Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Inger Schoonderbeek Hansen

Lektor

Profile photo

Inger Schoonderbeek Hansen

Lektor

  • Institut for Kommunikation og Kultur - Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning
  • Institut for Kommunikation og Kultur - Nordisk Sprog og Litteratur
Postaddresse:
Trøjborgvej 88
1910, 015A
8000
Aarhus C
Danmark
Postaddresse:
Jens Chr. Skous Vej 2
1485, 338
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: jysis@cc.au.dk

Mobil: +4593521699

Telefon: +4592521699

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

1970: Født i Bergen op Zoom, Nederland.

1995: Bosat i Danmark siden 1995; gift, mor til 2 børn (2004 & 2006).

 

Ansættelser

01.09.2018-: (forsat) Ansat som lektor v/Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Institut for Kommunikation og Kultur med hovedopgaver i redaktion af Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk), forskning inden for såvel sproglig variation (geografisk, aldersmæssigt, historisk etc.) og ordbogsrelaterede emner (leksikografi, grammatik, semantik m.m.) og undervisning på alle sproglige moduler af både BA- og KA-uddannelserne i Nordisk sprog, litteratur og medier; desuden formidling og samarbejder med eksterne partnere. 

01.02.2015-31.08.2018: Afdelingsleder på Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

2012-2014: Uddannelsesfagudvalgsleder (UL) for Nordisk Sprog og Litteratur, Viking studies, Begivenhedskultur og Oplevelsesøkonomi.

2010- : Ansat som lektor v/Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Institut for Kommunikation og Kultur med hovedopgaver i redaktion af Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk) og undervisning på alle sproglige moduler Nordisk; desuden forskning og formidling.

2005-2009: Ansat som adjunkt v/Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Nordisk Institut (01.04.2005-30.06.2007 på deltid (22/37); fra 01.07.2007-31.12.2009 på fuldtid) med hovedopgaver i redaktion af Jysk Ordbog og undervisning på Nordisk Institut; desuden forskning og formidling.

2000-2005: Ansat som forskningsassistent henholdsvis forskningsadjunkt v/Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning/Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet.

1997-2000: Ansat som ph.d.-stipendiat v/Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, Aarhus Universitet.

1995-1997: Projektansat v/Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, Aarhus Universitet.

1995-2006: Ansat som freelance oversætter v/ABC-Sprog, Århus.

 

Deltagelse i udvalg, bestyrelser mv.

Eksterne organisationer

Fra 01.03.2019: Medlem af Teoretisk Pædagogikums almene gruppe for humanstiske fag

01.01.2013-31.12.2020: Medlem af Dansk Sprognævns Repræsentantskab (repræsentant for Danske Universiteter).

01.01.2017-31.12.2020: Medlem af Dansk Sprognævns Bestyrelse.

19.06.2018: Ekstern ekspert i selvakkrediteringspanel på Danskuddannelsen, Aalborg Universitet.

01.01.2013-31.12.2016: Medlem af Dansk Sprognævns Fagråd for retskrivning.

2004-2012: Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Leksikografer i Danmark (LEDA, jf. http://www.leksikografer.dk).

 

AU-organisationer

01.02.2015-31.01.2019: Studienævnsrepræsentant, Institut for Kommunikation og Kultur.

01.09.2018-31.01.2019: Formand for Studienævnet, Institut for Kommunikation og Kultur.

01.02.2015-31.08-2019: Formand for Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomis Uddannelsesnævn (UN)

01.02.2015-28.02.2018: Ledelsesrepræsentant i Arbejdsmiljøudvalg Nobel og Trøjborg

01.09.2012-31.01.2018: Ledelsesrepræsentant i Husudvalget i Nobelparken

01.02.2013-31.07.2013 + 01.02.2018-31.01.2019: Medlem som uddannelsesfagudvalgsleder (UL) for Forretningsudvalg Institut for Kommunikation og Kultur.

2012-2014: UL-medlem for UFU'et for Nordisk, Viking studies, Begivenhedskultur og Oplevelsesøkonomi.

2012-2014: UL-medlem for Studienævnet på Institut for Æstetik og Kommunikation (IÆK).

2012-2014: UL-medlem for Arbejdsmiljøudvalget Nobel og Trøjborg.

2012-2014: UL-medlem for Husudvalget Nobelparken.

