Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ib Sillebak Kristensen

Seniorforsker

Ib Sillebak Kristensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Jeg har været ansat ved Statens Husdyrbrugsforsøg siden 1983. Nu hedder det Aarhus Universitet. Jeg er uddannet agronom og Ph. D. med speciale i planteproduktion ved Den Kgl. Landbohøjskole i København. Jeg arbejder ½ tid som besøgskoordinator og rundviser og ½ tid som forsker i system gruppen. I 80’erne lavede jeg forskning på private landbrug: Forsøg med styring afgræsning, produktion af roer, græs og majs. I perioden 1989-2005 arbejdede jeg mest med økologisk produktion, først på kvægbrug, siden på plantebrug med dels æg- og svineproduktion.

Siden 1999 har jeg arbejdet mere og mere med landbrugets miljøbelastning. Jeg har udviklet www.Farm-N.dk, der er anvendt til husdyrgodkendelse fra 2007-2018. Jeg har været med til at beregne Livs Cyclus Analyse (Carbon food print) på danske fødevarer. Sidst med modellen www.FarmAC.dk. Begge modeller baseret på bedrifternes flow af kulstof og kvælstof mellem mark og stald.

Fra 2009-2015 har jeg gennemført majsforsøg til dokumentation af efterafgrøders evne til at formindske udvaskningen fra majsavl. Jeg har lavet en model til forudsigelse af TS-udvikling ved afmodning af majs.

Jeg arbejder pt. med mulighed for at formindske udvaskning fra udegriseproduktion.

Jeg varetager ligeledes faglige besøg på Foulum  for virksomheder, landøkonomiske foreninger, erfagrupper og andre samarbejdspartnere, som ønsker en orientering om forskningsområder på Aarhus Universitet Foulum

Vis alle (260) »

Vis alle (34) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 5406