DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jette Kofoed

Lektor

Jette Kofoed
Se relationer på Aarhus Universitet

Jette Kofoed er lektor, ph.d. og forsker i teknologisk medierede subjekteriveringsprocesser blandt børn i skolen, dvs de tilblivelsesprocesser der ikke alene sker offline, men også medieres af mobiltelefoner og sociale medier som Facebook, Snapchat, Instagram. Hun fokuserer på de processer, der kammer over i ekstreme eksklusioner og er særligt optaget af digital mobning og børn og unges brug af sociale medier.

Indenfor dette er der flere særinteresser:

Affektivitet og sociale medier, det vil sige hvordan brug af unges brug af sociale medier også er en affektiv og følsom affære.

Forskningsetik og forskningsintegritet. Her er hun både optaget af retningslinierne for god forskningsintegritet som de udstikkes af nationale og internationale code of conducts, men også af etik, som et anliggende, der vedrører hele forskningsprocessen. Hun er optaget af at udvikle begreber for og om etik, der gør det muligt at adressere de etiske problematikker, der falder uden for retningslinierne for forskningsintegritet. Etik er ikke alene er en forskningsinteresse, men også et undervisningstema. Hun underviser i etik på BA, KA og phd niveau. Og er tilknyttet forskningsprojektet ”Practicising Integrity”.

Sociale kategorier som køn, race, etnictet, nationalitet, som disse former sig og intersekter med teknologisk medieret skole og børneliv.

Affektive metodologier, især udvikling af ’præcise nok’ metoder og metodologier i kvalitativ børne og ungdomsforskning post-sociale medier.

Jette Kofoed er del af forskningsprojektet ”Affects, Interfaces, Events”, som er et FKK finansieret interdisciplinært projekt, der løber fra 2015-2019. Se www.aie.dk

Jette Kofoed har været ph.d.-programleder for ph.d.-programmet i pædagogik og læring, og arbejder fortsat med talentudvikling i form af ph.d.-kurser nationalt og internationalt.

Hun er repræsentant for Arts i Aarhus Universitets praksisudvalg, og er udpeget som suppleant til Nævnet for Videnskabelige Uredelighed.

Undervisning mv.

Jette Kofoed vejleder BA-projekter, specialestuderende, phd.-studerende og adjunkter. Jette Kofoed underviser på ph.d.-kurser på AU og i samarbejde med andre universiteter. Hun er ansvarlig for Arts’ ph.d.-kursus i ”Forskningsintegritet og etik”, er modulkoordinator på ”Kvalitativ metode” på BA i uddannelsesvidenskab, og underviser i metode og etik på dette modul og på KA i uddannelsesvidenskab.

Vis alle (75) »

Vis alle (9) »

Vis alle (166) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32128773