2010-2012: VIP-medlem Nordisk Instituts Studienævn/UFU'et for Nordisk, Viking studies, Begivenhedskultur & Oplevelsesøkonomi.

2005-2012: Mødeindkalder, ordstyrer for sproglærersektionen på Nordisk Institut.

 

Ph.d.-vejledning

01.09.2018-31.08.2022: Yonatan Ungermann Goldshtein (4 + 4): The melody of Jutland. A digital study of intonational variation in the traditional dialects of Jutland.

Ph.d.-bedømmelser

forår 2019: Formand for bedømmelsesudvalg af Heidi Agerbo Pedersens ph.d.-afhandling A Theoretical Description of the Operative Function and its implementation in the Conceptualisation of Danish Lexicographical Tools in Psysical Training.

forår 2015: Formand for bedømmelsesudvalg af Kathrine Thisted Petersens ph.d.-afhandling Udviklingen af inkorporation fra gammel-dansk til moderne dansk - fra umarkerede kasusformer til markeret artikelløshed og enhedstryk.

Stillingsbedømmelser

Forår 2020: Formand for bedømmelsesudvalg til to sproglige lektorater ved Nordisk, Aarhus Universitet

September 2020: Eksternt medlem af et bedømmelsesudvalg til et professorat, Tyskland. 

Efterår 2018: Eksternt medlem bedømmelsesudvalg til to sproglige lektorater ved Københavns Universitet

2012-2018: Som afdelingsleder involveret som medlem i ansættelsesudvalg til adskillige stillinger på både Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi og Afdeling for Lingvistik, Semiotik og Kognitiv Science.

2012-2018: Som afdelingsleder stærkt involveret i stillingsbesættelser (udarbejdelse af opslag, nedsættelse af bedømmelsesudvalg mv.)

Undervisning, kurser, vejledning, supervision mv.

1999- : Kurser på bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (inkl. EVU), bl.a. i alle discipliner på sprogmodulet (Morfologi & syntaks, Sproglig tekstanalyse, Sprogvidenskabelige emneområder og Sprogbrugsanalyse), emner inden for sproglig variation (dialektologi, sociolingvistik, dansk som andetsprog mv.), sproghistorie (1600-tallet, Holberg, H.C. Andersen, leksikografi mv.), sprogpædagogik (bl.a. danskfaget), sprognormering (sprogsociologi, sprogrigtighed mv.).

2005- : Vejledning af studerende på bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (inkl. EVU), bl.a. mindre skriftlige opgaver, bachelorprojekter og specialer.

2006: Kursus i nederlandsk for Sprogbroen, København.

2012-2019: Underviser på Danskfagets didaktik, det sproglige perspektiv (AU-Arts' Underviserprofil, tværgående kandidatfag, 3. semester), sammen med kolleger fra de ‘litterære’ og ‘mediemæssige’ perpektiver, og inkl. kontakt med gymnasielærere og gymnasieforskere.

 

Uddannelse

2020-2021: Digital Literacy m. projekt om dialektortografi i litteratur (Aakjær, Blicher, Martin N. Hansen etc.).

2020: Research integrity, Aarhus University.

2020: Research Writing in English, Aarhus University.

2018: Ph.d.-vejlederkursus, Aarhus Universitet.

2015: Lederkursus, Arts, Aarhus Universitet.

2014: Arbejdsmiljø, basiskursus.

2012-2013: Lederkursus, Arts, Aarhus Universitet.

2005-6: Kursus i Universitetspædagogik for adjunkter, Aarhus Universitet.

2002: Ph.d. i dansk med afhandlingen Rigssprogstendenser kontra dialektalt præg i udvalgte retstekster fra 1600-tallet (jf. publikationslisten).

1996: Sommerschool i Linköping, Sverige.

1996: Cand.phil. i dansk (meritoverført) og cand.mag i humaniora (ækvivalensbedømt) fra Aarhus Universitet.

1995: Kandidat i “Skandinavistik”, skandinaviske sprog og kultur med dansk som hovedfag, fra Universiteit van Amsterdam, Nederland (Doctoranda (Drs.)) (inkl. 1 års ophold som udvekslingsstuderende (Erasmus stipendiat) ved Aarhus Universitet, Nordisk Institut).

Publikationer

Er København (virkelig) eneste sproglige normcenter?

Schoonderbeek Hansen, I. & Goldshtein, Y., 25 mar. 2021, (Accepteret/In press) I: MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog. 18, 10 s.

