Aarhus Universitets segl

Hugo Alrøe

Ph.d., Akademisk medarbejder

Hugo Alrøe
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Hugo F. Alrøe var lektor i videnskabsteori og etik på Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet indtil 2014, hvor han hovedsageligt arbejdede med tværvidenskabelige projekter indenfor feltet fødevarer, jordbrug og miljø. Han er oprindeligt uddannet som hortonom og har lavet ph.d. i systemisk forskningsmetodik og etik med særlig reference til økologisk jordbrug, begge dele på Københavns Universitet.

Videnskabsteoretisk arbejder han med at udvikle en multiperspektivisk tilgang til tværvidenskabelig forskning, som bygger på tidligere perspektivistiske teorier, pragmatisk filosofi, relationel metafysik, peirceansk semiotik, biosemiotik, kybernetiske teorier om kognition og læring, og autopoietisk systemteori. To væsentlige aspekter i denne tilgang er den nødvendige forbindelse mellem videnskabelig viden og iagttagelsesapparatet, og værdiers rolle som et nødvendigt og indbygget element i videnskab.

Indenfor etik er han især optaget af hvad der kan kaldes ‘system-etik’ – etik i relation til komplekse sociale, teknologiske og økologiske systemer – og dertil knyttede etiske begreber som bæredygtighed, forsigtighedsprincippet og økologisk retfærdighed. Dette arbejder bygger på ansvarsetik, teknologietik og miljøetik såvel som på hans arbejde med videnskab og læring.

Hugo Alrøe var leder af MultiTrust, et stort tværvidenskabeligt projekt om ”Multikriteriel vurdering og kommunikation af effekterne af økologiske fødevaresystemer”, som gennemførtes i 2011-2014 med en bevilling fra GUDP under Fødevareministeriet. (http://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-1/multi-trust/slutrapport/)

I øjeblikket arbejder Hugo Alrøe som videnskabelig medarbejder på Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS)

CV og publikationer kan downloades fra hjemmesiden: hugo.alroe.dk.

Google Scholar profil med citationer.

Vis alle (111) »

Vis alle (8) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 1816