Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ib Krag Petersen

Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97. Danmark: Naturovervågning

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Standard

Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97. Danmark : Naturovervågning. / Clausen, P.; Bøgebjerg, E.; Fox, A. D.; Jørgensen, H. E.; Hounisen, J. P.; Kjær, P. A.; Petersen, I. K.

Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1999. 72 s. (Arbejdsrapport fra DMU, Bind 103).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Harvard

Clausen, P, Bøgebjerg, E, Fox, AD, Jørgensen, HE, Hounisen, JP, Kjær, PA & Petersen, IK 1999, Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97. Danmark: Naturovervågning. Arbejdsrapport fra DMU, bind 103, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

APA

Clausen, P., Bøgebjerg, E., Fox, A. D., Jørgensen, H. E., Hounisen, J. P., Kjær, P. A., & Petersen, I. K. (1999). Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97. Danmark: Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Arbejdsrapport fra DMU Bind 103

CBE

Clausen P, Bøgebjerg E, Fox AD, Jørgensen HE, Hounisen JP, Kjær PA, Petersen IK 1999. Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97. Danmark: Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 72 s. (Arbejdsrapport fra DMU, Bind 103).

MLA

Clausen, P. o.a.. Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97. Danmark: Naturovervågning Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 1999. (Arbejdsrapport fra DMU, Bind 103).

Vancouver

Clausen P, Bøgebjerg E, Fox AD, Jørgensen HE, Hounisen JP, Kjær PA o.a. Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97. Danmark: Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1999. 72 s. (Arbejdsrapport fra DMU, Bind 103).

Author

Clausen, P. ; Bøgebjerg, E. ; Fox, A. D. ; Jørgensen, H. E. ; Hounisen, J. P. ; Kjær, P. A. ; Petersen, I. K. / Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97. Danmark : Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1999. 72 s. (Arbejdsrapport fra DMU, Bind 103).

