Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ib Krag Petersen

Trækfuglebestande i de danske fuglebeskyttelsesområder, 2004 til 2017

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

I denne rapport beskrives resultater af overvågningen af trækfugle i de 80 af Danmarks fuglebeskyttelsesområder, hvor én eller flere trækfuglearter indgår i områdets
udpegningsgrundlag fra 2012. I alt 33 andre fuglebeskyttelsesområder, der i 2012
alene blev udpeget for ynglefugle samt 12 nye fuglebeskyttelsesområder, der blev
udlagt i 2018, er også medtaget i rapporten. Seks af disse behandles mere udførligt,
mens de resterende 39 omtales summarisk i et appendiks. I rapporten gives en oversigt
over internationale 1 %-bestandskriterier og præsenteres grundlag for og beregninger
af nationale 1 %-bestandskriterier for vandfugle samt enkelte andre arter, hvor det er
muligt at opgøre sådanne. For de udførligt behandlede fuglebeskyttelsesområder gives
et kort over områdets udstrækning, en tabel med det aktuelle udpegningsgrundlag for
trækfugle og en gennemgang af datagrundlaget for det enkelte område, der kan
være meget forskelligt fra lokalitet til lokalitet. Resultater af tællinger fra 2004 til 2017
sammenfattes i tabeller per område og kommenteres. Her er der lagt vægt på i) arter,
der overstiger (inter-)nationale 1 %-bestandskriterier, ii) ansamlinger af 20.000
vandfugle samt iii) forekomster i perioder hvor fuglearterne er særligt følsomme (fx
under svingfjersfældningen og i isvintre). Uddybende kommentering sker i de tilfælde
hvor arter som indgår i udpegningsgrundlaget ikke længere synes at forekomme i
væsentlige antal i området, hvilket kan skyldes fx problemer med negative effekter af
eutrofiering på levesteder for enkeltarter, eller arternes ændrede udbredelsesmønstre.
OriginalsprogDansk
ForlagAarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi
Antal sider308
StatusUdgivet - 19 sep. 2019
SerietitelTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Nummer148

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 166858777