Jow, de taler stadig dialekt i Salling! – sallingbomål i Jebjerg 1995-2020

Schoonderbeek Hansen, I., 16 dec. 2020, I: Ord & Sag. 40, s. 55-60

Sproch o æ græns

Schoonderbeek Hansen, I., 27 nov. 2020, 5 s. Lingoblog.dk.

Popular geopolitics and the conceptualization of linguistic norm centres

Schoonderbeek Hansen, I. & Goldshtein, Y., 9 okt. 2020, (Accepteret/In press) I: Journal of Postcolonial linguistics. 4, 31 s.

Jysk Ordbog: – af hvem, til hvem og hvorfor?

Schoonderbeek Hansen, I., 20 feb. 2020, (Accepteret/In press) I: Nordiske studier i lexikografi. 15, 10 s.

Begejstrende bog om de danske dialekter – og skånsk

Schoonderbeek Hansen, I., 23 jan. 2020, I: Lingoblog.

De danske dialekters ve og vel

Schoonderbeek Hansen, I., 21 jan. 2020, 2 s.

17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

Goldshtein, Y. (red.), Schoonderbeek Hansen, I. (red.) & Hougaard, T. T. (red.), 2019, Aarhus: Nordisk, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. 590 s. (MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog).

Dialektalt skriftsprog: Rikke Thomsens Mojn Når Vi Komme

Schoonderbeek Hansen, I., 2019, I: Ord & Sag. 39, s. 38-45 8 s.

Med hovedet under armen og Wat de boer niet kent, vreet hij niet

Schoonderbeek Hansen, I., 8 sep. 2018, Fraseologi - genveje og omveje: Festskrift til Torben Arboe i anledning af hans 70-årsdag den 8. september 2018. s. 69-76 8 s.

16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

Hansen, I. S. (red.), Hougaard, T. T. (red.) & Petersen, K. T. (red.), sep. 2017, Nordisk, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. (MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog, Bind 16).

Goderåd

Hansen, I. S., 2 maj 2016, EDO: Ebbas Danske Ordbog. Fahl, L. K., Jacobsen, B., Jacobsen, H. G., Jørgensen, B. & Jørgensen, M. K. (red.). København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, s. 73-75 3 s.

Fællesdanske og dialektale ord i Jysk Ordbog

Hansen, I. S., 1 dec. 2015, I: LexicoNordica. 2015, 22, s. 77-97 21 s.

jord (7 spalter, 1 helsideskort)

Schoonderbeek Hansen, I., 15 mar. 2015, Jysk Ordbog. Århus, 7 s.

Henning Bergenholtz: – Fratrædelse

Schoonderbeek Hansen, I., mar. 2013, I: LEDA-Nyt. 55, s. 31 31 s.

Ordforbindelsers semantik. Forbindelser med ligge, lægge i Den Danske Ordbog og Jysk Ordbog: paper fremlagt ved NFL-konferencen "Ordforbindelser i monolingvale nordiske ordbøger", København, 16.1.2009-18.1.2009.

Schoonderbeek Hansen, I., 11 feb. 2013, 16 s.

14. møde om udforskningen af dansk sprog

Schoonderbeek Hansen, I. (red.), Hougaard, T. T. (red.) & Widell, P. (red.), 2013, Aarhus: Nordisk / Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. 522 s. (MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog; Nr. 14).

Gode ord er bedre end guld: Festskrift til Henrik Jørgensen

Hougaard, T. T. (red.), Widell, P. (red.), Borchmann, S. (red.), Togeby, O. (red.) & Schoonderbeek Hansen, I. (red.), 2013, Aarhus: Aarhus Universitet. 540 s.

Jysk Ordbog

Schoonderbeek Hansen, I., 2012, (Afsendt) Opslagsværker - en håndbog. Pálfi (ASB), L-L. & Leroyer (ASB), P. (red.). 15 s.

Leksikon over ordbøger og leksika. (Anmeldelse af) Loránd-Levente Pálfi, under medvirken af Johnny Finnssøn Lindholm, 2. udgave, København: Frydenlund 2010.

Schoonderbeek Hansen, I., nov. 2011, I: LEDA-Nyt. Nr. 52, s. 25-31 7 s.

