Aarhus Universitets segl

Hanne Damgaard Poulsen

Professor emeritus, Ekstern VIP

Hanne Damgaard Poulsen

Profil

 • Mineralomsætning, behov og udnyttelse hos husdyr
 • Mineralernes ernæringsmæssige betydning for produktion, sundhed og kvalitet
 • Forbedring af husdyrenes udnyttelse af mineraler
 • Samspil mellem mineralerne
 • Mineralernes samspil med andre næringsstoffer, ANF m.v.
 • Analyser for mineraler, fytase, fytat m.m.
 • Myndighedsberedskab vedr. næringsstofferne N, P, K, Cu, Zn mv.
 • Husdyrenes ernæring og fodring
 • Husdyrenes betydning for og påvirkning af miljøet

 

Aktuelle projekter:

 • Forbedring af husdyrs fosforudnyttelse
 • Fastlæggelse af husdyrs fosforbehov
 • Fastlæggelse af fosfors fordøjelighed in vivo og in vitro
 • Zinks betydning for smågrises trivsel og sundhed
 • Zinks tilgængelighed
 • Næringsstofbalancer
 • Normtal for husdyrgødningens indhold af N, P og K samt volumen
 • Husdyrgødningens indhold af næringsstoffer på landsplan
 • Miljøeffekter og samspil mellem husdyr og miljø, primært fosfor og mineraler

De mest anvendte metoder i mit arbejde er fordøjeligheds- og balanceforsøg, hvor der opsamles materiale (foder, fæces, urin, blod, væv, mælk mv.). I tilknytning hertil udføres kemiske og biokemiske analyser, ligesom der ofte anvendes in vitro studier til at følge nedbrydningsprofiler over tid af fx fytat, hvor den tidsmæssige effekt på frigivelsen. Dette har stor betydning for, hvor mange fosfat-ioner, der kan absorberes af husdyrene

Vis alle (372) »

Vis alle (167) »

Vis alle (2) »

ID: 2422