Juridisk Institut

Helle Isager

Lektor

Curriculum Vitae

 

Født

12. juni 1955

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1990Lic. jur. (Ph.d.), Aarhus Universitet
1982Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

1994-Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1989Adjunkt, Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret, Aarhus Universitet
1984-1990Kandidatstipendiat ved Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret, Aarhus Universitet
1982Adjunktvikar, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Administrativ erfaring

2006-2014Viceinstitutleder, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1998-2011Afdelingsleder, Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret, Aarhus Universitet

 

Forskningsområder

  • Erstatningsret

 

Undervisningsområder

  • Erstatningsret

 

Publikationer

Danske Lov 3-19-2

Isager, H., 2022, Karnovs lovsamling. Karnov Group

Færdselsansvaret - udviklingen i retspraksis efter U 2011.760 H

Hansen, L. & Isager, H., 2022, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 336-345 10 s., U.2022B.336.

Noteopdatering af lov om erstatningsansvar

Isager, H. & von Eyben, B., 2022, Karnovs lovsamling. København: Karnov Group

Skadesbegrebet i forældrehæftelseslovens § 1

Isager, H. & Hansen, L., 2022, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 1-7 7 s., U.2022B.1.

Grundejeres ansvar for glideskader

Isager, H., 2021, Festskrift til Palle Bo Madsen. Liin, B., Edlund, H. H., Karstoft, S. & Iversen, T. (red.). København: Djøf Forlag, s. 229-243

Lov om erstatningsansvar

Isager, H. & von Eyben, B., 2021, Karnovs lovsamling. København: Karnov Group

Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar og om skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb

Isager, H., 2021, Karnovs lovsamling. København: Karnov Group

Erstatningsansvar for manglende tilsyn med børn

Isager, H., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Karstoft, S. & Madsen, L. H. G. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 507-519 13 s.

Forsikring

Isager, H., 2019, Formueretlige emner. Iversen, T. (red.). 9. udg. København: Djøf Forlag, s. 223-258 36 s.

Lærebog i erstatningsret

von Eyben, B. & Isager, H., 2019, 9 udg. København: Djøf Forlag. 587 s.

Myndighedsansvar for krænkelser af børn

Isager, H., Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2018, I: Juristen. 2018, 2, s. 54-62 9 s.

Nogle bemærkninger om kommuners erstatningsansvar i lyset af U.2018.2013 H

Isager, H., Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2018, I: Juristen. 2018, 5-6, s. 179-181 3 s.

Arbejdsbetingede fosterskader

Isager, H., 2017, Festskrift til Irene Nørgaard. Adolphsen, C., Isager, H., Jensen, E. N. & Nielsen, A-D. B. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 269-281 13 s.

Festskrift til Irene Nørgaard

Adolphsen, C. (red.), Isager, H. (red.), Jensen, E. N. (red.) & Nielsen, A-D. B. (red.), 2017, Kbh.: Djøf Forlag. 410 s.

Letbaner - erstatning for skader forvoldt ved sammenstød/påkørsel

Isager, H., 2017, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 337-344 8 s., U.2017B.337.

Forsikring

Isager, H., 2016, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 8 udg. København: Djøf Forlag, s. 221-254 34 s.

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale-, erstatnings- og køberet: 1. år af bacheloruddannelsen

Isager, H., Iversen, T., Karstoft, S. & Kristensen, L. H., 2015, 4. udg. København: Djøf Forlag. 203 s.

Lov om erstatning for miljøskader

Isager, H., 2015, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar

Isager, H., 2015, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Lærebog i erstatningsret

von Eyben, B. & Isager, H., 2015, 8. udg. København: Djøf Forlag. 539 s.

Færdselsansvar

Isager, H., 2014, 5 udg. København: Djøf Forlag. 244 s.

Anmeldelse af Marie-Louise Holle: Hæftelsesansvar for selvstændigt virkende tredjemænd - med særligt henblik på offentlige opgaver

Isager, H., 2013, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 27, 28, 29, s. 291-292 1 s., U.2013B.291.

Forsikring

Isager, H., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 7. udg. København: Djøf Forlag, s. 237-269 33 s.

Juridiske øvelsesopgaver. Aftale- og erstatningsret

Isager, H., Iversen, T., Karstoft, S. & Kristensen, L. H., 2013, 3. udg. København: Djøf Forlag. 152 s.

Danske Lov 3-19-2

Isager, H., 2011, Karnovs Lovsamling. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (red.). 26. udg. København: Karnov Group, Bind 4. s. 6444-6446 3 s.

Lærebog i erstatningsret

Isager, H. & von Eyben, B., 2011, 7 udg. København: Djøf Forlag. 511 s.

Forsikring

Isager, H., 2010, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 211-244 34 s.

Forældres hæftelsesansvar og forsikring

Isager, H., 2010, I: Ugeskrift for Retsvæsen. 144, 34, s. afdeling B 274-278 5 s.