Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Inge Lise Mogensen Bech

Postdoc

Yderligere information om postdocprojektet "Franciska Clausen - Nye cæsurer i en rhizomatisk struktur" 

Franciska Clausens værker indskriver sig naturligt i en såvel europæisk som international sammenhæng. Da Marcel Duchamps, Man Rays og Katherine Dreiers Société Anonyme, Inc. i 1926 skulle udvælge værker til deres udstilling ´International Exhibition of Modern Art´ i New York, faldt valget blandt andre på den danske kunstner Franciska Clausen. Som elev af ungareren László Mohly-Nagy, den russiske maler og skulptør Alexander Archipenko og den franske maler Fernand Léger er hendes produktion informeret af nogle af de mest kendte og banebrydende kræfter på den europæiske avantgarde-scene. Yderligere udstillede hun i gruppen Cercle og Carré, hvor også Piet Mondrian deltog. Denne biografi gør uden tvivl Franciska Clausen til en éner i dansk kunsthistorie. Hun forekommer endda så enestående, at fortællingen om hende i mange tilfælde skriver sig ind i en matrice om den geniale men oversete og misforståede kunstner, hvis manglende anerkendelse herefter forfølges som et hovedtema. Mit postdoc-projekt anser denne vinkel på Franciska Clausens oeuvre og biografi som tilstrækkeligt og kyndigt belyst.


Franciska Clausen opfattes derfor i dette projekt ikke som en biografisk kohærent enhed, der kan eller skal beskrives og forstås som et sammenhængende narrativ rækkende fra et kronologisk begyndelsespunkt til et ditto slutpunkt. Derimod forstår projektet ’Franciska Clausen’ som et komplekst væv af forbindelser mellem kunstnere, kunstnergrupper, kunstteorier og -praksisser, værker, værkreceptioner, kunsthistorier, geografier og kronologier m.m. – en rhizomatisk struktur, hvis netværk, forgreninger og vildskud på afgørende vis kan udvide og forandre forståelsen af ikke blot dansk, men også europæisk kunsthistorie.

Forskningsprojektet er finansieret af Ny Carlsbergfondet og foregår i samarbejde med kunstmuseet Brundlund Slot (MSJ) i Aabenraa.