Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Henning Høgh Laursen

Emeritus

Henning Høgh Laursen
Se relationer på Aarhus Universitet

Træffetid

Mandag, 10.00 - 11.00.

Undervisning 

  • Ba. filosofi: videnskabsteori, videnskabsfilosofi, studium generale
  • Ma. filosofi: Spor D: "Videnskab, teknologi og samfund".

Forskning

Mit primære forskningsområde falder ind under hvad man meget bredt kan kalde moderne videnskabs- og teknologifilosofi. Specielt er jeg for tiden optaget af udviklingen af et empirisk adækvat vidensbegreb.

Aktuelt sker det gennem en kritisk undersøgelse af begrebet ”social robust viden” (som udviklet af bl.a. Nowotny, Scott og Gibbons). Ikke mindst er jeg optaget af at afklare implikationerne af at inkludere begreber om ”bæredygtighed” i et sådant vidensbegreb (Goemine, Paredis, Davison, etc).

Den praktiske ramme for mit projekt er at undersøge videnskabens potentialer og udfordringer som samfundsforandrende kraft (hvad enten vi taler om koloniseringer eller videnskabeliggørelse af livsfaser).

Følgende delspørgsmål indgår løbende i min forskning:

-         Filosofiske og metodologiske aspekter af ANT og Post-fænomenologi.

-         Undersøgelser af ideer om trans- og posthumanisme.

-         Teorier om materiel kultur.

Udvalgte publikationer

"Overvejelser om "realismen" og perspektiver for etikken og den politiske filosofi" i: PHILOSOPHIA, årg. 25, 3-4, 1996; (Verden om Tænkningen, red. Henning Høgh Laursen, Finn Olesen, et.al.)
"Veje til mennesket - et forsøg (1. del)" i: Hvad er filosofihistorie? Mindeskrift for Johs. Østergaard Petersen, Forlaget Philosophia, 1999. (om træk af middelalderens filosofi)
"Hvordan man lærer ikke at tage filosofien (alt for) alvorligt" i Philosophia, årg. 26, 3-4. (især om Rorty og Kierkegaard)
"Reflections on the Philosophy of Science beyond Realism and Constructivism", SATS - Nordic Journal of Philosophy 3.1, 2002

Forskningsområder

Vis alle (8) »

Vis alle (8) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 6736