Heidi Frølund Pedersen

Ph.D.

Curriculum Vitae

 

Uddannelse

2006              Bachelorgrad i psykologi, Psykologisk Institut, Århus Universitet

2010              Kandidatgrad i psykologi, Psykologisk Institut, Århus Universitet

2013              Ph.d. grad erhvervet ved Psykologisk Institut *, Århus Universitet

 

Erhverv

2005 - 2007   Studenterunderviser ved Psykologisk Institut, Århus Universitet

2013 – 2014   Klinisk psykolog ved Palliativt Team, Regionshospitalet Viborg

2013 -          Ekstern lektor ved Psykologisk Institut

2013 -          Post. Doc. ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitets       Hospital (AUH).

2014 -          Klinisk psykolog ved Smerte-og Hovedpineklinikken, AUH

 

Publikationer 

2007              Pedersen, C.G., Pedersen, F.H. og Zachariae, R. (2007): Tro og eksistentielt velvære i psykoonkologien. I: Psyke og Logos, vol. 28, nr. 2, s. 839-854

2008             Pedersen, H.F., Pedersen, C.G., Zachariae, B., Jensen, A.B. (2008): Sociodemographic - and clinical determinants of complementary and alternative medicine (CAM) use in a nationwide cohort study of 3400 Danish women treated for logoregional invasive breast cancer. I: 10th International Congress of Behavioral Medicine: Abstract book, s. 70.

2010              Pedersen, H.P., Pedersen, C.G., Sinclair, A.C., & Zachariae, R. (2010): Religious coping in a secular society: A preliminary qualitative study of the content of validity of R-COPE-14. I: International Journal of Behavioral Medicine, vol. 17, Nr. Suppl. 1, s. 22

2011              Pedersen, H.F., AlHajjar, B.; Pargament, K.I., O Connor, M., Mehlsen, M.Y., Zachariae, R. (2011). Religious coping and cancer-related post-traumatic distress among Palestinian breast cancer patients in the Gaza Strip. I: Psycho-Oncology, Vol. 20, Nr. Suppl. 2 (Oct.), s. 48-49.

2012              Pedersen, H.F. & Bekke-Hansen, S. (2012): Troens betydning under alvorlig sygdom . I: Fokus på Sygepleje og Kræft, vol 32, nr. 3: 17-19

2013              Pedersen, H.F., Pargament, K.I., Pedersen, C.G., & Zachariae, R.: Religious coping and quality of life among severely ill lung patients in a secular society. I: The International Journal for the Psychology of Religion, 23:188-203

2013              Pedersen, H.F., Pedersen, C.G., Pargament, K.I., Zachariae, R.: Copinf without religion? Religious coping, quality of life and existential well-being among lung disease patients and matched controls in a secular society. I: Research in the Social Scientific Study of Religion, 24: 163-192

2014              Pedersen, H.F.: Religiøsitet som copingstrategi blandt alvorligt syge danskere. I: Psykologisk Set, 94: 23-31

2014              Pedersen, H.F., Ørnbøl, J.M., Jensen, J.S., Frostholm, L., & Schröder, A.: Personality traits and maladaptive coping are associated with illness severity in functional somatic syndromes. I: 13th International Congress of Behavioral Medicine: Addendum Abstract book, s. 39.

2016              Pedersen, HP, Frostholm, L., Ørnbøl, E., Jensen, J.S., & Schröder, A. Neuroticism and maladaptive coping among patients with functional somatic syndromes. British Journal of Health Psychology, vol 21, s 217-936.

2017              Is psyho-therapy for funtional somatic syndromes harmful? A mixed methds study on negative effect. Journal of Psychosomatic Research, vol 98, 113-121

 

Udenlandsophold

2011              3 måneders udveksling som visiting scholar på Department of Psychology, ledet af prof. K. I. Pargament

 

Faglige netværk og bestyrelsesarbejde              

2007 -            Interdisciplinært Netværk for Forskning i Tro og Helbred

2013-2014      Forskergruppen i Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

2014 -            Referencegruppen for Religionspsykologisk Senter, Sykehuset Innlandet, Norge

2017 -            General Sectretary and Treasurer for the International Association for the Psychology of Religion (IAPR)

 

Relevante terapeutiske kurser                     

2013              5 dages kursus i Intensiv Korttidsdynamisk Psykoterapi ved specialist i psykoterapi Jeanne Isaksen, København

2014              5 dages kursus i Acceptance and Commitment Therapy ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, AUH

2017             3 dages kursus og certificering i "Par-tjek" ved Center for Familieudvikling, København