Henrik Jensen Vodstrup

Klinisk lektor

Curriculum Vitae

Uddannelse

2006: Ph.d. studerende, Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

2005: B-autorisation som læge med ret til selvstændigt virke erhvervet

2004: Lægevidenskabelig embedseksamen fra Odense Universitet

1996: HTX eksamen fra Herning Tekniske Skole

 

Ansættelser

1. august 2006 -
Ph.d. studerende ved hjerte-lunge-karkirurgisk afdeling T og Klinisk Institut, Århus Universitetshospital, Skejby.

01.08.05 - 31.07.06:
Introduktionsstilling, hjerte-lunge-karkirurgisk afdeling T, Århus Universitetshospital, Skejby.

01.02.05 - 31.07.05:
Turnus Vorgod Lægehus v. Stella Reece.

01.08.04 - 31.01.05:
Turnus, medicinsk afdeling, Herning Centralsygehus.

01.02.04 - 31.07.04:
Turnus, ortopædkirurgisk afdeling, Herning Centralsygehus.

 

Udlandsophold

2003:
6 ugers klinik på thorax- og karkirurgisk afdeling, Sydney Universitetshospital.

 

Kurser
Generelt kursus i læring (13,5 t)
Generelt kursus i kommunikation modul I og II (42,5 t)
Praktisk kardiovaskulær farmakologi I og II (16 t)
Vejlederkursus (24)
Ledelse, administration og samarbejde (LAS1) (12,5 t)
Kursus i Ekstrakorporeal Cirkulation (7,5 t)
Kursus i Klinisk Elektrokardiologi (6 t)
Praktisk infektionsmedicin (7 t)
Kursus i patienttransport for yngre læger i Ringkjøbing amt (3 t)

 

Ph.d. kurser
Biostatistik
Introduktion til STATA
Præsentation med PowerPoint
Blodflow og Trykmåling
Ph.d. forberedelseskursus
Grundkursus i sundhedsvidenskabelig forskning
Dyreforsøgskundskab
Videregående dyreforsøgskundskab

 

Undervisningserfaring

2004 - 2005:
Reumatologi på Fysio- og Ergoterapeutskolen i Holstebro (108 t)

2006 - 2007:
Kirurgisk studenterkursus , Aarhus Universitet (40 t)
Dyreforsøgskundskab, Aarhus Universitet (16 t)