Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hanne Damgaard Poulsen

Professor emeritus

Profile photoHanne Damgaard Poulsen
Professor
Institut for Husdyrvidenskab - Husdyrernæring og fysiologi
Blichers Allé 20
C20, 3044
8830 Tjele
Danmark
E-mail: hdp@anis.au.dk
Mobil: +4522161386
Telefon: +4587157895
Web: http://pure.au.dk/portal/da/hdp@anis.au.dk

Profil

 • Mineralomsætning, behov og udnyttelse hos husdyr
 • Mineralernes ernæringsmæssige betydning for produktion, sundhed og kvalitet
 • Forbedring af husdyrenes udnyttelse af mineraler
 • Samspil mellem mineralerne
 • Mineralernes samspil med andre næringsstoffer, ANF m.v.
 • Analyser for mineraler, fytase, fytat m.m.
 • Myndighedsberedskab vedr. næringsstofferne N, P, K, Cu, Zn mv.
 • Husdyrenes ernæring og fodring
 • Husdyrenes betydning for og påvirkning af miljøet

 

Aktuelle projekter:

 • Forbedring af husdyrs fosforudnyttelse
 • Fastlæggelse af husdyrs fosforbehov
 • Fastlæggelse af fosfors fordøjelighed in vivo og in vitro
 • Zinks betydning for smågrises trivsel og sundhed
 • Zinks tilgængelighed
 • Næringsstofbalancer
 • Normtal for husdyrgødningens indhold af N, P og K samt volumen
 • Husdyrgødningens indhold af næringsstoffer på landsplan
 • Miljøeffekter og samspil mellem husdyr og miljø, primært fosfor og mineraler

De mest anvendte metoder i mit arbejde er fordøjeligheds- og balanceforsøg, hvor der opsamles materiale (foder, fæces, urin, blod, væv, mælk mv.). I tilknytning hertil udføres kemiske og biokemiske analyser, ligesom der ofte anvendes in vitro studier til at følge nedbrydningsprofiler over tid af fx fytat, hvor den tidsmæssige effekt på frigivelsen. Dette har stor betydning for, hvor mange fosfat-ioner, der kan absorberes af husdyrene

H-index

Web of Science: 23
Google Scholar: 26
Scopus: 24

Uddannelse

1994 PhD, The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen

1981 MSc – biology (Cand. scient.), Aarhus University, Aarhus

Erhvervserfaring

Currently: Professor, Department of Animal Science, Animal Nutrition and Physiology, Faculty of Science and Technology, Aarhus University
2001-2018 Head of Research Unit, Animal Nutrition and Environmental Impact, Department of Animal Science, Faculty of Science and Technology, Aarhus University (until 2007: Danish Institute of Agricultural Sciences)
1994-2001Senior Scientist, Danish Institute of Agricultural Sciences, Dept. of Animal Nutrition and Physiology
1991-1993 PhD student, Danish Research Academy/National Institute of Animal Science/ The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen
1984-1991Research assistant, Danish Institute of Animal Science, Dept. of Research in Pigs and Horses
1981-1984 High school teacher, Viborg, Denmark

Efteruddannelse

2012 Liaison committee course (Kursus for samarbejdsudvalg), Aarhus (1 day)
2011 Course for directors of research groups at Faculty of Science and Technology, Aarhus University (3*2 days)
2010 PhD supervision course, SAFE (1 day)
2008 Pedagogy and didactics for university teachers at DJF, Aarhus University (4*2 days)
2005-2006 Research Management Course – Education for research directors. Copenhagen Business School, Copenhagen (3*3 days)
2002 Course in working environmental safety (Sikkerhedskursus i arbejdsmiljø), Aarhus (2*2 days)
1997-1998 Project leader course, modules 1 and 2, Foulum
1995 Theory of Science, Aarhus
1994 Laboratory animal science, Foulum
1991 Statistical methods of animal experiments, Aarhus
1988-1993 Three Internordic PhD courses (Regulation of metabolism in farm animals, Tune, Denmark; Methods and design of experiments in animal nutrition, Ås, Norway; Mineral and vitamin metabolism, Helsinki, Finland)
1991 Academic writing in English, Foulum
1986-1987 SAS statistics – basic and advanced courses, Copenhagen
1981Theoretical and practical didactic and pedagogic course for high school teachers (5 months),
1975 Isotope technique and physics, Aarhus University

Kompetence

Animal production, nutrition and nutritional physiology of farm animals. Metabolism of nutrients with main focus on mineral availability, requirements, excretion, and utilization in farm animals.

Teaching MSc and BSc students in agro-ecology and animal nutrition and production with focus on environmental impacts. Supervisor for several PhD and MSc students.

Public Sector consultant on the utilization of phosphorus, nitrogen, zinc, copper etc. in Danish livestock production and nutrient content of manure (Ministries and ministerial authorities.

Management and project leading skills from a number of granted projects and as head of research unit.

Memberships and awards:

Awarded ST Faculty’s honorary grant for science based consultancy of ministries and ministerial authorities (2017)

Awarded Legatstiftelsen Pedersholm’s grant for the research aiming at improving phosphorus utilization in farm animals (1997)

Member of the editorial board of ANIMAL, An International Journal of Animal Bioscience (since 2009)

Pig research coordinator at the Faculty of Agricultural Sciences, later Faculty of Science and Technology, AU

Chairman for the national committee on manure standards (nitrogen, phosphorus, potassium, volume, dry matter etc.) responsible for the annual updating of the standards (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, since 1999)

Chairman for the committee on (1) phosphorus in animal production and (2) nitrogen (protein) in animal production (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, 2003-2004)

Member of the Committee on Nutrient Requirements for Pigs (since 1994)

Referee for several scientific journals within animal science, editorial board member, and member of national and international evaluation committees

External examiner in animal science at The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen