Psykologisk Institut

Jacob Klitmøller

Ph.d., 2013, Lektor

Kære studerende

Det følgende er tænkt som en kort præsentation af nogle af de tanker jeg gør mig om vejledning og nogle af de krav og forventninger jeg har til samarbejdet med de studerende jeg vejleder.

Emneområder

Jeg har både erfaring med at vejlede opgaver der ligger indenfor og udenfor mit umiddelbare forskningsområde. Min egen faglige interesse drejer sig om læring, uddannelse og elevers oplevelse af skolegang i folkeskolealderen (se evt. listen over mine publikationer), men min grundholdning er den, at I som studerende skal vælge, hvad I finder værd at beskæftige jer med, ikke hvad en potentiel vejleder synes er interessant. Specialet er jeres opgave mens min opgave er at hjælpe med at præcisere og skærpe problemstillingen, hvis nødvendigt, og støtte behandlingen af problemstillingen i henhold til de krav der stilles i studieordningen. 

Til første møde

Læs studieordningens krav til specialet og tag gerne tvivlspørgsmål med til mødet, så vi kan få dem besvaret med det samme.

Det er min erfaring, at vejledning bliver mere fokuseret når der er et skriftligt grundlag. Send derfor 1-2 sider om emnet du vil arbejde med og problemstillingen du gerne vil behandle. Hvis du allerede har en problemformulering så send den med, men det er ikke alle der har en sådan allerede ved vejledningens begyndelse og det er helt ok. Send teksten dagen forinden så jeg har det senest kl. 7.00.

Siderne til første gang kan med fordel indeholde:

-          En (arbejds)titel.

-          Overordnet problemstilling eller –felt.

-          Problemstillingens relevans som videnskabelig psykologisk problemstilling.

-          Din motivation for emnet eller problemstillingen.

-          Forslag til problemformulering

Vejledningsforløbet

Ligesom til første møde forventer jeg at der er tekst til hvert møde – hvilket i starten oftest betyder at teksten ikke er opgaveklar. Det er helt ok, men det er vigtigt at have noget konkret at tale om. Send op til 7 sider 2 dage i forvejen (så jeg har det om morgenen kl. 7.00 to dage før vi mødes).

Sammen med din tekst vil jeg gerne have nogle oplysninger om det du har sendt (skriv det f.eks. i mailen hvori du vedhæfter din tekst):

-          Hvad vil du gerne have jeg har særligt fokus på i gennemlæsningen? Herunder, hvor ’opgavefærdig’ du vurderer indholdet (hvis det er ’færdig opgavetekst’ vil jeg automatisk have mere fokus på sproglige forhold end hvis det er en tekst med ufærdige ideer).

-          Din problemformulering som den ser ud på det givne tidspunkt.

-          En disposition – hvis du ikke arbejder med disposition så en oversigt over de dele af specialet du enten allerede har færdiggjort eller som er planlagt.

Jeg vil så, med mindre der er aftalt andet, lave skriftlige kommentarer som jeg sender tilbage til dig inden vi mødes. På den måde har du set mine kommentarer og det vil derfor være dig der ’styrer’, hvad vi skal tale om.

Vejlednings omfang og placering

Jeg har 15 arbejdstimer og bruger almindeligvis 1 times forberedelse på 7 siders tekst med efterfølgende 1 times vejledning. Ud over at jeg som udgangspunkt vejleder om eftermiddagen kan vejledningen placeres der hvor det passer bedst i processen. Jeg giver besked på forhånd hvis jeg i længere tid ikke er tilgængelig for vejledning.

Øvrige formalia

I forlængelse af instutittets politik indkaldes studerende til første vejledning i maj/juni eller december (alt efter starttidspunkt) samt evt. et møde i august eller januar. Disse vejledninger er obligatoriske.