Inge S. Fomsgaard

PhD, Lektor

Inge S. Fomsgaard
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Mit forskningsområde omhandler kemiske stoffer (små molekyler), der forekommer i landbrugsplanterne eller i landbrugsmiljøet. Jeg har opbygget og er team leader for Team Naturstofkemi og Miljøkemi (se under "Yderligere information"). Mit team forsker i a) landbrugsplanternes naturlige kemiske stoffer, der kan have effekter både som alternative plantebeskyttelsesmidler og som sundhedsfremmende stoffer, b) pesticiders skæbne i miljøet samt c) agricultural og environmental metabolomics. 

Min forskning vedrørende landbrugsplanternes naturstoffer omhandler stoffernes forekomst i planterne under varierende dyrkningsforhold og stresspåvirkninger; udskillelsen af stofferne fra landbrugsplanterne, stoffernes omsætning, binding og udvaskning i jordmiljøet; deres effekt på jordens mikrobielle miljø; optagelse og metabolisering i mennesker og dyr; sundhedsfremmende effekter; isolering og strukturopklaring. Vi arbejder med naturstoffer i kornsorterne hvede, rug og majs, bælgplanter, græs, tropiske medicinalplanter, grønsager, krydderier, og den tropiske landbrugsafgrøde amarant og bruger state-of-the-art masse spektrometri (LC-MSMS, LC-MSQTRAP, LC-TOF, GC-TOF og LC-MS-DAD).

Vi har i Team Naturstofkemi og Miljøkemi opbygget en stærk specialisering indenfor benzoxazinoidernes kemi (kvantititativ analyse, metabolisering, strukturopklaring, effekter, syntese, isolering). Benzoxazinoiderne er en gruppe af naturstoffer der forekommer i de fleste kornsorter og nogle få tokimbladede planter. Benzoxazinoiderne er små molekyler med biologiske effekter, der gør at de kan være forsvarsstoffer for de planter der producerer dem; sundhedsfremmende stoffer for dyr og mennesker der indtager dem via føden; og af interesse som rent medicinske stoffer. Benzoxazinoiderne var centrale  i FATEALLCHEM projektet (FP5, www.fateallchem.dk 2001-2004) og i  BREAD AND BREAKFAST (www.breadandbreakfast.nu 2009-2014). Aktuelt er benzoxazinoiderne fokuspunktet i projekterne RyeproC (www.ryeproc.dk), BENZEX (http://www.eracaps.org/joint-calls/era-caps-funded-projects/era-caps-first-call-%E2%80%93-2012/biosynthesis-transport-and-exudation ) og “Bioactive secondary metabolites in wheat – a hitherto underexploited resistance mechanism against Fusarium Head Blight infection and the biosynthesis of mycotoxins”. 

Min forskning foregår i et bredt interdisciplinært samarbejde med: læger, agronomer, biologer, patologer, molekylærbiologer, veterinærer, ukrudtsforskere, mikrobiologer, statistikere. 

 Aktuel projektdeltagelse eller -ledelse

Suppressive effect of benzoxazinoids on prostate cancer cells. - PhD project, Bina Bhattarai, 2017-2020

Clever plant roots design their associated microbiome to prevent disease. What are the mechanisms behind? - The Danish Council for Independent Research – Technology and Production, 2016-2019. Workpackage leader. Supervisor for PhD student Kourosh Hooshmand

Root-protected grass. - Green Development and Demonstration Programme. 2015-2019. Work package leader.

Pyretroids in private homes. - Danish Environmental Protection Agency. 2015-2018. Project leader

Organic cotton for Employment, Growth and Environment. - Ministry of Foreign Affairs. 2015-2019. Work package leader. Supervisor for PhD student Innocent Eclou

BENZEX. Biosynthesis, transport and exudation of 1,4-benzoxazin-3-ones as determinants of plant biotic action. - ERA-CAPS, 2014-2017. Work package leader. Supervisor for postdoc Hans Albert Pedersen

Bioactive secondary metabolites in wheat – a hitherto underexploited resistance mechanism against Fusarium Head Blight infection and the biosynthesis of mycotoxins. Supervisor - Individual postdoc project Thomas Etzerodt,The Danish Council for Independent Research – Technology and Production, 2013-2017.

RyeproC. Whole grain rye as a functional food for suppression of prostate cancer –elucidating the role of benzoxazinoids and other bioactive constituents. -The Danish Council for Independent Research | Technology and Production Sciences, 2013-2017. Project leader. Supervisor for postdoc Stine Krogh Steffensen

Metagenomic and metabolomic aspects of organic nitrogen uptake by plants – how is organic nitrogen acquisition influenced by microorganisms in rhizosphere? - Postdoc project Weronika Graj 2016-2017. Supervisor

Characterization of conjugates and bound residues of azoxystrobin metabolism in lettuce - PhD project Maheswor Dev Gautam 2014-2017. Supervisor.

Wheat suppressive effects of rye, wheat and triticale. PhD project Anthe Reiss 2014-2017. Co-supervisor.

Arming honeybees with nature's pharmacy. - Individual postdoc project Nanna Hjort Vidkjær. The Danish Council for Independent Research – Technology and Production, 2016-2019. Supervisor.

 

Specialeprojekter

Jeg tilbyder specialeemner på områder der vedrører vore kurser eller aktuelle eksternt finansierende projekter. Vejledning foregår i samarbejde med mine postdocs og PhD studerende.  

 

Kursusledelse:

Kommentarer fra deltagere i vores 2017 Hands-on LC-MSMS kursus

  • “A super course for people who has a LCMS in their department, but not fully confident in using it”
  •  “The proportion of lectures, laboratory work, instrument use and group study time was well distributed and in each period we could finalize some activity”
  • “Learning through practical way instead of just listening to lectures: learning more deeply”
  •  “Promoting self-thinking and advice from experts are well balanced”
  •  “Course team is highly trained, cooperative and organized”Vis alle (209) »

Vis alle (26) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 6702