Jysk, ømål, rigsdansk mv. Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk - Festskrift til Viggo Sørensen og Ove Rasmussen

Arboe, T. (red.) & Schoonderbeek Hansen, I. (red.), 25 feb. 2011, Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning. 402 s.

Livslange indsatser: – om arbejdet hen imod Jysk Ordbog

Schoonderbeek Hansen, I., 25 feb. 2011, Jysk, ømål, rigsdansk mv.: Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk: Festskrift til Viggo Sørensen og Ove Rasmussen. Arboe, T. & Schoonderbeek Hansen, I. (red.). Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, s. 299-316 18 s.

Småt er godt! - om diminutiver her og der

Schoonderbeek Hansen, I. & Farø, K., dec. 2010, I: Maal og Maele. 33. årgang, 3, s. 7-11 5 s.

Så skal alle folk ha' risengrød: - lidt mere om jul: julemad

Schoonderbeek Hansen, I., dec. 2010, I: Ord og Sag. 30, s. 39-47 9 s.

Rapport fra EURALEX 2010 i Leeuwarden, Nederland

Schoonderbeek Hansen, I., nov. 2010, I: LEDA-Nyt. 50, s. 11-14 4 s.

Den lille forskel? Diminutiven i tre  germanske systemer - set fra dansk

Schoonderbeek Hansen, I. & Farø, K., 2009, I: MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog. s. 137-147 11 s.

Ib-igen (10 spalter, 1 helsideskort, 4 spaltekort)

Schoonderbeek Hansen, I., 2009, Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk). Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 10 s.

Jubilæumsanmeldelse: Niels Åge Nielsen (1913-1986): De jyske Dialekter. Gyldendal, København 1959. 163 sider.

Schoonderbeek Hansen, I., Sørensen, V. & Arboe, T., 2009, I: Danske Studier. 2009, s. 181-184 4 s.

Jysk mellem øst og vest: - dialekten i Them sogn

Schoonderbeek Hansen, I., 2009, I Mund og Bog: 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009. Hovmark, H., Sletten, I. S. & Gudiksen, A. (red.). København: Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, s. 289-302 14 s.

Multi-Word Units in Monolingual Scandinavian Dictionaries: Report from a Symposium  in Copenhagen 16th-18th January 2009

Schoonderbeek Hansen, I., 2009, Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 7 s. (Lexicographica - International Annual for Lexicography, Bind 25/2009).

NFL Symposium om Ordforbindelser i monolingvale nordiske ordbøger

Schoonderbeek Hansen, I., 2009, I: LEDA-Nyt. 47, 2 s.

Verbumparret ligge og lægge

Schoonderbeek Hansen, I., 2009, I: MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog. s. 173-184 12 s.

Århusiansk – byens sprog før og nu

Arboe, T. & Schoonderbeek Hansen, I., 2009, Århushistorier: Fra bjerget til byen · 4. Borchmann, S., Iversen, S., Kunøe, M. & Stounbjerg, P. (red.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, Bind 4. s. 71-85 15 s.

Jysk Ordbog: Rapport fra en digital ordbog

Schoonderbeek Hansen, I., 2008. 10 s.

Danske tingbøger ud fra en dialektologisk synsvinkel

Schoonderbeek Hansen, I., 2007, I: Nordiska texter och undersökningar 30: Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt.. 30, s. 73-87 15 s.

Rigsmål i en dialektordbog: om redaktionen af ordet hvad

Schoonderbeek Hansen, I., 2007, Rapport fra 8. Nordiske Dialektologkonference. Arboe, T. (red.). Århus: Peter Skautup Centret for Jyk Dialektforskning, s. 173-180 8 s.

hvad, hvadfor, hvadsen, hvadtid

Schoonderbeek Hansen, I., 2007, Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk). Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, s. 7 spalter, 3 spaltekort, 1 helsideskort 7 s.

høkkeri - hølmandsflaske: (9 spalter, 1 helsideskort, 3 spaltekort)

Schoonderbeek Hansen, I., 2007, Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk). Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 9 s.

Åbydialekt i 1890'erne: om Danmarks første sociolingvist, Anker Jensen

Schoonderbeek Hansen, I., 2007, I: Ord og Sag. 27, s. 19-27 9 s.

8. Konference om Leksikografi i Norden - Sønderborg 2005

Hansen, I. S., 18 okt. 2005, I: LEDA-Nyt 39. s. 26-29 3 s.