Bibtex

@book{aabaa6e07e9c11dda5a8000ea68e967b,
title = "Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneomr{\aa}der for vandfugle 1994-97. Danmark: Naturoverv{\aa}gning",
abstract = "Sammenfatning Danmarks Milj{\o}unders{\o}gelser indledte i efter{\aa}ret 1994 et moni-te-ringsprogram for vandfugle, menneskelige aktiviteter og bundvege-ta-tion i de kommende jagt- og forstyrrelsesfrie kerneomr{\aa}der for vandfugle i EF-fuglebeskyttelsesomr{\aa}der. Form{\aa}let med overv{\aa}gningen er at m{\aa}le effekten af en forventet kommende udvidelse med ca. 50 nye reservater. Det svarer til en omtrentlig fordobling i antallet af reservater for vandfugle i Danmark. Effekten m{\aa}les p{\aa} vandfuglenes fordelinger og antal, lokalt, nationalt og internationalt. Som led i et forskningsprojekt tilknyttet overv{\aa}gningen i de jagt- og for-styrrelsesfrie kerneomr{\aa}der indfanges sv{\o}mme{\ae}nder. De forsynes med radiosendere og f{\o}lges derefter i reservatomr{\aa}derne. Projektet har som form{\aa}l at belyse effekten af oprettelsen af reservater p{\aa} sv{\o}mme-{\ae}ndernes opholdstider og underst{\o}tter teoretiske modelberegninger ved-r{\o}rende sv{\o}mme{\ae}ndernes ophold i landet. I denne rapport gives en status for dele af det udf{\o}rte arbejde i 1994-97, med fokus p{\aa} opt{\ae}llingerne af vandfugle. Standardiserede opt{\ae}llinger af vandfugle blev udf{\o}rt i hovedparten af de nye eller kommende reservater, og resultaterne indtastedes i databaser. Resultaterne af opt{\ae}llingerne pr{\ae}senteres i summarisk form i rapportens Appendix 1. Da hovedparten af de nye reservater f{\o}rst etableredes med virkning fra 1996-97 er der kun basis for at give et forel{\o}bigt sk{\o}n over virkningen af det nye reservatnetv{\ae}rk p{\aa} forekomsten af vandfuglene i landet. Resultater vedr{\o}rende udviklingen i antallet af rastende sv{\o}mme{\ae}nder p{\aa} en r{\ae}kke af de f{\o}rst etablerede reservater antyder dog at disse virker efter hensigten. Derudover er der p{\aa} flere lokaliteter sket forskydninger i sv{\o}mme{\ae}ndernes udbredelse som viser at sv{\o}mme{\ae}nderne benytter de nye reservater i h{\o}jere grad end de benyttede omr{\aa}derne f{\o}r reservatoprettelserne. Selvom antallet af sv{\o}mme{\ae}nder er g{\aa}et frem p{\aa} flere lokaliteter, er resultaterne set i landet som helhed ikke entydige da der p{\aa} andre lokaliteter er registreret status quo eller tilbagegange. Tilbagegangene p{\aa} flere lokaliteter afspejler til dels en svigtende forekomst af is{\ae}r pibeand i efter{\aa}ret 1997, formodentlig som f{\o}lge af en kombination af to {\aa}rsager: 1) efter{\aa}ret 1997, s{\ae}rligt september-oktober, hvor pibe{\ae}nderne tr{\ae}kker gennem landet, var ekstremt h{\o}jvandet, hvilket har begr{\ae}nset fuglenes adgang til bundvegetationen i fjordene. 2) 1997 var fjerde {\aa}r i tr{\ae}k med ynglesucces under middel i pibeandebestanden, hvilket m{\aa} formodes at have for{\aa}rsaget en stagnerende pibeandebestand.",
keywords = "fugle, vandfugle, opt{\ae}llinger, forstyrrelser, sv{\o}mme{\ae}nder",
author = "P. Clausen and E. B{\o}gebjerg and Fox, {A. D.} and J{\o}rgensen, {H. E.} and Hounisen, {J. P.} and Kj{\ae}r, {P. A.} and Petersen, {I. K.}",
year = "1999",
language = "Dansk",
series = "Arbejdsrapport fra DMU",
publisher = "Danmarks Milj{\o}unders{\o}gelser, Aarhus Universitet",
address = "Danmark",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97. Danmark

T2 - Naturovervågning

AU - Clausen, P.

AU - Bøgebjerg, E.

AU - Fox, A. D.

AU - Jørgensen, H. E.

AU - Hounisen, J. P.

AU - Kjær, P. A.

AU - Petersen, I. K.

PY - 1999

Y1 - 1999

N2 - Sammenfatning Danmarks Miljøundersøgelser indledte i efteråret 1994 et moni-te-ringsprogram for vandfugle, menneskelige aktiviteter og bundvege-ta-tion i de kommende jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle i EF-fuglebeskyttelsesområder. Formålet med overvågningen er at måle effekten af en forventet kommende udvidelse med ca. 50 nye reservater. Det svarer til en omtrentlig fordobling i antallet af reservater for vandfugle i Danmark. Effekten måles på vandfuglenes fordelinger og antal, lokalt, nationalt og internationalt. Som led i et forskningsprojekt tilknyttet overvågningen i de jagt- og for-styrrelsesfrie kerneområder indfanges svømmeænder. De forsynes med radiosendere og følges derefter i reservatområderne. Projektet har som formål at belyse effekten af oprettelsen af reservater på svømme-ændernes opholdstider og understøtter teoretiske modelberegninger ved-rørende svømmeændernes ophold i landet. I denne rapport gives en status for dele af det udførte arbejde i 1994-97, med fokus på optællingerne af vandfugle. Standardiserede optællinger af vandfugle blev udført i hovedparten af de nye eller kommende reservater, og resultaterne indtastedes i databaser. Resultaterne af optællingerne præsenteres i summarisk form i rapportens Appendix 1. Da hovedparten af de nye reservater først etableredes med virkning fra 1996-97 er der kun basis for at give et foreløbigt skøn over virkningen af det nye reservatnetværk på forekomsten af vandfuglene i landet. Resultater vedrørende udviklingen i antallet af rastende svømmeænder på en række af de først etablerede reservater antyder dog at disse virker efter hensigten. Derudover er der på flere lokaliteter sket forskydninger i svømmeændernes udbredelse som viser at svømmeænderne benytter de nye reservater i højere grad end de benyttede områderne før reservatoprettelserne. Selvom antallet af svømmeænder er gået frem på flere lokaliteter, er resultaterne set i landet som helhed ikke entydige da der på andre lokaliteter er registreret status quo eller tilbagegange. Tilbagegangene på flere lokaliteter afspejler til dels en svigtende forekomst af især pibeand i efteråret 1997, formodentlig som følge af en kombination af to årsager: 1) efteråret 1997, særligt september-oktober, hvor pibeænderne trækker gennem landet, var ekstremt højvandet, hvilket har begrænset fuglenes adgang til bundvegetationen i fjordene. 2) 1997 var fjerde år i træk med ynglesucces under middel i pibeandebestanden, hvilket må formodes at have forårsaget en stagnerende pibeandebestand.

