hansen, J., 1998, I: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 3, s. 77-84 8 s.

Lærerens møde med eleven

Tønnes Hansen, J., 1997, Lærer i tiden: en antologi. Krogh-Jespersen, K., Kuhlmann, J. & Striib, A. (red.). Århus: Klim, s. 47-65 19 s.

Egenvilje er ikke fri vilje

Tønnes Hansen, J., 1997, I: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 2, s. 56-62 7 s.

Intentionalitetsformer, handling og meningsoplevelser

Tønnes Hansen, J., 1996, I: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 1, s. 34-39 6 s.

Selvobjekt- og selvsubjektforhold

Tønnes Hansen, J., 1996, I: Nordic Psychology. 48, 3, s. 175-199 25 s.

Selvpsykologiens terapitilgang: ét trin under overfladen

Tønnes Hansen, J., 1994, I: Nordic Psychology. 46, 1, s. 26-46 21 s.

Aktiviteter

Den første Vitaliserende FGU-Konference

Jan Tønnesvang (Taler)

26 aug. 2021

Corona og eksistens - Netværk for Integrativ Gestaltpraksis

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

3 jun. 2021

Den medarbejdervitaliserende samtale og det tilhørende vitaliseringskompas

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

3 jun. 2021

Vitaliserende miljøer og samtale i Rotary

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

8 mar. 2021

Helhed, systematik og vitalisering i organisationsomstilling og ledelse

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

4 mar. 2021

Kvadrantlogik og håndtering af visioner

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

11 dec. 2019

Vitaliserende ledelse - fra et psykologisk perspektiv

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

21 nov. 2019

Lets stop study Freud, and start study Man

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

9 dec. 2016

Vitaliseringspsykologi som grundlag for pædagogik, undervisning og samarbejde: Oplæg for bestyrelser i skoler, dagtilbud og FU i Område Nord, Aarhus Kommune

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

8 okt. 2015

Kvas-Vital som fælles fagligt grundlag for Skole, Dagtilbud og Fritids- Ungedomspædagogik: Oplæg for ledere i Distrikt Mårslet, Aarhus Kommune

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

7 okt. 2015

Kvalificeret selvbestemmelse og vitaliseringspsykologi i Dagtilbud - fælles fagligt grunlag og samarbejdsværktøj: Distrikt Risskov Dagtilbud

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

1 okt. 2015

KvaS-Vital i pædagogik og undervisning - at have noget for og at mestre sine ting: Oplæg i distrikt Skæring Skole, Dagtilbud og FU

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

29 sep. 2015

Efterskolernes integrererede vejledning

Jan Tønnesvang (Deltager)

14 sep. 2015

KvaS-Vital i Pædagogisk arbejde - hvad handler det om og hvordan kan det bruges?: Klik for at se foredraget

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

11 sep. 2015

Vitaliseringspsykologi som grundlag for ledelse under forandring: Temadag for Børne- og Ungeforvaltningens ledere i område Valby, Vesterbro og Kongens Enghave

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

9 sep. 2015

Kvadrantlogik og Vitaliseringsdynamik i Sociallægeinstitutionen

Jan Tønnesvang (Taler)

28 maj 201529 maj 2015

Kvalificeret selvbestemmelse og vitaliseringspsykologi - fundament for en fælles faglighed: Temdag for Horstuphøj Behandlingshjem

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

21 maj 2015

KvaS-Vital - et fælles fagligt fundament for pædagogik, undervisning og samarbejde: Områdemøde for ledere i Aarhus Nord

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

15 apr. 2015

Folkeuniversitetet Århus

Jan Tønnesvang (Gæsteunderviser)

14 apr. 2015

KvaS-Vital som pædagogisk platform og praktisk metodik: In vivo rådgivning på Buskelundskolen

Jan Tønnesvang (Rådgiver)

24 mar. 2015

Vitaliseringspsykologi, Social Kapital & Signs of Safety - Hvordan hænger det sammen?: Oplæg på Børnecentret, Aarhus Kommne

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

24 mar. 2015

Ken Wilbers Integrale Perspektivisme: - Klik for at se foredraget

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

12 mar. 2015

Vitaliseringsmodellen - Grundlag og praksis i arbejdet med kriminalitets-orienterede unge: Det Kræminalpræventive råd (Temadag)

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

12 mar. 2015

Advidsoryboard vedrørende fremtidig Fritids- og Ungdomspædagogik

Jan Tønnesvang (Rådgiver)

1 mar. 20151 jul. 2015

Kvalificeret selvbestemmelse og vitaliseringspsykologi - Genbrugsguld i lærerens grundfaglighed: Læreruddannelsens interne efteruddannelse

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

27 feb. 2015

KvaS-Vital og Social Kapital - På forkant med udviklingen i Børnecentret: Temadag omkring fælles fagligt grundlag i Børnecentret, Aarhus Kommune

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

24 feb. 2015

Vitaliserende tilgang til ledelse under forandring: Foredragsturné for ledere i de fem områder for Fritids- og Ungdomspædagogik i Københavns Kommune

Jan Tønnesvang (Foredragsholder)

4 feb. 20156 feb. 2015

Intern Uddannelse i UU Lillebælt

Jan Tønnesvang (Taler)

21 jan. 201513 aug. 2015

Integrativ Gestalt Praksis: 2014-2015

Jan Tønnesvang (Arrangør)

10 sep. 201420 jun. 2015

IntegralDenmark.org (Ekstern organisation)

Jan Tønnesvang (Medlem)

1 jun. 2014 → …

Book review for Wiley Publisher (Tidsskrift)

Jan Tønnesvang (Fagfællebedømmer)

15 mar. 2013 → …

Kvalificeret selvbestemmelse og kognitiv livssamtale med unge

Jan Tønnesvang (Deltager)

21 mar. 2012 → …

Rekylgruppen til implementering af Kvalificeret Selvbestemmelse

Jan Tønnesvang (Rådgiver)

15 mar. 2012 → …

Coaching Psykologi (Tidsskrift)

Jan Tønnesvang (Redaktør)

1 jan. 2012 → …

Coaching Psychology (Tidsskrift)

Jan Tønnesvang (Redaktør)

1 aug. 2011 → …

Aarhus Research Group in Gestalt (Ekstern organisation)

Jan Tønnesvang (Medlem)

1 nov. 2010 → …

Research in Faith and Health (Ekstern organisation)

Jan Tønnesvang (Medlem)

1 jan. 2008 → …

Journal of Anthropological Psychology (Tidsskrift)

Jan Tønnesvang (Redaktør)

1 jun. 2007 → …

International Association for the Cognitive Science of Religion - IACSR (Ekstern organisation)

Jan Tønnesvang (Medlem)

5 jan. 2006 → …

Netværk for Integrativ Vitaliseringspædagogik, Intervention og Dannelse (NIVID) (Ekstern organisation)

Jan Tønnesvang (Medlem)

1 jun. 2004 → …

Psyke & Logos (Tidsskrift)

Jan Tønnesvang (Redaktør)

1 jun. 2004 → …

Gestalt Terapeutisk Forum, DK (Ekstern organisation)

Jan Tønnesvang (Medlem)

27 feb. 2004 → …