Jysk Ordbog - Fortid, nutid og fremtid

Hansen, I. S., 18 okt. 2005, I: LEDA-Nyt 39. s. 17-19 2 s.

1.humle-humstre (23 spalter, 9 spaltekort)

Inger, 2005, Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk).

Dansk-Hollandsk Ordbog og Hollandsk-Dansk Ordbog: Gyldendals Røde Ordbøger, 1. udgave, 1. oplag, København 2004.

Hansen, I. S., 2005, I: LEDA-Nyt 39. s. 23-30 8 s.

O sallingmo'l. Anmeldelse af Jens Ejsing: Sallingmålet. Lydlære, grammatik, faste udtryk.

Hansen, I. S., 2005, I: Ord og Sag. s. 41-48 8 s.

Netværk

N'CLAV: Nordic Collaboration on Language Variation Studies

Schoonderbeek Hansen, I.

01/01/201031/12/2012

Presseklip

Åbne op

Inger Schoonderbeek Hansen

20/04/202021/04/2020

1 element af Mediedækning, 1 Mediebidrag

Salling kommune: Husstandsomdelt informationsavis mht. kommunesammenlægningen af Salling-kommunerne + Skive kommune

Inger Schoonderbeek Hansen

06/02/2006

1 Mediebidrag

Radio 4 – Kraniebrud: Jysk

Inger Schoonderbeek Hansen & Yonatan Ungermann Goldshtein

13/08/2020

1 Mediebidrag

IQ: kom tæt på de kloge hoveder

Inger Schoonderbeek Hansen

13/03/2012

1 Mediebidrag

IQ - kom tæt på de kloge hoveder

Inger Schoonderbeek Hansen

13/03/2012

1 element af Mediedækning

For en 10'er blandet: Magasin, primært magasin lavet af frivillinge ved Mediehuset Aarhus

Inger Schoonderbeek Hansen

15/08/2012

1 Mediebidrag

Aktiviteter

Århusiansk før og nu: Foredrag på baggrund af Århushistorier

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

4 nov. 2010

Århusiansk før og nu

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

28 okt. 2010

ph.d.-bedømmelsesudvalg (Ekstern organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Formand)

6 dec. 201420 mar. 2015

iLEX-workshop

Inger Schoonderbeek Hansen (Deltager)

27 jan. 201128 jan. 2011

Uddannelsesfagudvalg for Nordisk sprog og litteratur, Vikingstudies, Begivenhedskultur og Oplevesesøkonomi (Ekstern organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Formand)

15 aug. 201231 jan. 2015

The vernacular of Aarhus: Speech at N’CLAV GRAND MEETING 2011 Gothenburg, August 22nd-25th

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

25 aug. 2011

The Sign of the V. Papers in Honour of Sten Vikner (Begivenhed)

Inger Schoonderbeek Hansen (Fagfællebedømmer)

4 jul. 2019

TV2 Østjyllands program om Aarhus Universitet: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning

Inger Schoonderbeek Hansen (Rådgiver)

15 aug. 2011

Sproglig variation i Danmark

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

2 dec. 2010

Sproglig variation i Danmark

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

4 feb. 2011

Seminar om undervisning i sprog på Nordisk Institut (AU)

Inger Schoonderbeek Hansen (Deltager)

28 okt. 2010

Rundvisning: Studerende dansk fra Estland, Tartu

Inger Schoonderbeek Hansen (Rådgiver)

10 maj 2012

Rundvisning studerende Erasmus Hogeschool, Brussel, Belgien: Introduktion til dansk/jysk dialektologi & dialekt leksikografi

Inger Schoonderbeek Hansen (Deltager)

29 mar. 2007

Rigsmål i en dialektordbog: – om redaktionen af ordet hvad

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

16 aug. 2006

Rapport for 15. konference i leksikografi i Norden (Tidsskrift)

Inger Schoonderbeek Hansen (Fagfællebedømmer)

4 dec. 2019

Rapport af Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 15 (Tidsskrift)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør)

1 jan. 201530 jun. 2015

Ph.d.-bedømmelsesudvalg (Begivenhed)

Inger Schoonderbeek Hansen (Formand), Rufus H. Gouws (Medlem) & Pedro A. Fuertes-Olivera (Medlem)

1 feb. 20193 maj 2019

Paneldebat om interskandinavisk sprogforståelse

Inger Schoonderbeek Hansen (Taler)

