Juridisk Institut

Jan Pedersen

Curriculum Vitae

 

Født

18. februar 1951

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2019Æresdoktor, jur. dr. h.c. ved Lunds Universitet
1989Dr. jur., Aarhus Universitet
1977Cand. jur., Aarhus Universitet
1971Student, Aalborg Katedralskole

 

Akademiske stillinger

2021-Professor emeritus, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2007-2021Professor i skatteret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1994-2004Professor i skatteret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1990-1994Docent i skatteret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1988-1990Lektor i skatteret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1984-1988Stipendiat, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1981-1984Adjunkt og senere lektor i strafferet, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

2005-2006Advokat, Advokatfirmaet DELACOUR
1980-1981Advokat, møderet for Landsret, Advokatfirmaet Holst Knudsen og Bennetsen, Aarhus
1977-1980Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Holst Knudsen og Bennetsen, Aarhus

 

Forskningsområder

  • Skatteret

 

Undervisningsområder

  • Skatteret
  • Erhvervs- og selskabsbeskatning
  • Skatteforvaltning – skattekontrol – skattestrafferet

 

Akademiske hverv

  • Vejledning af specialestuderende på den juridiske kandidatuddannelse
  • Vejledning af specialestuderende på Master-uddannelsen i jura
  • Vejledning af ph.d. studerende
  • Bedømmelse af doktor- og ph.d.- afhandlinger ved danske og nordiske universiteter
  • Deltagelse i bedømmelsesudvalg ved besættelse af akademiske stillinger ved danske og nordiske universiteter

 

Priser

2018Skatteministerens Ærespris
2003Magnus Prisen
2001Reinholdt W. Jorck og Hustrus Videnskabspris

 

Diverse

2014-2016Medlem af Skatteministeriets ekspertgruppe vedr. skattekontrolloven
2009-Bestyrelsesmedlem i Skatteretsfonden
2009-2011Medlem af udvalget vedr. Skattekontrollovens straffebestemmelser
2009-Medlem af priskomitéen for Magnus Prisen og senere Karnovs Skattepris
2007-2016Formand for Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd
2001-2002Medlem af Fristudvalget
2000-2001Medlem af Udvalget for Skat og Internationalisering
1998-Medlem af repræsentantskabet  for Dansk Skattevidenskabelig Forening
1998-2015Medlem af bestyrelsen i Juridisk Forening
1997-2006Medlem af Skatteretsrådet
1997-2016Medlem af Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd
1996-2006Medlem af Den Særlige Klageret (suppleant)
1995-2016Hovedredaktør, Karnovs Lovsamling
1992-1997Medlem af Skatteministerens Retssikkerhedsudvalg
1992-Konsulent, DJØF's Forlag
1992-Konsulent hos Folketingets Ombudsmand
1992-1995Medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd

Publikationer

Skatteretten 1

Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H., aug. 2021, 9. udg. København: Karnov Group. 1037 s.

Skatteretten 2

Kerzel, M., Pedersen, J., Eriksen, C. H. & Ferniss, J., aug. 2021, Skatteretten 2. København: Karnov Group

Kommentarer til udvalgte domme om skattestrafferet skattesag og straffesag- Selvinkriminering - Retssikkerhedsloven § 10, SR-Skat 2020.79 BR

Pedersen, J., 2020, I: SR-Skat. s. 178-184 8 s., SR.2020.178.

Skatteforvaltning-Skatteproces-Skattekontrol

Pedersen, J., 2020, Kbh.: Djøf Forlag. 438 s.

Kursgevinstlovens anvendelsesområde

Pedersen, J., 2019, Skat med omtanke - festskrift til Tommy V. Christiansen. Bagge, T. & Jantzen, L. (red.). Kbh.: Ex Tuto Publishing, s. 387-402 16 s.

Skatte- og afgiftsstrafferet

Pedersen, J., 2019, 4. udg. Djøf Forlag. 499 s.

Beskatning af kursgevinster og kurstab

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 693-746 54 s.

Beskatning ved afståelse af fast ejendom

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 590-638 49 s.

Beskatningen af børn

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 885-891 7 s.

Beskatningen af ugifte samlevende

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 879-884 6 s.

Beskatningen ved registreret partnerskab

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 877-878 2 s.

