Aarhus Universitets segl

Torben Hvelplund

Seniorforsker emeritus

Torben Hvelplund
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Min hovedinteresse er fordøjelsesfysiologi og fodermiddelvurdering hos drøvtyggere. Fokus er på omsætningen i fordøjelseskanalen, hvor den mikrobielle omsætning i vommen betyder, at næringsstofabsorptionen fra fordøjelseskanalen ikke direkte afspejler foderets sammensætning, men er en kompleks funktion af både foder, dets fysiske form og dermed påvirkningen af miljøet i vommen. Sigtet med forskningen er at forbedre foderudnyttelsen og dermed reducere udskillelsen af miljøbelastende stoffer. Endvidere at implementere ny viden til gavn for tropisk husdyrproduktion gennem deltagelse i Danida finansierede forsknings- og undervisningsprojekter i flere afrikanske lande.  

Igangværende forskningsaktiviteter omfatter bl.a.  udnyttelse af koens produktionspotentiale gennem optimering af både stivelsesomsætningen i vommen samt kapacitet for stivelsesfordøjelse i tarmen.  Mykotoksiner i majsensilage – omsætning i koen og udskillelse i produkter. Centerforsker i Videncenter for Husdyrgødnings- og Biomasseteknologi.

Vis alle (285) »

Vis alle (61) »

Vis alle (3) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 1210