Aarhus Universitets segl

Helle Merete Nordentoft

Lektor

Helle Merete Nordentoft
Se relationer på Aarhus Universitet

Forskningsområder

  • Kommunikation i organisationer
  • Kompetenceudvikling dialog og kommunikation kollegial sparring kollektiv vejledning kritisk refleksivitet skrivning og læring Sundhedsfremme teori-praksis forhold Tværfaglighed Vejledningsmetoder video og læring

Profil

Reformer på de videregående uddannelser og på arbejdsmarkedet skaber opbrud i rutiner, vaner og kan udfordre en faglig, tværprofessionel kommunikation og samarbejdet mellem professionelle. I min forskning er jeg optaget af, hvordan forskellige former for vejledning kan bidrage til, at professionelle og studerende på de videregående uddannelser (universitetet/ professionshøjskoler) finder nye stå-steder i en kompleks i en til tider temmelig uforudsigelig praksis. Spørgsmålet er, hvordan både individuelle og kollektive vejledningsformer kan styrke professionelles kommunikation og facilitere udviklingen af en kritisk refleksiv praksis, så der skabes et fundament for faglig læring og opbygning af sociale fællesskaber.

Oprindeligt er jeg uddannet sygeplejerske og har skrevet om og beskæftiget mig en del med det sundhedsfaglige og socialpædagogiske felt. Gennem de senere år har jeg i stigende grad fokuseret på, hvordan vejledningen på professionshøjskoler og universitet kan udvikles med fokus på, hvordan den forskellighed og tværfaglighed/professionalitet, som ofte er i spil, kan fungere som en drivkraft i læreprocessen

Jeg arbejder hovedsageligt med deltagerorienterede og kreative metoder i min forskning – herunder hvordan disse kan bruges ikke kun som forsknings- men også som pædagogiske metoder i udviklingen af vejledning i professions- og uddannelseskontekster. Det drejer sig fx om online former for kommunikation/feedback og vejledning, video- og rollespil. Jeg er nysgerrig på, hvordan disse metoder udvikler deltagernes sensitivitet i forhold til følelser og multimodale elementer i vejledningen - som fx rum, krop, arkitektur og toneleje/stemmeføring?

Derudover underviser og vejleder jeg studerende på vores Masteruddannelse i Vejledning https://dpu.au.dk/masteruddannelser/masteruddannelser-paa-dpu/vejledning/ på Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab http://kandidat.au.dk/uddannelsesvidenskab/og er medlem af Forskningsenheden i Vejledning http://edu.au.dk/forskning/forskningsenheder/vejledning/

Vis alle (95) »

Vis alle (24) »

Vis alle (107) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32134391