Beskatningens formål og begrundelse

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 40-46 7 s.

Den skattepligtige indkomst - SL §§ 4-6

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 192-199 8 s.

Familiebeskatningen

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 847-892 46 s.

Gaver

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 480-518 39 s.

Nogle principielle hovedregler for beskatning af kapitalgevinster

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 542-589 48 s.

SL § 4 - De skattepligtige indtægter

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 200-240 41 s.

SL § 5 - De ikke-skattepligtige indtægter - Spekulation og næring

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 241-271 41 s.

SL § 6 - De fradragsberettigede udgifter

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 272-341 70 s.

Skattehistorie

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 47-56 10 s.

Skatter og afgifter

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 32-39 8 s.

Skatterettens placering og systematik

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 57-63 7 s.

Skatterettens retsanvendelse

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 117-142 36 s.

Skatterettens retskilder

Pedersen, J., 1 sep. 2018, Skatteretten 1. 8. udg. Karnov Group, s. 83-116 34 s.

Kommentarer til udvalgte skattestraffedomme

Pedersen, J., 26 apr. 2018, I: SR-Skat. 2018, 03, s. 185-195 11 s.

Ny skattekontrollov

Pedersen, J., 6 feb. 2018, I: SR-Skat. 2018, 1, s. 33-47 15 s., 2018.33.

Beskatning af kapitalafkast hidrørende fra deltagelse i skattepligtige juridiske personer

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 498-508 11 s.

Det skatteretlige koncernbegreb

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 406-410 5 s.

Driftstab

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 187-209 23 s.

Indtræden af skattepligt

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 296-300 5 s.

Kapitalændringer

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 592-595 4 s.

Koncernlempelser

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 411-427 17 s.

Koncernskærpelser

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 428-495 68 s.

Kravet om national tilknytning – Fuld og begrænset skattepligt

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 269-295 27 s.

Nogle skattepolitiske hovedprincipper for beskatning af juridiske personer – »Neutralitetsprincippet«

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 253-256 4 s.

Objektiv skattepligt

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 319-400 82 s.

Opgørelse og beregning af selskabsskatten

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 401-403 3 s.

Ophør af skattepligt

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 301-308 8 s.

Skatteretlig retsevne for juridiske personer

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 257-268 12 s.

Skatteretsevne for juridiske personer

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 248-252 5 s.

Subjektiv skattepligt

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 310-318 9 s.

Tegning af aktiekapital – Skatteretlige hovedprincipper

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 556-560 5 s.

Udbyttebeskatning

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 509-553 45 s.

Virksomhedsomdannelse – Indskud til handelspriser – Afståelsesprincippet

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 571-580 10 s.

Virksomhedsomdannelsesloven

Pedersen, J., 2018, Skatteretten 2. 8. udg. Karnov Group, s. 581-591 11 s.

Kommentarer til udvalgte skattestrafferetlige domme: Forsinket afgivelse af transfer pricing dokumentation- manglende oplysning om indkomst i udenlandsk "transparent" selskab - ukorrekte afskrivninger, periodeforskydninger

Pedersen, J., 6 nov. 2017, I: SR-Skat. 7, s. 368-377 10 s., 2017.368.

International Skatteflugt (Del II): Imødegåelse af skatteflugt

Pedersen, J., 2017, I: Revision & Regnskabsvaesen. 2017, 7, s. 46-64 19 s., RR.7.2017.46.

International skatteflugt (Del I): Skatteflugtsproblemet - Juridisk, Økonomisk og Politisk

Pedersen, J., 2017, I: Revision & Regnskabsvaesen. 2017, 6, s. 22-37 16 s., RR.6.2017.22.

International skattekontrol - nogle afledede problemstillinger

Pedersen, J., 2017, I: SR-Skat. 3, s. 153-169 17 s., SR.2017.153.

Gregar Berg-Rolness: Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten

Pedersen, J., 2016, I: Ugeskrift for Retsvæsen. UfR 2016B.258.

Hævninger på senere afdødt familiemedlems konto- gavebeskatning og skattesvig, SKM 2016.414 BR og SKM 2016.430 Ø

Pedersen, J., 2016, I: SR-Skat. 6, s. 398 -404 7 s.

