Institut for Statskundskab

Susanne Vang

Afdelingsleder

Susanne Vang
Se relationer på Aarhus Universitet

Studiesekretær ved Institut for statskundskab med følgende ansvarsområder:

 • Kontaktperson for instituttets videnskabelige personale vedr. studieområdet
 • Instituttets bindeled til BSS studieadministration
 • Rusmodtagelse
 • Eksamensplanlægning
 • Specialepladser
 • BlackBoard
 • Lokaler - instruktorer
 • Pensumforslag og seminarbeskrivelser
 • Specialeaflevering
 • Koordinering af specialebedømmelser
 • Ansættelse af instruktorer
 • Ansættelses af gæsteforelæsere
 • K-regnskab eksamen
 • Censorer herunder aflønning og indberetning til censorformandsskabet

ID: 10339024