Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ib Krag Petersen

Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999: Naturovervågning

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Standard

Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999 : Naturovervågning. / Clausen, P.; Bøgebjerg, E.; Jørgensen, H. E.; Hounisen, J. P.; Petersen, I. K.

Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2001. 84 s. (Arbejdsrapport fra DMU; Nr. 146, Bind 146).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Harvard

Clausen, P, Bøgebjerg, E, Jørgensen, HE, Hounisen, JP & Petersen, IK 2001, Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999: Naturovervågning. Arbejdsrapport fra DMU, nr. 146, bind 146, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR146.pdf>

APA

Clausen, P., Bøgebjerg, E., Jørgensen, H. E., Hounisen, J. P., & Petersen, I. K. (2001). Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999: Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Arbejdsrapport fra DMU Bind 146 Nr. 146 http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR146.pdf

CBE

Clausen P, Bøgebjerg E, Jørgensen HE, Hounisen JP, Petersen IK 2001. Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999: Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 84 s. (Arbejdsrapport fra DMU; Nr. 146, Bind 146).

MLA

Clausen, P. o.a.. Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999: Naturovervågning Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 2001. (Arbejdsrapport fra DMU; Journal nr. 146, Bind 146).

Vancouver

Clausen P, Bøgebjerg E, Jørgensen HE, Hounisen JP, Petersen IK. Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999: Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2001. 84 s. (Arbejdsrapport fra DMU; Nr. 146, Bind 146).

Author

Clausen, P. ; Bøgebjerg, E. ; Jørgensen, H. E. ; Hounisen, J. P. ; Petersen, I. K. / Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999 : Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2001. 84 s. (Arbejdsrapport fra DMU; Nr. 146, Bind 146).

Bibtex

@book{10f638c07e9d11dda5a8000ea68e967b,
title = "Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneomr{\aa}der for vandfugle: Status 1999: Naturoverv{\aa}gning",
abstract = "Danmark har i perioden 1994-1999 oprettet 31 nye reservater og udvidet yderligere syv eksisterende reservater, alle beliggende inden for EF-fuglebeskyttelsesomr{\aa}der. Et flertal af reservaterne er f{\o}rst oprettet i 1996-1998, men enkelte oprettedes allerede i 1994-1995. Det samlede areal af reservater i Danmark uden for Vadehavet der tilgodeser tr{\ae}kkende vandfugle, er med disse nye reservater for{\o}get fra ca. 430 km2 i 1992 til 835 km2 ved jagts{\ae}sonens start 1. september 1999. Oprettelserne sker som led i en udbygning af det eksisterende netv{\ae}rk af reservater, s{\aa}ledes at reservater for rastende vandfugle efter udbygningen med de s{\aa}kaldte jagt- og forstyrrelsesfrie kerneomr{\aa}der for vandfugle findes i alle egne af landet. DMU har siden 1994 fulgt udviklingen i forekomsten af rastende fugle i tilknytning til de nye reservater. Erfaringer fra tidligere udf{\o}rte fors{\o}g med reservater viser at man ikke skal forvente at fuglene reagerer p{\aa} de nye reservater umiddelbart efter oprettelsen. Der er en vis forsinkelse f{\o}r fuglene for alvor tager reservaterne i brug. Denne rapport pr{\ae}senterer resultater fra DMU's overv{\aa}gning af vandfugle i {\aa}rene 1994-1999. Der gives en vurdering af i hvilket omfang fire forventninger til reservatnetv{\ae}rket er under indfrielse. De fire forventninger er: o at der vil ske en betragtelig for{\o}gelse af antallet af sv{\o}mme{\ae}nder og g{\ae}s; o at antallet vil stige mest markant for de jagtbare arter, is{\ae}r for forstyrrelsesf{\o}lsomme arter; o at fuglenes opholdstider vil blive v{\ae}sentligt forl{\ae}nget; o at der vil opn{\aa}s en st{\o}rre artsdiversitet. Rapporten konkluderer at de to f{\o}rste og den sidstn{\ae}vnte er under indfrielse, hvorimod den tredje endnu ikke er opfyldt. Det er is{\ae}r de popul{\ae}re jagtobjekter, sv{\o}mme{\ae}nder og g{\ae}s der er g{\aa}et frem p{\aa} en lang r{\ae}kke lokaliteter spredt i hele landet. For gr{\aa}and er der tale om en fordobling i antal, for pibeand en for{\o}gelse p{\aa} 58% og for gr{\aa}g{\aa}sen en femdobling i antal af rastende fugle fra 1994 til 1999. For en lang r{\ae}kke andre unders{\o}gte arter er der ingen forandringer i fuglenes antal som kan fortolkes som en respons p{\aa} etableringen af de nye reservater. Det g{\ae}lder knopsvane, kanadag{\aa}s, gravand, krikand, hvinand, toppet skallesluger, vibe og almindelige ryle. En enkelt ikke jagtbar art er g{\aa}et frem, skarv, men det vurderes at denne fremgang ikke skyldes en respons fra skarvernes side p{\aa} reservaternes etablering. Fremgangen skyldes formentlig et geografisk sammenfald mellem de regioner hvor mange reservater er oprettet, og vandfugle t{\ae}llinger derfor udf{\o}res, og de regioner hvor skarvens ynglebestand er i fremgang. Det er bem{\ae}rkelsesv{\ae}rdigt at det overhovedet er muligt at m{\aa}le en fremgang i antallet af rastende pibe{\ae}nder i tilknytning til reservaterne. Bestanden af pibe{\ae}nder har i overv{\aa}gningsperioden 1994-1999 haft seks yngles{\ae}soner under middel, hvilket m{\aa} have for{\aa}rsaget en betydelig nedgang i den samlede tr{\ae}kvejsbestand.",
keywords = "fugle reservater, sv{\o}mme{\ae}nder, jagtbare g{\ae}s, vandfugle opt{\ae}llinger",
author = "P. Clausen and E. B{\o}gebjerg and J{\o}rgensen, {H. E.} and Hounisen, {J. P.} and Petersen, {I. K.}",
year = "2001",
language = "Dansk",
series = "Arbejdsrapport fra DMU",
publisher = "Danmarks Milj{\o}unders{\o}gelser, Aarhus Universitet",
number = "146",
address = "Danmark",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999