Skærpelse af praksis for personers fradrag for kurstab: SKM 2016.173 SKAT,(TfS 2016.246) Styresignal

Pedersen, J., 2016, I: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 398, s. 3174 -3184 11 s., TfS 2016, 398.

Kommentarer til aktuelle strafferetlige domme

Pedersen, J., 15 nov. 2015, I: SR-Skat. 2015, 5/6, s. 259-266 8 s., SR.2015.259.

Beskatning af kapitalafkast hidrørende fra deltagelse i skattepligtige juridiske personer

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Beskatning af kursgevinster og kurstab

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Beskatning ved afståelse af fast ejendom

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Beskatningen af børn

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Beskatningen af ugifte samlevende

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Beskatningen af ægtefæller

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Beskatningen ved registreret partnerskab

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Beskatningens formål og begrundelse

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Den skattepligtige indkomst, SL §§ 4-6

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Den skatteretlige retsevne

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Det skatteretlige koncernbegreb

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Driftstab

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Gaver

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Indtræden af skattepligt

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Kapitalændringer

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Koncernlempelser

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Koncernskærpelser

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Konfiskation og beslaglæggelse i skattestrafferetten - TfK 2013.509 Ø og UfR 2014.707 Ø

Pedersen, J., 2015, I: SR-Skat. 3, s. 129-136 8 s., SR.2015.129.

Kravet om national tilknytning – Fuld og begrænset skattepligt

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Nogle principielle hovedregler for beskatning af kapitalgevinster

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Nogle skattepolitiske hovedprincipper for beskatning af juridiske personer – »Neutralitetsprincippet«

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Objektiv skattepligt

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Omgåelse og misbrug i skatteretten: før, nu og i fremtiden

Pedersen, J., 2015, Den evige udfordring: omgåelse og misbrug i skatteretten. Bundgaard, J., Jensen, D. R. & Winther-Sørensen, N. (red.). Kbh.: Ex Tuto Publishing, s. 107-133 27 s.

Opgørelse og beregning af selskabsskatten

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Ophør af skattepligt

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

SL § 4 – De skattepligtige indtægter

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

SL § 5 – De ikke-skattepligtige indtægter – Spekulation og næring

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

SL § 6 – De fradragsberettigede udgifter

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Simpel og grov uagtsomhed i skattestrafferetten og i skatteforvaltnningsretten

Pedersen, J., 2015, I: SR-Skat. 2015, 4 , s. 160-169 10 s., SR.2015.160.

Skattehistorie

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Skatter og afgifter

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Skatteretlig retsevne for juridiske personer

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Skatteretsevne for juridiske personer

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Skatteretten 1

Pedersen, J. (red.), Eriksen, C. H. (red.), Kerzel, M. (red.) & Ferniss, J. (red.), 2015, 7 udg. Kbh.: Karnov Group. 885 s.

Skatteretten 2

Pedersen, J. (red.), Eriksen, C. H. (red.), Kerzel, M. (red.) & Ferniss, J. (red.), 2015, 7 udg. Kbh.: Karnov Group. 781 s.

Skatterettens placering og systematik

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Skatterettens retsanvendelse

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Skatterettens retskilder

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 1. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Subjektiv skattepligt

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Tegning af aktiekapital – Skatteretlige hovedprincipper

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Udbyttebeskatning

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Virksomhedsomdannelse – Indskud til handelspriser – Afståelsesprincippet

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Virksomhedsomdannelsesloven

Pedersen, J., 2015, Skatteretten 2. Pedersen, J., Eriksen, C. H., Kerzel, M. & Ferniss, J. (red.). 7 udg. Kbh.: Karnov Group

Anmeldelse: K. Bastian, 2014. Omgørelse - Skatteforvaltningsloven § 29

Pedersen, J., 2014, I: Nordic Tax Journal. 1, s. 129-140 12 s.

Ansættelsesfrister- Hovedaktionær- Værdi af fri bil - Betalingsomgørelse: SKM 2013.888 V, SKM 2013.889 H og SKM 2013.577 BR

Pedersen, J., 2014, I: Revision & Regnskabsvaesen. 2, s. 54-64 11 s., RR.2.2014.54.