18 sep. 2017

Ordforbindelsers semantik.: Forbindelser med ligge, lægge i Den Danske Ordbog og Jysk Ordbog

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

18 jan. 2009

Nye ord i dansk

Inger Schoonderbeek Hansen (Deltager)

12 apr. 2011

Nordisk Institut, Aarhus Universitet (Forlag)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør)

1 feb. 2010 → …

Nordisk Institut, AU (Forlag)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør)

15 jun. 2013

Nordisk Institut (Forlag)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør)

aug. 2011

Nordisk Institut (Forlag)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør)

5 jan. 201115 aug. 2011

Møderne om udforskningen af dansk sprog

Inger Schoonderbeek Hansen (Arrangør)

13 okt. 201614 okt. 2016

MUDS 18 (Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog)

Inger Schoonderbeek Hansen (Arrangør), Tina Thode Hougaard (Arrangør) & Yonatan Ungermann Goldshtein (Arrangør)

8 okt. 20209 okt. 2020

MUDS 12 (Møde om Udforskningen af Dansk Sprog)

Inger Schoonderbeek Hansen (Arrangør)

9 okt. 200810 okt. 2008

MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog (Tidsskrift)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør), Tina Thode Hougaard (Redaktør) & Yonatan Goldshtein (Redaktør)

31 jul. 2019

MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog (Tidsskrift)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør)

26 mar. 2019

MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog (Tidsskrift)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør), Tina Thode Hougaard (Redaktør) & Yonatan Ungermann Goldshtein (Redaktør)

10 jan. 202131 aug. 2021

LEDA-Nyt (Tidsskrift)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør)

15 apr. 2012

LEDA-Nyt (Tidsskrift)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør)

31 okt. 200815 nov. 2009

LEDA-Nyt (Tidsskrift)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør)

15 nov. 20045 nov. 2010

Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Medlem)

15 okt. 201815 feb. 2019

Kausative og ikke-kausative verbumpar: ligge, lægge

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

9 okt. 2008

Jysk Ordbog: kritisk gennemlæsning af afsnittene hænge, høloft-høns

Inger Schoonderbeek Hansen (Deltager)

17 aug. 200714 sep. 2007

Jysk Ordbog: Fortid, nutid, fremtid

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

18 apr. 2005

Jysk Ordbog: - Rapport fra en digital ordbog

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

23 maj 2007

Jysk Ordbog (Tidsskrift)

Inger Schoonderbeek Hansen (Fagfællebedømmer)

1 dec. 201518 dec. 2015

Jysk Ordbog (Tidsskrift)

Inger Schoonderbeek Hansen (Fagfællebedømmer)

22 apr. 2014

Institut for Kommunikation og Kultur, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi. (Forlag)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør)

10 okt. 201431 aug. 2015

Institut for Kommunikation og Kultur - Nordisk Sprog og Litteratur (Organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Formand)

30 jun. 2020

Hyr en sproghaj: Glæden ved sproget; om sproglig variation i Danmark

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

12 okt. 2011

Göteborg Universitet (Ekstern organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Medlem)

1 jan. 201031 dec. 2012

Færøernes Forskningsråd (Ekstern organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Medlem)

16 mar. 201530 apr. 2015

Fraseologi - genveje og omveje. Festskrift til Torben Arboe i anledning af hans 70-årsdag den 8. september 2018 (Begivenhed)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør)

8 sep. 2018

Fraseologi - genveje og omveje. Festskrift til Torben Arboe i anledning af hans 70-årsdag den 8. september 2018 (Begivenhed)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør)

1 mar. 201831 mar. 2018

Fraseologi - genveje og omveje. Festskrift til Torben Arboe i anledning af hans 70-årsdag den 8. september 2018 (Begivenhed)

Inger Schoonderbeek Hansen (Fagfællebedømmer)

5 jan. 201815 jun. 2018

Forskningens Døgn, Bestil en Forsker: "Danmark er et særdeles intolerant sprogsamfund"

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

23 apr. 2010

Forskningens Døgn, Bestil en Forsker: "Danmark er et særdeles intolerant sprogsamfund"

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

22 apr. 2010

Forskningens Døgn - Bestil en Forsker: "Danmark er et særdeles intolerant sprogsamfund"

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

22 apr. 2010

Forespørgsel til Jysk Ordbog: ligge/lægge-lå/lagde-ligget/lagt

Inger Schoonderbeek Hansen (Deltager)

29 jan. 2008 → …

Er København (virkelig) eneste sproglige normcenter?

