Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hanne Kongsted

Cand med vet, Phd, Forsker

Profile photoHanne Kongsted
Postdoc
Institut for Husdyrvidenskab - Epidemiologi og management
Blichers Allé 20
FS20, 3346
8830 Tjele
Danmark
E-mail: hanne.kongsted@anis.au.dk
Mobil: +4593508454
Telefon: +4587157853
Web: http://pure.au.dk/portal/da/hanne.kongsted@anis.au.dk

Profil

Mit arbejdsområde er bredt og dækker mange aspekter inden for sundhed og velfærd hos grise. Jeg er bl.a. involveret i projekter vedr. årsager til sodødelighed i konventionelle besætninger, årsagsforhold ved halebid og lunge-lidelser hos slagtesvin i alternative produktioner (øko- og friland), infektøse årsager til og diagnostik af spædgrise diarré, alternativer til antibiotika og zink ved diarré, adfærd hos drægtige søer i konventionelle stalde og lokalbedøvelse ved kastration. Undervisningsmæssigt deltager jeg bl.a. i kurset Økologisk Husdyrbrug og fungerer som vejleder for speciale- og masterstuderende. 

H-index

Web of Science: 4
Google Scoholar: 5
Scopus: 4

Education

2014: Phd in pig diseases - epidemiologi and diagnostics
2003: Cand med vet (The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen)

Employment

Postdoc
Department of Animal Science - Epidemiology and management, Aarhus University
3 May 2016 - 30 April 2020

Laboratory veterinarian
Laboratory for Pig Diseases, Pig Research Centre, SEGES
April 2014 – May 2016


Business-PHD student
Laboratory for Pig Diseases, Pig Research Centre Danish Agricultural & Food Council
May 2010 – March 2014


Practitioning vet
Sommersted-Jels Dyrlæger
September 2008 - March 2010

Practitioning vet
Health Surveillance South/ East (Vejen) Danish Agricultural & Food Council
July 2007 - August 2008


Caretaker of farrowing unit
Staubro I/S, Rødding
February 2007 - June 2007

Laboratory veterinarian
Laboratory for Pig Diseases, Pig Research Centre Danish Agricultural & Food Council
January 2005 - november 2006


Practitioning vet
Holstebro dyrehospital
March 2003 - October 2005