Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Helle Handll

Laborant

Helle Handll
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Uddannet som Hospitalslaborant på Randers Centralsygehus i 1989.

Ansat ved Danmarks JordbrugsForskning i 1989.

Tidligere arbejdsområder:

 • RFLP-analyser af vævstypegener hos svin.
 • Transformation af bakterier og isolering af DNA-prober.
 • Cellulære immunologiske teknikker.
 • Isolering og inkubering af fedtceller til bestemmelse af lipolytiske og lipogenetiske egnskaber.
 • Membran oprensning og GH-receptor måling.
 • mRNA oprensning og Northern Blot.
 • Frysesnit af muskelprøver til histologisk og immunhistokemisk farvning og efterfølgende elektronisk billedanalyse.

Nuværende arbejdsområder:

 • Western Ligand Blot af IGF-I-bindeproteiner hos kvæg og svin, herefter kvantificering af autoradiografierne med ImageMaster billedanalyse.
 • Dissekering af mælkekirtelvæv til kvantitativ DNA- og RNA-bestemmelse.
 • Flowcytometri af yvercellekerner i vækst.
 • Biokemiske analyser og parafinindstøbning af yverbiopsier fra lakterende køer.
 • Immunoblot af kasein og a-s1-kasein samt IGF-I bindeproteiner.
 • Kvantificering af mRNA i yverbiopsier fra lakterende søer med Real-time PCR.

ID: 2760