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder) & Yonatan Ungermann Goldshtein (Foredragsholder)

9 okt. 2020

Efteruddannelse for gymnasielærere (Dansklærerforeningen): Sprogsociologi

Inger Schoonderbeek Hansen (Oplægsholder)

26 okt. 2005

EURALEX 2010

Inger Schoonderbeek Hansen (Deltager)

jul. 2010

Den lille forskel. Diminutiven i forskellige germanske sprog set fra dansk

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

10 okt. 2008

Deltagelse i temaaften hos Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Inger Schoonderbeek Hansen (Taler)

2 okt. 2017

De danske dialekter

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

1 dec. 2011

Danskfagets Didaktik: Udtænkning & planlægning af profilfag

Inger Schoonderbeek Hansen (Deltager)

maj 2011nov. 2011

Danske talesprog (Tidsskrift)

Inger Schoonderbeek Hansen (Fagfællebedømmer)

14 sep. 2016

Danske dialekter

Inger Schoonderbeek Hansen (Foredragsholder)

3 sep. 2008

Dansk Sprognævn (Ekstern organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Medlem)

1 feb. 201331 jan. 2016

Dansk Sprognævn (Ekstern organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Medlem)

1 feb. 201331 jan. 2016

Dansk Sprognævn (Ekstern organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Medlem)

1 feb. 201731 dec. 2019

Danmark (Ekstern organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Medlem)

24 apr. 200425 apr. 2012

DK-CLARIN (Ekstern organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Medlem)

20092011

Besvarelse af forespørgsler om (jysk) dialekt

Inger Schoonderbeek Hansen (Rådgiver)

20092010

Besvarelse af 6 forespørgsler om hovedsageligt jyske dialekter

Inger Schoonderbeek Hansen (Rådgiver)

1 jan. 200931 dec. 2009

Besvarelse af 6 forespørgsler om hovedsageligt jyske dialekter

Inger Schoonderbeek Hansen (Rådgiver)

2 jan. 20066 feb. 2006

Besvarelse af 4 forespørgsler om hovedsageligt jyske dialekter

Inger Schoonderbeek Hansen (Rådgiver)

1 jan. 200831 dec. 2008

Besvarelse af 12 forespørgsler om hovedsagelig jyske dialekter

Inger Schoonderbeek Hansen (Rådgiver)

15 feb. 200528 jun. 2005

Afdeling for Nordisk Sprog og Litteratur, Oplevelsesøkonomi, Viking Studies og Begivenhedskultur (Ekstern organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Formand)

1 feb. 201531 jan. 2016

Aarhus Universitet (Ekstern organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Medlem)

1 feb. 2010 → …

Folkemål og dialekter i Aaby / Aabyhøj i slutningen af 1800 tallet og frem til i dag: Bl.a. beskrivelse af Danmarks første sociolingvist Anker Jensen og Århus-regionalsprog

Inger Schoonderbeek Hansen (Deltager)

24 feb. 2009

8. Nordiske Dialektologkonference

Inger Schoonderbeek Hansen (Arrangør)

15 aug. 200619 aug. 2006

17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (Tidsskrift)

Tina Thode Hougaard (Redaktør), Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør) & Yonatan Ungermann Goldshtein (Redaktør)

2019

17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

Tina Thode Hougaard (Arrangør) & Inger Schoonderbeek Hansen (Arrangør)

11 okt. 201812 okt. 2018

16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (Begivenhed)

Inger Schoonderbeek Hansen (Redaktør)

1 jan. 201715 aug. 2017

16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

Kathrine Thisted Petersen (Arrangør), Inger Schoonderbeek Hansen (Arrangør) & Tina Thode Hougaard (Arrangør)

13 okt. 201614 okt. 2016

15. konference i leksikografi i Norden

Inger Schoonderbeek Hansen (Deltager)

4 jun. 20197 jun. 2019

15. Møde om udforskning af dansk sprog

Inger Schoonderbeek Hansen (Arrangør)

9 okt. 2014

14. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS)

Inger Schoonderbeek Hansen (Arrangør)

11 okt. 201212 okt. 2012