Aarhus Universitets segl

Inger Anneberg

Emeritus/emerita VIP

Inger Anneberg
Se relationer på Aarhus Universitet

Forskningsområder

Profil

Ph.d.: Min forskning i mit ph.d. projekt hed: Actions of and interactions between authorities and livestock farmers in relation to animal welfare.

Fokus i dette projekt var på, hvordan landmænd og kontrollører fra myndighederne kommunikerer om dyrevelfærd under uvarslet kontrol  og jeg arbejder stadig med, hvordan læring kan indgå i kontrollen af dyrevelfærd. Jeg er først og fremmest optaget af sociale relationer i landbruget, mellem ejere, ansatte, elever og husdyr og mellem landmænd og andre aktører udefra, for eksempel myndighederne.

Jeg er uddannet journalist og Master i Sundhedsantropologi. Forsker aktuelt som postdoc på Institut for Husdyrvidenskab i forståelse af og kommunikation om dyrevelfærd i landbruget. Lige nu undersøger jeg, hvordan elever på landbrugsuddannelsen lærer om dyrevelfærd, og hvordan dyrevelfærd indgår i hverdagen for medarbejdere i landbruget. Jeg har også aktuelt undersøgt, hvem medarbejderne er i dansk landbrug -  en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til 3000 landmænd. 

Jeg underviser fast på Master i vurdering af husdyrvelfærd i primpærproduktionen, hvor jeg står for den del som handler om kommunikation om dyrevelfærd, læs mere her: http://www.au.dk/evu/st/master/husdyr/.

Speciale i sundhedsantropologi 2009:
"Landmænd under pres - Østjyske landmænds oplevelser af kriser og håndtering af sygdom og sundhed, en etnografisk undersøgelse"
Feltarbejde blandt østjyske landmænd og efterfølgende kvalitative interviews.

Speciale - Landmænd under pres

Jeg har tidligere arbejdet meget med forebyggelse af selvmord, blandt andet med fokus på mænds sårbarhed og står, sammen med psykologen Bente Hjorth Madsen, bag hjemmesiden:

www.forebygselvmord.dk (især til mænd)

Forfatter til:
"Sorgen ved selvmord - en bog til de efterladte", Høst og Søn 2002
"Håbets Labyrint - når et barn får en livstruende sygdom", Høst og Søn 1998

Journalistiske bidrag til bøgerne:
"Selvmord blandt gamle mennesker - myter, viden og forebyggelse", Nyt Nordisk Forlag 2004
"Kender du et barn der har mistet?" - 25 tekster om at miste, skrevet til børnene og deres pårørende, Mellemgaard 2006

Vis alle (77) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 2636666