Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Henrik Thers

Ph.d., Postdoc

Henrik Thers

Profil

PostDoc i landbrugssystemer, klima og miljø

Modellering og livscyklusanalyser af landbrugssystemer, herunder landbruget under ét (i projektet Cirkulær) eller delelementer såsom paludikultur og ekstraktion af græsprotein.

Henrik har lavet sin Ph.D i institut for Agroøkologi med titlen: Greenhouse Gas emissions from cultivation of oil seed rape for biofuels.
Projektet omhandlede både lattergasmålinger i marken, laboratorieforsøg med jord og biochar og målinger af en række klimagasser samt livscyklusanalyse af rapsdyrkning med og uden pyrolyse af rapshalmen.

Vis alle (3) »

ID: 66903293