Domstolsprøvelse af skattesager: Retssikkerhed, statistik og retsanvendelse

Pedersen, J., 2014, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 27, 28, 29, s. 251- 257 7 s., U.2014B.251.

Kommentarer til aktuelle skattestrafferetlige domme: Revisoransvar, urigtige fradrag ved "tastselv" og undladt selvangivelse af aktieavance, selvom oplyst ved forskudsansættelse

Pedersen, J., 2014, I: SR-Skat. 2014, 6, s. 292-299 8 s., SR.2014.292.

Kommentarer til udvalgte skattestraffedomme, SKM 2013.631 Ø, Bonusudbetalinger - SKM 2013.661 BR, Aktieavancer - SKM 2013.725 V, Omfakturering

Pedersen, J., 2014, I: SR-Skat. 1, s. 57 - 64 8 s., SR.2014.57.

Skatteflugt og skattely - et essay

Pedersen, J., 2014, I: Juristen. 2014, 5, s. 141-148 8 s.

Skattely - en international udfordring

Pedersen, J., 6 maj 2013, I: Jyllands-Posten.

Aktietab - Realitetsgrundsætning - SKM 2012.534 Ø

Pedersen, J., 2013, I: Revision & Regnskabsvaesen. 2013, RR.SM.2013.21

Dispositions- og selvangivelsesomgørelse - SKM 2013.248 H

Pedersen, J., 2013, I: Revision & Regnskabsvaesen. 6, s. 76-79 4 s., RR.SM.2013.76.

Momsstrafferet

Pedersen, J., 2013, Momskommentaren. Magnus Informatik, 84 s.

Rådgiveransvar i skattesager - navnlig om medvirkensansvaret ved skatte- og afgiftsunddragelser

Pedersen, J., 2013, I: Skattefagligt. 6 - 2012, s. 7-10 4 s.

Skattekontrol -kontrolbeføjelser og klageadgang, SKM 2013.458 LSR

Pedersen, J., 2013, I: Revision & Regnskabsvaesen. 10, s. 147- 151 5 s., RR.SM.2013.147.

Skatteretten 1

Pedersen, J., Siggaard, K., Winther-Sørensen, N., Bundgaard, J., Langhave Jeppesen, I., Kerzel, M., Ferniss, J., Eriksen, C. H. & Wittendorff, J., 2013, 6. udg. København: Karnov Group. 931 s.

Skatteretten 2

Pedersen, J., Siggaard, K., Winther-Sørensen, N., Bundgaard, J., Langhave Jeppesen, I., Kerzel, M., Ferniss, J., Eriksen, C. H. & Wittendorff, J., 2013, 6. udg. København: Karnov Group. 858 s.

Skatteretten 3

Winther-Sørensen, N., Bundgaard, J., Wittendorff, J., Pedersen, J., Siggaard, K., Langhave Jeppesen, I., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H., 2013, 6. udg. København: Karnov Group. 717 s.

Skattteretten 4

Pedersen, J., Siggaard, K., Winther-Sørensen, N., Bundgaard, J., Langhave Jeppesen, I., Kerzel, M., Ferniss, J., Eriksen, C. H. & Wittendorff, J., 2013, 6. udg. København: Karnov Group. 440 s.

Tilflytning og Skat - navnlig om strafansvaret: Københavns byrets dom af 19. maj 2010 " Golfspillerdommen" og SKM2012.732.ØLR " Fotomodeldommen"

Pedersen, J., 2013, I: SR-Skat. 3, s. 147-157 11 s.

Kommentarer til udvalgte afgørelser: Beskatning af forsikringssummer SKM 2012.108 Ø, misligholdt aktieerhvervelse

Pedersen, J., jun. 2012, I: Revision og Regnskabsvaesen. 81, 6, s. SM 92 - 95 4 s.

Skattekontrolloven - anno 2012

Pedersen, J., 10 maj 2012, I: SR-Skat. 24:2012, 2, s. 94 - 105 12 s.

Det skatteretlige partsbegreb

Pedersen, J., 26 apr. 2012, I: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 2012, 17, s. nr. 273 13 s.

Kommentarer til udvalgte afgørelser: Beskatning af kunst og kunstnerisk virksomhed - belyst ved nyeste praksis

Pedersen, J., 8 feb. 2012, I: Revision og Regnskabsvaesen. 81, 2, s. SM 25-SM 29 5 s.