AB - Sammenfatning Danmarks Miljøundersøgelser indledte i efteråret 1994 et moni-te-ringsprogram for vandfugle, menneskelige aktiviteter og bundvege-ta-tion i de kommende jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle i EF-fuglebeskyttelsesområder. Formålet med overvågningen er at måle effekten af en forventet kommende udvidelse med ca. 50 nye reservater. Det svarer til en omtrentlig fordobling i antallet af reservater for vandfugle i Danmark. Effekten måles på vandfuglenes fordelinger og antal, lokalt, nationalt og internationalt. Som led i et forskningsprojekt tilknyttet overvågningen i de jagt- og for-styrrelsesfrie kerneområder indfanges svømmeænder. De forsynes med radiosendere og følges derefter i reservatområderne. Projektet har som formål at belyse effekten af oprettelsen af reservater på svømme-ændernes opholdstider og understøtter teoretiske modelberegninger ved-rørende svømmeændernes ophold i landet. I denne rapport gives en status for dele af det udførte arbejde i 1994-97, med fokus på optællingerne af vandfugle. Standardiserede optællinger af vandfugle blev udført i hovedparten af de nye eller kommende reservater, og resultaterne indtastedes i databaser. Resultaterne af optællingerne præsenteres i summarisk form i rapportens Appendix 1. Da hovedparten af de nye reservater først etableredes med virkning fra 1996-97 er der kun basis for at give et foreløbigt skøn over virkningen af det nye reservatnetværk på forekomsten af vandfuglene i landet. Resultater vedrørende udviklingen i antallet af rastende svømmeænder på en række af de først etablerede reservater antyder dog at disse virker efter hensigten. Derudover er der på flere lokaliteter sket forskydninger i svømmeændernes udbredelse som viser at svømmeænderne benytter de nye reservater i højere grad end de benyttede områderne før reservatoprettelserne. Selvom antallet af svømmeænder er gået frem på flere lokaliteter, er resultaterne set i landet som helhed ikke entydige da der på andre lokaliteter er registreret status quo eller tilbagegange. Tilbagegangene på flere lokaliteter afspejler til dels en svigtende forekomst af især pibeand i efteråret 1997, formodentlig som følge af en kombination af to årsager: 1) efteråret 1997, særligt september-oktober, hvor pibeænderne trækker gennem landet, var ekstremt højvandet, hvilket har begrænset fuglenes adgang til bundvegetationen i fjordene. 2) 1997 var fjerde år i træk med ynglesucces under middel i pibeandebestanden, hvilket må formodes at have forårsaget en stagnerende pibeandebestand.

KW - fugle

KW - vandfugle

KW - optællinger

KW - forstyrrelser

KW - svømmeænder

M3 - Rapport

T3 - Arbejdsrapport fra DMU

BT - Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97. Danmark

PB - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

ER -