• Frederiksborgvej 399, 7411, B1.17

    4000 Roskilde

    Danmark

1993 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskning

Med baggrund i matematisk statistik har jeg arbejdet med at beskrive og forstå udviklingen i marine økosystemer over lang tid i relation til tilførslen af næringsstoffer, klimaforandringer og fysisk påvirkning fra menneskelige aktiviteter. Jeg har engageret mig i understøttende aktiviteter til miljøforvaltning i Danmark og Østersøområdet ved at udvikle indikatorer for økologisk tilstand og systemer til integreret vurdering af miljøtilstand. En stor del af forskningen har fokuseret på eutrofiering og de deraf afledte effekter såsom algeopblomstringer, tab af bundvegetation og iltsvind.

Rådgivning

Min forskning spænder fra grundforskning til anvendt forskning. En stor del af mine projektet er myndighedsbetjening, hvilket i Danmark er Miljøministeriet og Fødevare og Fiskeriministeriet. Derudover har jeg arbejdet meget for det svenske Havs- och Vattenmyndighet og HELCOM/OSPAR.

Samarbejder og Formidling

Jeg har i mere end 25 år været involveret i mange nationale og internationale forskningsprojekter, hvilket har givet mig et bredt netværk af kollegaer. Med en baggrund i matematisk statistik har min forskningsfelt været bredt og tværfagligt.

Undervisning

Jeg har i de seneste 20 år vejledt mange PhD og postdoc i forbindelse med mine forskningsprojekter. Vejledningen er fokuseret omkring stimulering af de kreative tankeprocesser.

Fagområder

  • Eutrofiering
  • Marine økosystemer
  • Klimaforandringer
  • Iltsvind
  • Indikatorudvikling

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Jacob Carstensen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller