Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hans Brix

phd, Professor, Institutleder

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Personlige Data:

Født 11. november 1955, Jerslev, Denmark; gift, 4 børn, dansk statsborger

Uddannelse:

Matematisk Studentereksamen, Hjørring Gymnasium (1975); Cand.scient i Biologi, Aarhus Universitet (1981); Lic. scient i Biologi, Aarhus Universitet (1989)

Arbejdsadresse:

Biologisk Institut, Aarhus Universitet, Ole Worms Allé 1, Bygning 1135, 8000 Århus C. Tel.: 89424714, (mobil) 28992031, fax +45 89424747. Email: hans.brix@biology.au.dk  Hjemmeside:

Karriere:

Professor i Plantebiologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet (2006-), Lektor i Plantebiologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet (1991-2006), Forskningsadjunkt, Botanisk Institut, Aarhus Universitet (1987-1991), Forskningsmedarbejder, Botanisk Institut, Aarhus Universitet (1984-1987), Videnskabelig medarbejder, Viborg Amt (arbejdsplads Aarhus Universitet) (1981-1984).

Længerevarende forskningsophold i udlandet:

Louisiana State University, School of the Coast and Environment, USA (2009, ½ år), National Institute of Water and Atmospheric Research, Christchurch, New Zealand (2002, ½ år), Louisiana State University, Wetlands Biogeochemistry Institute, USA (1996, 3 måneder), CSIRO Australia, Div.of Water Resources, Griffith Labora¬tory, New South Wales, Australia (1991, ½ år)

Undervisning:

Batchelor og kandidatkurser: ‘System Biologi', ‘Plantefysiologi', ‘Miljølære', ‘Akvatisk Biologi', ‘Ferskvandsbiologi', ‘Planters Økofysiologi', ‘Bioteknik'. Ph.D.-kursus: "Use of Wetlands in Water Pollution Control". Eksterne kurser: "Technology transfer course of Danish know-how in low technology waste water treatment to Poland" (Gdansk, Poland); "Limnological Bases for the Management of Wetlands" (Zaragoza, Spain); "The Role of Wetlands for the Control of Pollution in Rural Areas" (Zaragoza, Spain); "Biological Wastewater Treatment and Wetland Workshop" (Budapest, Hungary); "Wetland Management, Restoration and Applications" (Zaragoza, Spain); MSc Courses on Wetland Ecology and Use of Wetlands in Water Pollution Control, (CanTho University, Vietnam).

Forskning:

Hans Brix's ekspertise ligger indenfor områderne botanisk økologi og økofysiologi med særlig fokus på vådområder, søer og vandløb. Fokus er på invasive planter i vådområder, søer og vandløb. Forskningen omfatter studier på økosystem niveau, fx emission a drivhusgasser fra vådområder, og studier på individniveau, fx intern gastransport og udskillelse af ilt fra rødder samt interaktionen med det omgivende miljø. Anvendte aspekter af forskningen er rensning af spildevand i plantebaserede renseanlæg.

Medlemskab af råd, kommissioner, mv.:

Internationalt: Medlem af evaluerings komiteen i Nordforsk (2010- ); Medlem af European Science Foundation Standing Committee for Life, Earth and Environmental Sciences, Core Group (LESC; since 2006); Dansk medlem af Management Komiteen for COST action 859 "Phytotechnologies to promote sustainable land use and improve food safety" (siden2004); Dansk medlem af Management Komiteen for COST action 837 "Phytoremediation" (1998-2003); Stifter og formand af IAWPRC Specialist Group on the Use of Macrophytes in Water Pollution Control (1987-1992); Formad for the Scientific Committee of the International Conference on Phragmites-dominated wetlands, their functions and sustainable use, April 18-23, 1999, Trebon, Czech Republic (1997); Organisator og formand for "Int. conference on Phragmites-dominated wetlands" (1999)

Nationalt: Medlem af det Naturvidenskabelige Forskningsråd - Forskningsrådet for Natur og Univers - FNU (2003-2010)

Afdeling, Fakultet, Universitet: Sektionsleder for Plantebiologi (siden 2001); Formand for Forskningsudvalget på Biologisk Institut (2006-2009); Medlem af samarbejdsudvalget (siden 2004); Medlem af sikkerhedsudvalget (siden 2004); Medlem af bestyrelsen for Biologisk Institut (2001-2004); Medlem af studienævnet (1996-1998).

Redaktør:

Medlem af redaktionskomiteen for Aquatic Botany (siden 1996); Ecological Engineering - the Journal of Ecotechnology (siden 1994); International Journal of Ecology and Environmental Sciences (siden 1994)

Internationalt forskningssamarbejde 2005-2009:

2008- Dr. John Clayton, National Institute of Water and Atmospheric Research, Hamilton, New Zealand, og Prof. Irv Mendelssohn, Louisiana State University, USA: Ecophysiology of invasive aquatic plants. 2006-2009 Prof. Jes Vollertsen, Aalborg University: TREASURE. Treatment and re-use of urban stormwater runoff by innovative technologies for removal of pollutants. 2002-2009 Can Tho University, Vietnam. Danida project. CAULES: Cantho University - Aarhus University Link in Environmental Sciences. 2007-2010 Can Tho University, College of Aquaculture. Danida project: PHYSCAM: Physical Constraints in Aquaculture Production in the Mekong Delta. 2005-2008 Prof. Ranka Junge, University of Applied Science Waedenswil (Switzerland), Dr. Tjasa Griessler Bulc, LIMNOS (Slovenia), Prof. Petter Jenssen, Agricultural University of Norway (Norway), Dr. Oliver Baeder-Bederski, UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle (Germany), Prof. Nils Ekelund, Mid Sweden University (Sweden): Play with Water: Introducing ecological engineering to primary schools to increase interest and understanding of natural sciences. Coordinated action, EU 6th framework programme. 2005-2008 Prof. Xanthulis Dimitri,Gembloux Agricultural University (Belgium); Southwest University of Science and Technology (China), Hanoi University of Civil Engineering (Vietnam): Development of teaching and training modules for higher education on low-cost wastewater treatment. EU ASIA link programme. 2003-2005 Optiroc Norge: Wastewater treatment in Filterbeds. (med Prof. Peter Jensen fra Norge og andre fra Sverige og Finland).

Større Forskningsbevillinger (> 500.000 DKK):

2009: 689.212 DKK; FNU stort apparatur: TOC analyzer. 2007: 3.4 mill DKK, FNU ramme-bevilling: Ecophysiology of invasive and non-invasive plants in aquatic ecosystems. 2006: 68.000 EURO: Life-Environment: TREASURE. Treatment and re-use of urban stormwater runoff by innovative technologies for removal of pollutants. 2005: 110.223 EURO; European Commission, 6th Framework Programme:: Asia-Link: Development of teaching and training modules for higher education on low-cost wastewater treatment. 2005: 700.000 DKK; Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd: Growth Chamber for Ecophysiological Studies of Plants. 2003: 600.000 DKK; Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd: DNA variation in Phragmites and its implications for Taxonomy, Biogeography, Population Biology and Ecophysiology. 2002: 605.972 DKK; Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd: Flow-Injection-Analysis of Ammonium, Nitrate and Phosphate in Water. 2001: 660.000 DKK; Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd: ICP-OES for Analysing of Metals in Water, Soils and Biological Materials. 1996: 315.000 US$; South Florida Water Management District: Macrophyte Nutrient Kinetics in the Everglades. 1996: 1.4 mill EURO; The European Commission, 4th framework programme: EUREED, Dynamics and Stability of Reed-dominated Ecosystems (Dr. Brix projekt koordinator)