Juridisk Institut

Helle Bødker Madsen

Professor

Ældre publikationer:

Bøger og bidrag til bøger:

Folketingets Ombudsmand, Forvaltningsret, Almindelige Emner; Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave, 1989, s. 426-452

Folketingets Ombudsmand, Forvaltningsret, Almindelige Emner, Jurist-og Økonomforbundets forlag, 3. udgave, 1997, s. 403-433

Administrativ frihedsberøvelse, Danmarks Riges grundlov med kommentarer, red. Henrik Zahle, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999, s. 349-357

Patientbehandling og forvaltningsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000

Artikler og andet:

Frihedsberøvelse af mindreårige, Juristen 1988, s. 83 - 92

Sygdomsbehandling og forskning på mennesker - etiske normer eller lovregulering?, Nordisk Administrativt Tidsskrift, 1991, s. 289-305

Inddrivelse af offentlige fordringer - om et næringsforbud, Ugeskrift for Retsvæsen, 1993 B, s. 56- 63

Regelungen zum Seuchenrecht im internationalen Vergleich, Band 1, Heidelberg 1996, s. 1-20

Levnedsmiddellovgivningen, Juristen, 1996, s. 436-443

Lovindgreb i amternes prioritering, Kommunen, nr. 15/2000, 24. august 2000, s. 8

Redegørelse om visse fortolkningsspørgsmål vedrørende § 71-tilsynets kompetence, FT 1999-2000, Beretning nr. 6, s. 19