• Frederiksborgvej 399, 7411, B1.25

  4000 Roskilde

  Danmark

1989 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Emneord

 • Marin økologi
 • Effekter på individer, populationer og økosystemer
 • Forurening
 • Miljøfarlige stoffer
 • Naturforvaltning
 • Overvågning og screeningsundersøgelser, klapning af havnesedimenter
 • Miljøfremmede stoffer
 • TBT, PAH, PCB, PFOS, antibegroningsmidler m.fl.
 • Økotoksikologi
 • Hormonforstyrrelser, biomarkører, effekter på reproduktion
 • Bunddyr
 • Muslinger, snegle, amphipoder
 • Fisk og fiskebiologi
 • Hormonforstyrrelser, biomarkører, effekter på reproduktion
 • Miljøkemi
 • Forekomst og skæbne af miljøfarlige stoffer
 • Analytisk kemi
 • GC-PFPD, MS, HPLC
 • Tungmetaller
 • Kviksølv, Cadmium, Kobber m.fl.
 • Miljøindikatorer

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Jakob Strand er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller