DPU

Helle Merete Nordentoft

Lektor

Helle Merete Nordentoft
Se relationer på Aarhus Universitet

Forskningsområder

Profil

Som lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Arts er jeg tilknyttet Forskningsenheden i Vejledning - læs mere om vores forskning her:

http://edu.au.dk/forskning/forskningsenheder/vejledning/

Her er jeg koordinator for Masteruddannelsen i Vejledning - du kan læse mere om den her:

http://edu.au.dk/uddannelse/masteruddannelser/oversigtoveruddannelser/masterivejledning/

Tidligere er jeg uddannet sygeplejerske, sundhedsfaglig supervisor og cand. comm. Kommunikation og kollektive vejledningsformer i det social- og sundhedsfaglige felt og indenfor universitetspædagogik er centrale områder i min forskning og undervisning. Her er omdrejningspunktet, hvordan vejledning kan skabe rammer for dialog, udvikling og tværfaglig læring. Jeg er særligt optaget af betydningen af supervision, kollegial vejledning og sparring for vejlederes kompetenceudvikling i forhold til deres indbyrdes kommunikation og kommunikation med patienter/børn og pårørende. 

Teoretisk arbejder jeg  med en interaktionel og mikrosociologisk referenceramme i min forskning. Denne tilgang kombinerer jeg med et sociokulturelt og situeret læringsperspektiv.

Overordnet er optaget af, hvordan kan teori/praksis forhold i en institutionel kontekst kan spille sammen så synergien mellem dem giver mening for både praktikere, brugere og det videnskabelige miljø. 

Mere konkret arbejder jeg i min forskning med at afdække nedenstående forskningsspørgsmål:

  • Hvordan kan kollektive vejlednings metoder - så som kollegial vejledning og supervision skabe synergi mellem teori og praksis og kvalificere professionelles (tværfaglige) kommunikation på møder og deres kommunikation med og vejledning af brugere/studerende/patienter?
  • Hvilke muligheder og begrænsninger giver deltagerorienterede forskningsmetoder i forhold til at skabe en kvalificeret synergi mellem teori og praksis?
  • Hvordan kan brugen af video/og rollespil live og på video som pædagogisk metode kvalificere professionelle til at kommunikere med hinanden på fx møder og med brugere/patienten/studerende? Og herunder: Hvordan kan brug af video som metode udvikle deltagernes sensitivitet i forhold til multimodale og ikke planlagte elementer i kommunikationen i praksis så som rum, arkitektur, krop og toneleje/stemmeføring?

Vis alle (67) »

Vis alle (16) »

Vis alle (85) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32134391