Hans Nygaard

Curriculum Vitae

Uddannelse og ansættelser:

1970:
Udlært som elektriker hos installatør H. Jepsen, Nr. Nissum.

1974:
Dimitteret fra Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum som svagstrømsingeniør med elektroakustik  som udvidet hovedfag.

1974 - 1978:
Udviklingsingeniør hos A/S Brüel & Kjær i Nærum.
Beskæftiget med udvikling af vibrationsmåle- og analyseudstyr og senere i den medicotekniske gruppe med udvikling af diagnostisk ultralydsudstyr.

1978 - 1992:
Lektor ved Svagstrømsteknisk afdeling, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum.
Har tilrettelagt kurserne i medicoelektronik og varetager undervisningen heri samt i elektronik frem til afgangsniveau.

1982:
Tilknyttet Hæmodynamikgruppen ved hjerte-, lunge-, karkirurgisk afdeling og Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Århus Kommunehospital.

1988:
Medicoteknisk forskningsmedarbejder ved hjerte-, lunge-, karkirurgisk afdeling T, Skejby Sygehus.

1992:
Ingeniørdocent i medicoteknik ved Ingeniørhøjskolen i Århus.

1994:
Tildelt den medicinske doktorgrad ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet på basis af afhandlingen: "Quantitative evaluation of turbulence downstream of aortic valves".

1995:
Gæsteprofessor ved Cardiovascular Fluid Mechanics Lab, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia i 6 mdr.

1996:
Forstander ved Den Danske Perfusionist Skole, Skejby Sygehus.

1998:
Uddannelsesleder for kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet - efter tilrettelægggelse af studieprogrammerne.

2000:
Adjungeret professor i biomedicinsk teknik ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

2004:
Professor i biomedicinsk teknik ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

 

Efteruddannelse og kurser:

1977:
Erhvervsøkonomiske specialstudier (HD - 1. del) Handelshøjskolen i København.
(Projektlederuddannelse ved Brüel & Kjær).

1977:
"Mikroprocessorer, Work-Shop". Internt kursus hos Brüel & Kjær.

1979 - 1980:
Medicin: Makroskopisk anatomi, histologi, cytologi, embryologi. (Forprøven) Aarhus Universitet.

1980 - 1981:
Medicin: Makroskopisk anatomi. (1. del A) Aarhus Universitet.

1981 - 1982:
Medicin: Fysiologi. (1. del B) Aarhus Universitet.

1980:
"Menneskets sanser". Danske Ingeniørers Efteruddannelse.

1982:
"Teknologivurdering - Medicinsk diagnostisk udstyr". Danske Ingeniørers Efteruddannelse.

1986:
"Symposium on Heart Valve Engineering". London, England.

1987:
"Modelanalyse og dynamisk finite element-beregninger". Seminar på Jysk Teknologisk Institut.

1987:
"Timing and choice of method for surgery in valvular disease" (Postgrad. kursus). Universitet i Bergen, Det Medicinske Fakultet.

1987:
"Kursus i medicinsk forskning" (Postgrad. kursus). Aarhus Universitet, Det Lægevidenskabelige Fakultet.

1991:
Echo Doppler/Color Doppler kursus afholdt af Vingmed-Sound, Norge i Åsgårdsstrand.

1993:
International Conference on "Acoustic Sensing and Imaging". Institution of Electrical Engineers, London, England.

1993:
Kursus i praktisk lydmåling. Brüel & Kjær, Århus.

1994:
Echocardiography, Today and Tomorrow. University of Kent, Canterbury, England.

1994:
Practice of Echocardiography for Heart Valve Surgery. International Workshop. Cardiac Surgery Department, Broussais Hospital, Paris, Frankrig.

1998:
Sound Quality. Kursus i akustik hos Brüel & Kjær.

2000:
Kursus og workshop i "Breast Imaging Techniques". San Francisco, Californien, USA.

2000:
IBUS - International Breast Ultrasound Seminar and Workshop. Zürich, Schweiz.

2004:
Atrial Fibrillation. Postgraduate course, 40th Annual Meeting, The Society of Thoracic Surgeons. San Antonio, Texas.

 

Undervisning:

Ved Ingeniørhøjskolen i Århus, Elektronik- og Dataafdelingen:

 • Medicoteknik
 • Elektronik
 • Filterteknik
 • Dataopsamling
 • Projektleder ved afgangsprojekter

 

Ved Aarhus Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

 • Biomedicinsk Teknik
 • Medicinsk billeddannelse
 • Medicinsk forskning og præsentationsteknik
 • Projektvejleder ved specialer

 

Ved Aarhus Universitet - Postgraduate kurser afholdt for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

 • Basale ultralydsteknikker - hvert år siden 1992
 • Imaging techniques. Del af ph.d.-kursus i sundhedsvidenskabelig forskning
 • Blodtryk- og flowmåling
 • Vejleder for ph.d. studerende

 

Ved Den Skandinaviske Skole for Kardiovaskulær Teknologi, Århus Universitetshospital, Skejby:

 • Hæmodynamik
 • Instrumenteringsteknik
 • Forskningsmetodik

 

Desuden:

 1. "Frekvensanalyse anvendt inden for biomedicinsk forskning".
  Postgraduat kursus afholdt for Aarhus Universitets lægevidenskabelige fakultet. 1984.
 2. "Analog til Digital omsætning af fysiologiske signaler".
  Postgraduat kursus afholdt for Aarhus Universitets lægevidenskabelige fakultet. 1984.
 3. "Biomedicinsk Signalbehandling".
  Postgraduat kursus afholdt for Aarhus Universitets lægevidenskabelige fakultet. 1988.
 4. Medicinsk Forskning: Elektronisk måle- og analyseteknik.
  Postgraduat kursus afholdt for Aarhus Universitets lægevidenskabelige fakultet. 1989.
 5. "Doppler ultrasound"
  Postgraduat kursus i "Cardiovascular Flow Dynamics" i forbindelse med 38th Annual Meeting for The Scandinavian Association of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Århus. 1989.
 6. "Signal processing".
  Postgraduat kursus i "Cardiovascular Flow Dynamics" i forbindelse med 38th Annual Meeting for The Scandinavian Association of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Århus. 1989.
 7. "Diagnostisk ultralyd".
  Postgraduat kursus på Skejby Sygehus. 1990.
 8. "Techniques for measuring blood flow".
  European Professional Update Course on Vascular Prostheses. University of Liverpool. 1991.