Psykologisk Institut

Henrik Høgh-Olesen

Professor

Vejlederbrev

Før vi indleder et vejledningsforløb, vil jeg gerne fortælle dig lidt om, hvordan jeg vejleder, dvs. hvad jeg kan tilbyde dig, og hvad jeg forventer du selv tager ansvar for.

Jeg forventer at du selv sørger for at orientere dig i studieordningen, samt på PI’s hjemmeside ifht. regler mv. for specialet. Derudover har studievejledningen udgivet en specialefolder, hvor du også kan finde mange væsentlige informationer, ligesom du bør tilmelde dig specialegruppen på BlackBoard, hvor studievejledningen også vil opdatere dig ifht. nyt omkring specialet, og hvor du kan finde dig en specialegruppe, hvilket jeg kan anbefale.

Jeg forventer at det er dig, der er drivkraften bag dit specialeprojekt, og min rolle vil være at hjælpe og støtte dig med at holde den rette kurs.

Der er i alt 15 timer til rådighed til vejledning, som skal fordeles på indledende møder, afklaring af problemformulering og projekt, forberedelse, e-mails, telefonsamtaler samt direkte læsning og vejledning. Dvs. at vi max vil kunne mødes 6-7 gange i løbet af din specialeskrivningsproces.

Mine særlige interesseområder ligger indenfor evolutionspsykologi, komparativ psykologi, social- & personlighedspsykologi. Medmindre opgaven falder indenfor mine særlige vidensområder, vil jeg ikke kunne vejlede indholdsspecifikt, om end jeg gerne vil give dig sparring generelt på dit emne og procesvejledning. Jeg forudsætter hermed, at du er eksperten på dit specifikke emne - metode og litteraturmæssigt.

Jeg læser aldrig hele det færdige speciale igennem, da der skal være plads til at du selvstændigt færdiggør specialet, så du kan honoreres for dette til eksamen. Jeg læser heller ikke det samme materiale flere gange, men forventer at du pba. af min feedback selv færdiggør teksten. Når du har fundet en struktur for din opgave og er begyndt at skrive på den endelige tekst, bør det materiale du sender mig være på max. 10 normalsider (à 2400 tegn), og jeg foretrækker at du sender mig noget der er 80-85% færdigt, da jeg derved bedre kan give dig relevant vejledning.

Jeg tilbyder kun individuel vejledning, ikke vejledning i specialegrupper.

Mvh

Henrik