Jakob Sehested

Centerleder

Jakob Sehested

Profil

Sektionsledelse

Uddannelsesansvarlig for Agrobiologi (MSc)

Uddannelsesansvarlig for Sustainable Animal Nutrition and Feed (Erasmus Mundus MSc)

 

Forskningsområder

Mit forskningsområde er ernæringsfysiologi hos kvæg med fokus på dyrenes sundhed, næringsstofudnyttelse og produktion. Forskningsaktiviteterne samler sig om:

  • køers omsætning og udnyttelse af fosfor
  • betydningen af zink for mælkens kvalitet hos køer
  • sekretorisk diarre og betydningen af zink for smågrises sundhed
  • udnyttelse af biprodukter fra produktionen af bioenergi i fodringen af køer
  • strategier for ernæring og fodring, som understøtter en høj produktivitet, dyrevelfærd, mælkekvalitet og en lav miljøbelastning hos køer
  • ernæring af spædkalve og udvikling af deres mavetarmkanal

Min forskning omfatter også andre aspekter af husdyrernæring og -fysiologi med vægt på mineraler, elektrolytter og transportprocesser i epiteler. I forskningen anvender jeg både intensive dyremodeller og produktionsforsøg samt kemiske analyser og in vitro-metoder.

Aktuelle projekter

REPROLAC - Extended lactation in dairy production in favor of climate, animal welfare and productivity (linker til http://agro.au.dk/forskning/projekthjemmesider/reprolac/)

Bedre kvalitet af biprodukter som fodermidler til malkekøer (linker til http://agrsci.au.dk/institutter/institut_for_husdyrbiologi_og_sundhed/husdyrernaering_og_miljoe/projekter/bedre-kvalitet-af-biprodukter-som-fodermidler-til-malkekoeer/)

Undervisningsaktiviteter

Jeg koordinerer kandidatuddannelsen i agrobiologi (http://kandidat.au.dk/agrobiologi/) med specialiseringer i husdyrvidenskab (Husdyrsundhed og -velfærd), plantevidenskab (Planteernæring og –sundhed) og økologisk jordbrug. Desuden er jeg lokal koordinator for den internationale eliteuddannelse Erasmus Mundus in Sustainable Animal Nutrition and Feeding EM-SANF (http://www.emsanf.eu/UK/). Jeg underviser i en række sammenhænge på universitetet og på efteruddannelseskurser vedrørende kvægets ernæring og fysiologi; hovedsageligt vedrørende mineraler og kalve.

ID: 1776

102524 / i31