Aarhus Universitets segl

Hannah Lang

Ph.d.-studerende

Hannah Lang

Profil

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg fødslens eksistensfilosofi og det eksistensfilosofiske grundspørgsmål: Hvad betyder det, at vi er født?

I den forbindelse er jeg særligt inspireret af Hannah Arendts begreb om natalitet (fødthed) for at undersøge, hvordan det ikke alene er vores dødelighed, men også vores fødthed, som vi præges af livet igennem. Det undersøger jeg med udgangspunkt i Søren Kierkegaards eksistensfilosofi, hvor jeg ved at dykke ned i passager om bl.a. begyndelse, naivitet og primitivitet forsøger at rekonstruere et kierkegaardsk begreb om fødthed og sætte det i forbindelse til nyere feministisk teori om natalitet.

Jeg håber på at kunne bidrage til at sætte fødslen på den eksistensfilosofiske dagsorden, men bestemt også bredere set i samfundet, så ikke vi marginaliserer erfaringer af livets begyndelse, men i stedet ser fødslen som noget gennemgribende og helt grundlæggende ved vores eksistens – som noget der er af almenmenneskelig relevans. Jeg er meget inspireret af den nye bølge af dansk moderskabslitteratur og ikke mindst også aktuelle debatter om moderskab, omsorg, social reproduktion, fertilitet og fødendes forhold.

Vis alle (4) »

Vis alle (5) »

ID: 220278731