Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hans-Peter Degn

Studielektor

Se relationer på Aarhus Universitet

Centerleder v. Center for Kulturevaluering, der gennemfører analyse- og evalueringsopgaver i samarbejde med eksterne parter. I centret bygger vi videre på erfaringer med anvendt forskning, herunder vores erfaringer fra evalueringen af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Læs mere om centret: http://cc.au.dk/forskning/forskningscentre/center-for-kulturevaluering/evalueringer/

Læs mere om evalueringen af Aarhus 2017 http://projects.au.dk/aarhus2017/

 

 

Angående arbejdsmiljøarbejde:

Jeg er pr. 1/3 2018 fratrådt som næstformand i HAMU (HovedArbejdsMiljøUdvalget v. Aarhus Universitet).
Har du spørgsmål, kommentarer eller andre henvendelser kan du kontakte Iben Skrydstrup Vejen (AU HRs kontaktperson for HAMU) på mail: isvejen@au.dk


Jeg er pr. 1/3 2018 fratrådt som næstformand i FAMU (FakultetsArbejdsMiljøUdvalget ved Arts). 
Har du spørgsmål, kommentarer eller andre henvendelser kan du kontakte Martin Keis Kristensen (AU HRs kontaktperson for FAMU-Arts) på mail: mkk@au.dk


Jeg er pr. 1/3 2018 fratrådt som næstformand i LAMU (LokalArbejdsMiljøUdvalg ved Institut for Kommunikation og Kultur).
Har du spørgsmål, kommentarer eller andre henvendelser kan du kontakte din lokale arbejdsmiljørepræsentant. For nærmere information, se http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Arbejdsmiljoe/Arbejdsmiljoe/Arbejdsmiljoeorganisationen/150218_ARTS_-_Arbejdsmiljoeorganisation._Struktur__pr._1._marts_2018_FORELOEBIG..pdf

 

 

Angående mediebrugsdatabaser (vejledning, teknisk support mv):

Har du tekniske problemer, mangler du login eller lignende, skal du henvende dig til supporten for Kvantitativ Mediebrugsanalyse på denne mail-adresse: kvant@au.dk

For vejledning henvises til din nuværende underviser, din specialevejleder eller tilsvarende.
Vejledning relateret til Kvantitativ Mediebrugsanalyse stopper, når eksamen i faget er afholdt.

Profil

 

Primære arbejdsområder: 

- Evaluering
- Kultur, publikum, borgere og samfund
- Undersøgelsesdesign
- Mixed methods
- Kvantitative metoder - fx spørgeskemaer og indholdsanalyse
- Kvantitativ analyse og statistik
- Mediebrugsanalyse og målgruppeanalyseTematiske interesseområder:

- Kultur
- Kommunikation
- It og læring
- Medier, borgere og samfund

... og i nogen grad også...
- Medieøkonomi
- Mediejura
- Mediepolitik
- Politisk kommunikation
- ForandringskommunikationSystemisk Proceskonsulent (Rambøll/ATTRACTOR)

Certificeret Projektleder (PRINCE2® Practitioner)

 

Vis alle (60) »

Vis alle (4) »

Vis alle (45) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 11662986