Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Henning Høgh Laursen

Emeritus

 

PUBLIKATIONER

 

"Genspejling og praxis"; Philosophia, 9, 3/4, 1982, p. 92 - 123; (med Gert Østergaard Pedersen).

 

 "Some Perspectives in International Peace Research: The Idea of the International Peace University", i Science and Education for Peace, p. 32 - 38, Prag, 1986.

 

Medredaktør på Peace and the Future. Proceedings of the II. InternationalPeaceUniversity, Århus, 1987.

 

"Om fredsfilosofi"; Philosophia, 16, 1/2, p. 127 - 131, 1987.

 

"UNESCO og den europæiske dialog"; UNESCO-nyt, p. 10 - 14, 1988.

 

"Anmeldelse af R. Rorty: Contingency, irony and solidarity"; Philosophia, 19, 1/2, p. 160 - 164, 1990.

 

"Anmeldelse af Gén-brug. Når viden om generne anvendes"; Philosophia, 21, 3/4, p. 175 - 178, 1992.

 

"En amerikansk filosof"; Filosofi. Medlemsblad for Filosofilærerforeningen for gymnasiet og HF, no. 1, p. 13 - 22, 1993.

 

"Procedurer. Overvejelser om demokrati og retfærdighed"; Philosophia, 23, 3/4, p. 123 - 139, 1993.

 

"Terapi? Anmeldelse af Monk: Wittgenstein - Geniets forpligtelse"; Philosophia, 25, 1/2, p. 148 - 156,  1997.

 

"Overvejelser om ‘realismen' og dens perspektiver for etikken og den politiske filosofi"; Philosophia, 25, 3/4, p. 113 - 141, 1997.

 

"Indledning" til Verden om tænkningen. Mennesker, ting og natur. Philosophia, 25, 3/4, p. 5 - 9, 1997. (med Finn Olesen)

 

"Interview med Bruno Latour; sammesteds, p. 267 - 286, (med Finn Olesen).

 

Faglig konsulent på oversættelse af Kari Martensen: Fænomenologi og omsorg. Tre dialoger, Gads Forlag, København, 1998.

 

"Veje til mennesket - Et forsøg (1. del)"; Dohn, N. B. og Lebech, F. (red.): Hvad er filosofi­historie? Mindeskrift for Johs. Østergaard Petersen; p. 141 - 171, Forlaget Philosophia, 1999.

 

"Hvordan man lærer ikke at tage filosofien (alt for) alvorligt"; Institut for filosofis Skriftserie, Nr. 1, 1999, 1 - 23.

 

-- page break --

- samme: i Philosophia26, 3/4, p. 101 - 123, 2000.

 

Indledning (med Anders Egeblad): Pragmatismens renæssance, Philosophia 26, 3/4, p. 5 - 14, 2000.

 

"Videnskabsfilosofiske overvejelser efter realismen og konstruktivismen"; Institut for filosofis Skriftserie; Nr. 2, 1999.

 

-"Reflections on the Philosophy of Science Beyond Realism and Constructivism", SATS- Nordic Journal of Philosophy, Vol. 3, No.1, p. 83 - 101, 2002.

 

- " Tanker i anledning af 2 nye Nietzsche-bøger: en anmeldelse", SATS - Nordic Journal of Philosophy, Vol. 4, No. 2, p. 211 - 221, 2003.

 

"

"Knowledge, Learning, and Competence. Remarks on the Idea and Practice of the Medieval University", in preparation for Working Papers of the Network for Non-Scholastic Learning.

 " Strejftog i renæssancens tænkning. Filosofi, menneske og natur", i Ole Høiris & Jens Vellev (red.), Renæssancens verden. Tænkning, kulturliv, dagligliv og efterliv, Aarhus Universitetsforlag 2006, p. 53-70.

"Middelalderens filosofiske antropologi - bøn og lærdom", i Ole Høiris & Per Ingesman (red.), Middelalderens verden. Verdensbilledet, tænkningen, rummet og religionen, Aarhus Universitetsforlag 2010, p. 105-121.