Aarhus Universitets segl

Hanne Kongsted

Cand med vet, Phd, Forsker

Hanne Kongsted

Profil

Mit arbejdsområde og interessefelt er sundhed og velfærd i grisebesætninger i bred forstand. Med min baggrund i sygdomsdiagnostik, patologi og epidemiologi har jeg gennemført besætningsstudier af bl.a. sodødelighed, halebidsproblemer og diarré hos fravænnede grise. Parallelt med dette og i samarbejde med kolleger fra samfundsvidenskab og humaniora arbejder jeg efterhånden også mere og mere i det kvalitative felt. Det gør jeg via bl.a. interview-studier og deltagerdrevne studier i form af Living Labs. Ved at kombinere forskellige forskningsmæssige tilgange til komplekse udfordringer som reduktion af antibiotikaforbrug og forbedring af velfærden, føler jeg, man opnår en bedre forståelse for handlingsmulighederne for de enkelte aktører og for de overordnede systemer. 

Ved siden af forskningen varetager jeg undervisning på kandidatdelen af agrobiologi-studiet i de to kurser Animal Production, Health and Welfare og Organic Livestock Farming. Desuden er jeg medvejleder for bachelor-, speciale- og Phd-  studerende. 

 

Vis alle (38) »

ID: 99727409