Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Helena Kallestrup

Akademisk medarbejder

Helena Kallestrup

Akademisk medarbejder

  • Institut for Bioscience - Sø-økologi
Postaddresse:
Vejlsøvej 25
8613, B2.22
8600
Silkeborg
Danmark

E-mail: hk@bios.au.dk

Telefon: +4522610884

Research interests
Stream ecology; assessment of ecological status; water quality and quantity; human impact on stream habitats and species; data quality; SAS modelling; ArcGIS modelling.

Education
2015 → 2017 Cand.scient in Biology (MSc), Aarhus University
2012 → 2015 Bachelor in Biology (BSc), Aarhus University

Positions
1. Aug. 2018 → Academic employee, Dept. of Bioscience, Aarhus University
1. Aug. 2017 → 1. Aug. 2018 Research assistant, Dept. of Bioscience, Aarhus University

Publikationer

Kvalitetssikring af NOVANA data i ODA: Makroinvertebrater, vandplanter og fisk i vandløb samt fysiske støttepa-rametre – data indsamlet i 2017

Kallestrup, H., Henriksen, L. D. & Rasmussen, J., 20 feb. 2019, 18 s..

Effects of different weed cutting methods on physical conditions in lowland streams

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Larsen, S. E., Pedersen, M. L. & Baattrup-Pedersen, A., 15 jan. 2019, (Afsendt) I : Freshwater Biology. 27 s.

Effects of different weed cutting methods on macrophyte and macroinvertebrate communities in Danish lowland streams

Henriksen, L. D., Kallestrup, H., Andersen, D. K., Rasmussen, J., Pedersen, M. L. & Baattrup-Pedersen, A., 2019, (Under udarbejdelse) I : Freshwater Biology.

Grødeskæring i danske vandløb: Metoder og effekter

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Baattrup-Pedersen, A., Riis, T., Alnøe, A. B. & Rasmussen, J., 2019, s. 1. 1 s.

Sjældne plantearter i danske vandløb

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Wiberg-Larsen, P., Schou, J. C., Baattrup-Pedersen, A. & Riis, T., 3 dec. 2018, I : Vand & Jord. 25, 3, s. 94-96 3 s.

Vi kan ikke dokumentere at genopretninger i vandløb virker

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Wiberg-Larsen, P., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., 3 dec. 2018, I : Vand & Jord. 25, 3, s. 139-142 4 s.

Genopretning af biodiversitet i vandløb: Tilbagegang af vandaks: spredningsbarrierer eller mangel på habitat

Kallestrup, H., 15 nov. 2018, (Afsendt) s. 1. 1 s.

Aalborgmetodens effekt på plante- og smådyrssamfund i vandløb

Henriksen, L., Kallestrup, H., Nielsen, A. S., Andersen, D. K., Rasmussen, J., Pedersen, M. L., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., 19 dec. 2017, I : Vand & Jord. 24, 4, s. 150-154 5 s.

Betydningen af forskellige grødeskæringsmetoder, herunder Aalborgmetoden, for de fysiske forhold i vandløb

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Andersen, D. K., Pedersen, M. L., Riis, T., Munk, P. & Baattrup-Pedersen, A., 19 dec. 2017, I : Vand & Jord. 24, 4, s. 145-149 5 s.

Aalborgmetoden som alternativ grødeskæringsmetode

Henriksen, L., Larsen, S. E., Kallestrup, H., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., sep. 2017, I : Vand & Jord. 24, 3, s. 125-128 4 s.

Aktiviteter

Grødeskæring i danske vandløb: Metoder og effekter

Lisbeth Dalsgaard Henriksen (Foredragsholder), Helena Kallestrup (Andet), Annette Baattrup-Pedersen (Andet), Tenna Riis (Andet)
28 maj 2019

Vandaks i danske vandløb - kan sjældne vandaksarter overleve på genoprettede vandløbsstrækninger?

Trine Just Johnsen (Foredragsholder), Helena Kallestrup (Andet), Lisbeth Dalsgaard Henriksen (Andet), Kirstine Thiemer (Andet), Tenna Riis (Andet), Annette Baattrup-Pedersen (Andet)
24 maj 2019

Genopretning af artsdiversitet i vandløb

Trine Just Johnsen (Foredragsholder), Lisbeth Dalsgaard Henriksen (Andet), Helena Kallestrup (Andet), Kirstine Thiemer (Andet), Tenna Riis (Andet), Annette Baattrup-Pedersen (Andet)
16 mar. 2019

Genopretning af biodiversitet i vandløb - tilbagegang af Vandaks: spredningsbarrierer eller mangel på habitat?

Trine Just Johnsen (Foredragsholder), Lisbeth Dalsgaard Henriksen (Andet), Helena Kallestrup (Andet), Kirstine Thiemer (Andet), Tenna Riis (Andet), Annette Baattrup-Pedersen (Andet)
22 jan. 2019

Grødeskærings effekt på fysiske og biologiske forhold i vandløb

Lisbeth Henriksen (Foredragsholder), Helena Kallestrup (Foredragsholder), Søren Erik Larsen (Andet), Jes Rasmussen (Andet), Morten Lauge Pedersen (Andet), Annette Baattrup-Pedersen (Andet)
24 apr. 2018

Aalborgmetoden som alternativ grødeskæringsmetode

Lisbeth Henriksen (Foredragsholder), Helena Kallestrup (Andet), Søren Erik Larsen (Andet), Tenna Riis (Andet), Annette Baattrup-Pedersen (Andet)
20 apr. 2017

Projekter

Fysiske og kemiske kvalitetselementer og understøttelse af god økologisk til-stand i vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Kallestrup, H., Larsen, S. E., Rasmussen, J. J. & Davidson, T. A.

01/10/201828/02/2019