Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Heide Wrobel Nørgaard

Ph.D., Ekstern lektor

Heide Wrobel Nørgaard
Se relationer på Aarhus Universitet

DFF-Sapere Aude postdoc projekt: Isotoper, metallernes fingeraftryk, viser netværk og inspiration til bronzealderens sociale organisation i Danmark.

Gennem dybdegående undersøgelser af bronzes fingeraftryk, som viser sig i isotoper i bronzens komponenter kobber og tin, vil dette projekt frembringe afgørende ny viden om den nordiske bronzealders oprindelse og tidligere udvikling. Bronzen kom til Skandinavien langvejsfra og var allerede fra 2100 f. kr. et centralt råmateriale i Bronzealderens Danmark og Skåne. Dermed var regionen for første gang fuldt afhængig af en udefrakommende ressource. Handel af metallet var nødvendig, og dermed blev der skabt afhængigheder og forbindelser gennem Europa, hvilket rummede muligheder for stor vækst, men også mange risici. Disse fascinerende mekanismer kan kun forstås, hvis vi er i stand til at rekonstruere de handelsruter, der forsynede den tidlige Bronzealder i Skandinavien. I det seneste årti har der været fremsat hypoteser om særligt to transportveje. Dette projekt vil, ved hjælp af analyser af bly/tin isotoper fra 600 bronzegenstande, fastslå hvorvidt det Danske og Skånske bronzemateriale blev transporteret; via en kontinentalrute, der forbinder Alperne og Centraleuropa med Skandinavien (argumenteret af et team tyske forskere); eller om bronzen i stedet blev transporteret via en maritim handelsrute, der forbinder Middelhavet med Nordvesteuropa (senest fremført af et team svenske forskere).

Dette projekt vil vi ikke kun ændre vores viden om den tidligere bronzealder og de metaller der nåede Skandinavien, men også muligøre en rekonstruktion af bronzealderens handelsruter.

 

Phd-projekt, som var del af FP7 Marie Curie Initial Traning Network "Forging Identities":

Titel: Håndværk, produktion og distribution af metalarbejde i den tidlige og mellemste Nordiske Bronzealder

Nøgleord: Nordisk Bronzealder, bronzesmykker, håndværksteknik, værksteder, halskrave

Beskrivelse: Værksteder og deres indflydelse er en vigtig faktor i identificeringen af de sociale grupper, som er indeholdt i og relateret til, hvad vi kalder værksteder. Her er specialisering inden for værksteder baseret på visse former og adfærd forbundet med uddannelse og viden om sociale grupper. Erklæringer om oprindelsen af fremmede objekter kan bidrage til at afklare social interaktion i bronzealderens Europa, som beskrevet i teorier om rejser, idéer eller flytte kulturer. Formålet med projektet er ikke blot at finde centre for produktion og distribution, men også at undersøge deres rolle i skabelsen af sociale identiteter. Målet er desuden at undersøge de teknikker, der anvendtes af bronzealdersmeden til produktionen af storslåede dekorerede bronzegenstande fra perioden II og III i Skandinavien, Nordtyskland og Polen.

 

 

Vis alle (31) »

Vis alle (35) »

Vis alle (8) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 17481505