Forvaltningsloven og skatteretten - navnlig om kontradiktion og agterskrivelser

Pedersen, J., 2012, Forvaltningsloven 25 år. Bülow, J-C., Møller, J., Olsen, J. & Rønsholdt, S. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 257-270 14 s.

Kommentarer til aktuelle skatte- og afgiftsstrafferetlige domme (Indeholdelse af kildeskat - Hæftelse og strafansvar, SKM2012.375 VLR, SKM2012.461.VLR og SKM2012.69.VLR

Pedersen, J., 2012, I: SR-Skat. 6, s. 390-394 5 s., SR.2012.390.

Skattemæsig korrektion af "kontrollerede transaktioner" - Ansættelsesfrister, SKM 2012.92 H og SKM 2012.221 H

Pedersen, J., 2012, I: Revision og Regnskabsvaesen. 10, RR.SM.2012.146, s. 146-149 4 s.

Nova i skatteprocessen

Pedersen, J., 27 jul. 2011, I: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 2011, 30, s. 3980 -3992 (løbenr. 601) 13 s.

Kommentarer til udvalgte afgørelser: Fristregler og "nova" i skatteforvaltnings- og skatteprocesretten - SKM 2011.236 Ø, SKM 2011.260 Ø, SKM 2011.242 H

Pedersen, J., 2011, I: Revision og Regnskabsvaesen. 80, 6, s. SM 74 - 77 4 s.

Kommentarer til udvalgte afgørelser: Afkald på forpagtningsafgift - Armslængdeprincippet, SKM 2010.455 V

Pedersen, J., 2011, I: Revision og Regnskabsvaesen. 80, 2, s. SM 10-13 4 s.

Kommentarer til udvalgte afgørelser: Opgørelse af den skattemæssige overdragelsessum - belyst ved seneste praksis SKM 2011.407 H, SKM 2011.545 Ø og SKM 2011.412 BR

Pedersen, J., 2011, I: Revision og Regnskabsvaesen. 80, 10, s. SM 142-145 4 s.

Skatte- og afgiftsstrafferet: Kommentarer til udvalgte afgørelser i perioden 1. november 2010 til 30. april 2011

Pedersen, J., 2011, I: SR-Skat. 23, 3, s. 169-176 8 s.

Skatte- og afgiftsstrafferet: - Kommentarer til udvalgte domme i perioden 1. maj-31. oktober 2011

Pedersen, J., 2011, I: SR-Skat. 23, 6, s. 324-329 6 s.

Beskatning ved strafbare erhvervelser

Pedersen, J., 2010, I: SR-Skat. 22, 4, s. 202-207 5 s.

Driftsomkostninger anno 2010 - Fradrag for forgæves afholdte udgifter til udvidelse af virksomhed, SKM 2010.511 Ø

Pedersen, J., 2010, I: Revision og Regnskabsvaesen. 10, s. SM 368-371 4 s.

Driftstab som følge af strafbare og erstatningspådragende handlinger

Pedersen, J., 2010, I: Revision og Regnskabsvaesen. 6, s. SM 209-213 5 s.

Om appelbegræsning og administrativ praksis

Pedersen, J., 2010, I: SR-Skat. 22, 2, s. 94-98 5 s.

Skatte- og afgiftsstrafferet: Kommentarer til ny praksis i perioden 1.11.2009-30.4.2010

Pedersen, J., 2010, I: SR-Skat. 3, s. 173-177 5 s.

Skatte- og afgiftsstrafferet: Udvalgte domme og afgørelser i perioden 1. maj - 31. oktober 2010

Pedersen, J., 2010, I: SR-Skat. 6, s. 329-336 8 s.

Sommer- og helårsbolig til rådighed for direktører, hovedaktionærer m.v. - "Nova" - SKM 2009 588 H og SKM 2009.751 Ø

Pedersen, J., 2010, I: Revision og Regnskabsvaesen. 2, s. SM 31 - 35 5 s.

Tvind- straffesagen - en retsvidenskabelig epilog

Pedersen, J., 2010, I: Juristen. 2010, 10, s. 293-308 16 s.