T2 - Naturovervågning

AU - Clausen, P.

AU - Bøgebjerg, E.

AU - Jørgensen, H. E.

AU - Hounisen, J. P.

AU - Petersen, I. K.

PY - 2001

Y1 - 2001

N2 - Danmark har i perioden 1994-1999 oprettet 31 nye reservater og udvidet yderligere syv eksisterende reservater, alle beliggende inden for EF-fuglebeskyttelsesområder. Et flertal af reservaterne er først oprettet i 1996-1998, men enkelte oprettedes allerede i 1994-1995. Det samlede areal af reservater i Danmark uden for Vadehavet der tilgodeser trækkende vandfugle, er med disse nye reservater forøget fra ca. 430 km2 i 1992 til 835 km2 ved jagtsæsonens start 1. september 1999. Oprettelserne sker som led i en udbygning af det eksisterende netværk af reservater, således at reservater for rastende vandfugle efter udbygningen med de såkaldte jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle findes i alle egne af landet. DMU har siden 1994 fulgt udviklingen i forekomsten af rastende fugle i tilknytning til de nye reservater. Erfaringer fra tidligere udførte forsøg med reservater viser at man ikke skal forvente at fuglene reagerer på de nye reservater umiddelbart efter oprettelsen. Der er en vis forsinkelse før fuglene for alvor tager reservaterne i brug. Denne rapport præsenterer resultater fra DMU's overvågning af vandfugle i årene 1994-1999. Der gives en vurdering af i hvilket omfang fire forventninger til reservatnetværket er under indfrielse. De fire forventninger er: o at der vil ske en betragtelig forøgelse af antallet af svømmeænder og gæs; o at antallet vil stige mest markant for de jagtbare arter, især for forstyrrelsesfølsomme arter; o at fuglenes opholdstider vil blive væsentligt forlænget; o at der vil opnås en større artsdiversitet. Rapporten konkluderer at de to første og den sidstnævnte er under indfrielse, hvorimod den tredje endnu ikke er opfyldt. Det er især de populære jagtobjekter, svømmeænder og gæs der er gået frem på en lang række lokaliteter spredt i hele landet. For gråand er der tale om en fordobling i antal, for pibeand en forøgelse på 58% og for grågåsen en femdobling i antal af rastende fugle fra 1994 til 1999. For en lang række andre undersøgte arter er der ingen forandringer i fuglenes antal som kan fortolkes som en respons på etableringen af de nye reservater. Det gælder knopsvane, kanadagås, gravand, krikand, hvinand, toppet skallesluger, vibe og almindelige ryle. En enkelt ikke jagtbar art er gået frem, skarv, men det vurderes at denne fremgang ikke skyldes en respons fra skarvernes side på reservaternes etablering. Fremgangen skyldes formentlig et geografisk sammenfald mellem de regioner hvor mange reservater er oprettet, og vandfugle tællinger derfor udføres, og de regioner hvor skarvens ynglebestand er i fremgang. Det er bemærkelsesværdigt at det overhovedet er muligt at måle en fremgang i antallet af rastende pibeænder i tilknytning til reservaterne. Bestanden af pibeænder har i overvågningsperioden 1994-1999 haft seks ynglesæsoner under middel, hvilket må have forårsaget en betydelig nedgang i den samlede trækvejsbestand.

