Aarhus Universitets segl

Hanne Lakkenborg Kristensen

Lektor, Forskergruppeleder, Lektor

Hanne Lakkenborg Kristensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Jeg forsker i grøntsager og deres vækst i samspillet med jordens frugtbarhed. Nye dyrkningssystemer, efterafgrøder og dybe rødder spiller her en vigtig rolle som redskaber til at øge udnyttelsen af jordens kvælstof og nedsætte nitratudvaskningen. Desuden arbejder jeg med udvikling af plantebaserede gødninger og jordforbedringsmidler, fx fra bælgplanter og recirkulering af affald til kompost. Målet er at opbygge jordens kvalitet, binde kulstof og sikre høje udbytter. Til at opnå ny viden om samspillet i agro-økosystemet udfører vi store økologiske eller konventionelle markforsøg og analyserer kvælstof og mikrobiel aktivitet i jord og planter, samt rodvækst ved hjælp af minirhizotroner til 2,5 m dybde. Jeg har fokus på de store grøntsagsafgrøder så som kål, rodfrugter, bladgrøntsager og porrer, samt bælgplanter.

Jeg forsker desuden i sammenhængen mellem vækstforhold og vegetabilske produkters kvalitet, så som høstkvalitet, smag og mængden af indholdsstoffer, der har betydning for menneskers sundhed. Dette gælder betydningen af det genetiske materiale (traditionelle og moderne sorter), tilgængeligheden af plantenæringsstoffer og suboptimale vækstforhold for kvaliteten af grønsager, fx indholdet af glucosinolater i kål.

Koordinator for:

DoubleCrop

ClimateVeg

SureVeg

SoilCom

ComCrop

 

ID: 3514