Psykologisk Institut

Hjalti Jónsson

Ekstern lektor

Curriculum Vitae

Uddannelse

Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, 01. sept. 2003 - 26. januar 2006

  • Kandidatsuddannelsen i psykologi (MSc i Psykologi) - Cand.Psych

  • Speciale: Cognitive behavioural therapy of obsessive compulsive disorder: group versus individual therapy format. Karakter for speciale: 13.

University of Iceland, Det Samfundsvidenskabelig Fakultet, september 2000 - juni 2003

  • Bachelor-grad i Psykologi, første karakter.

  • B.A. opgaven; forskningsprojekt i samarbejde med University of Amsterdam.

----------------------------------------------------------------------------------------

Beskæftigelse

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Arbejde i gennem studieårene

Klinik for Angst og Tvangslidelser; januar 2005- januar 2006

Forskningsassistent ved OCD projektet, 16 timer om ugen.

Icelandic University of Education; september 2002 - maj 2003

Forskningsassistent: dataindsamling og statistisk databearbejdning ved en international undersøgelse om 6 årige børns indlæring i forbindelse med læsning.

University of Iceland; oktober - december 2002

Forskningsassistent ved Det Samfundsvidenskabelig Fakultet, University of Iceland.

Reykjavik Psykiatrisk hospital, akut afdeling; september-december 2001

Weekend arbejde som SOS- assistent.

----------------------------------------------------------------------------------------

Præsentationer

H. Jónsson, B.E. Bennedsen, E. Hougaard & N.K. Rosenberg (2006). Cognitive Behaviour Therapy of Obsessive Compulsive Disorder: A comparative study of group therapy versus individual therapy: Preliminary results. Presented at a symposium on: The 36th Annual Congress of The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Paris, France.

H. Jónsson, B.E. Bennedsen, E. Hougaard & N.K. Rosenberg (2006). Cognitive Behaviour Therapy of Obsessive Compulsive Disorder: A comparative study of group therapy versus individual therapy: Preliminary results. Verbal presentation at: The Psychiatric Hospital of Reykjavik, Iceland.

H. Jónsson, B.E. Bennedsen, E. Hougaard & N.K. Rosenberg (2006). Cognitive Behaviour Therapy of Obsessive Compulsive Disorder: A comparative study of group therapy versus individual therapy: Preliminary results. Poster presentation at : Psykiatrisk Forskningsdag; Aarhus Psykiatrisk Hospital.

Bennedsen, B.E., Jónsson, H. Rosenberg, N.K., og Hougaard, E. Cognitve Therapy of Obsessive Compulsive Disorder. Poster prestentation at the International Congress of Cognitive Psychoterapy, Göteborg 2005.