Aarhus Universitets segl

Hans Røy

Lektor

Hans Røy

Jeg interesserer mig for interaktioner organismer i vand har med hinanden og med deres naturlige miljø. Kort sagt, akvatisk økologi. Mikroorganismer ”spiser” mange forskellige kemiske forbindelser og de kan respirerer med andre stoffer end ilt som oxidationsmiddel. Min forskning fokuserer på hvordan forskellige medlemmer af mikrobielle samfund er knyttet sammen i kemiske fødekæder: Én bakterie får energi ved at oxidere organisk stof med sulfat, og det frigiver hydrogensulfid som affald. En anden bakterie lever af at oxidere hydrogensulfid med ilt og regenererer derved sulfat. Alle kan finde dette system på en mudret strand. Hvis man træder i det sorte mudder kan man lugte hydrogensulfid lige som fra ​​rådne æg. Grunden til at det ikke lugter når mudderet ikke forstyrres er at sulfid-oxiderende bakterier omsætter alt hydrogensulfid til lugtløs sulfat.
  Molekyler der er affald for en bakterie bevæge sig ved molekylær diffusion til de bakterier der ser det som mad. Nogle gange er de to partnere er knyttet tæt sammen, nogle gange de er adskilt med mange meter. Jeg studerer de kemiske fødekæder i havbunden ved at måle transporten af ​​molekyler mellem bakterierne. Jeg får de fleste af mine data ved at måle fordelingen af ​​opløste kemikalier i sedimentkerner. Mit arbejde har ført mig rundt i verden ombord på forskningsskibe. Det har også taget mig til bunden af dybhavet i ubåd. Jeg bliver inviteret med på havet fordi jeg kan svejse, lave mad, dykke, lodde, og betjene kraner og gaffeltrucks. Livet på et forskningsskib er meget mere end akvatisk økologi!
  Som et vigtigt redskab i mit arbejde jeg bygger jeg computermodeller af mikrobielle fødekæder. Dette hjælper mig til at afprøve mine ideer og til at beregne ting som jeg ikke kan måle. Mine modeller er simple fra et matematisk synspunkt. Men de ideer og koncepter som jeg teste i dem er på forskningens forkant. Jeg underviser i hvordan man opbygger sådanne modeller i et praktisk kursus i computer-modellering af biologiske processer.

Forskningsområder:

  • Biogeokemi
  • Mikrobiel økologi

Vis alle (106) »

ID: 8141677