Aarhus Universitets segl

Henrik Thers

Ph.d., Postdoc

Henrik Thers

Profil

PostDoc i landbrugssystemer, klima og miljø

Min forsknings hovedfokus ligger på modellering og livscyklusanalyse-betragtninger i forhold til landbrugssystemer, især relateret til produktivitet, klima og miljø.
Mine specifikke projekter pt handler om at modellere dansk landbrug under ét, livscyklusanalyse af paludikultur på organiske jorde, grønt protein samt udbytter og optimal gødskning af kløvergræsmarker.
Tidligere (i min PhD) var mit fokus på rapsdyrkning og biodiesel i et klimaperspektiv, samt biochar og nitrifkationshæmmere.
Jeg underviser i kurserne Jordbrugs- og Fødevareproduktion og Jordbrug i et globalt perspektiv.

Researcher ID: AAJ-2757-2020
Google scholar profil: Scholar profil Henrik Thers

Vis alle (6) »

ID: 66903293