AB - Danmark har i perioden 1994-1999 oprettet 31 nye reservater og udvidet yderligere syv eksisterende reservater, alle beliggende inden for EF-fuglebeskyttelsesområder. Et flertal af reservaterne er først oprettet i 1996-1998, men enkelte oprettedes allerede i 1994-1995. Det samlede areal af reservater i Danmark uden for Vadehavet der tilgodeser trækkende vandfugle, er med disse nye reservater forøget fra ca. 430 km2 i 1992 til 835 km2 ved jagtsæsonens start 1. september 1999. Oprettelserne sker som led i en udbygning af det eksisterende netværk af reservater, således at reservater for rastende vandfugle efter udbygningen med de såkaldte jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle findes i alle egne af landet. DMU har siden 1994 fulgt udviklingen i forekomsten af rastende fugle i tilknytning til de nye reservater. Erfaringer fra tidligere udførte forsøg med reservater viser at man ikke skal forvente at fuglene reagerer på de nye reservater umiddelbart efter oprettelsen. Der er en vis forsinkelse før fuglene for alvor tager reservaterne i brug. Denne rapport præsenterer resultater fra DMU's overvågning af vandfugle i årene 1994-1999. Der gives en vurdering af i hvilket omfang fire forventninger til reservatnetværket er under indfrielse. De fire forventninger er: o at der vil ske en betragtelig forøgelse af antallet af svømmeænder og gæs; o at antallet vil stige mest markant for de jagtbare arter, især for forstyrrelsesfølsomme arter; o at fuglenes opholdstider vil blive væsentligt forlænget; o at der vil opnås en større artsdiversitet. Rapporten konkluderer at de to første og den sidstnævnte er under indfrielse, hvorimod den tredje endnu ikke er opfyldt. Det er især de populære jagtobjekter, svømmeænder og gæs der er gået frem på en lang række lokaliteter spredt i hele landet. For gråand er der tale om en fordobling i antal, for pibeand en forøgelse på 58% og for grågåsen en femdobling i antal af rastende fugle fra 1994 til 1999. For en lang række andre undersøgte arter er der ingen forandringer i fuglenes antal som kan fortolkes som en respons på etableringen af de nye reservater. Det gælder knopsvane, kanadagås, gravand, krikand, hvinand, toppet skallesluger, vibe og almindelige ryle. En enkelt ikke jagtbar art er gået frem, skarv, men det vurderes at denne fremgang ikke skyldes en respons fra skarvernes side på reservaternes etablering. Fremgangen skyldes formentlig et geografisk sammenfald mellem de regioner hvor mange reservater er oprettet, og vandfugle tællinger derfor udføres, og de regioner hvor skarvens ynglebestand er i fremgang. Det er bemærkelsesværdigt at det overhovedet er muligt at måle en fremgang i antallet af rastende pibeænder i tilknytning til reservaterne. Bestanden af pibeænder har i overvågningsperioden 1994-1999 haft seks ynglesæsoner under middel, hvilket må have forårsaget en betydelig nedgang i den samlede trækvejsbestand.

KW - fugle reservater

KW - svømmeænder

KW - jagtbare gæs

KW - vandfugle optællinger

M3 - Rapport

T3 - Arbejdsrapport fra DMU

BT - Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999

PB - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

ER -